Samen sterk met suiker: een toepassing in de eerstelijns diabeteszorg voor praktisch opgeleiden

Inzet van leefstijlgeneeskunde in de curatieve zorg
Patiënten met een praktische opleiding vinden onvoldoende aansluiting bij de reguliere diabeteszorg. In de huisartsenpraktijk kan de groepsinterventie ‘Samen sterk met suiker’ hen extra ondersteunen in diabetes zelfmanagement. Karien Stronks en Bedra Horreh vertellen je er meer over.
Afbeelding

‘Met ons onderzoek willen we de benodigde kennis leveren om ‘Samen sterk met suiker’ onderdeel te maken van de standaard diabeteszorg in de eerste lijn’ vertelt projectleider Karien. ‘Zodat we kunnen zorgen voor duurzame implementatie in de praktijk’.

‘We willen kennis opdoen over het effect van deze groepsinterventie op het verloop van suikerziekte bij praktisch opgeleide patiënten’ vervolgt uitvoerend onderzoeker Bedra. ‘Heeft de interventie een positief effect op de opname van koolhydraten bij deze patiëntgroep? En neemt de patiënt de medicatie beter op? We doen dit onderzoek in de huisartspraktijk en ongeveer 150 patiënten doen mee. De vergelijkingsgroep baseren we op registratiegegevens.’

Extra ondersteuning bij diabetes zelfmanagement

Veel zelfmanagement programma’s rond diabetes 2 zijn gebaseerd op een individuele benadering, waarin het informeren van de patiënt centraal staat. Maar voor de groep patiënten die laaggeletterd is en beperkte gezondheidsvaardigheden heeft, is dit niet genoeg. Zij hebben extra ondersteuning nodig om zelfstandig met suikerziekte om te gaan.

Karien: ‘Uit onderzoek blijkt dat bij deze groep de suikerziekte minder goed is ‘ingesteld’. Het is belangrijk dat de instelling van hun ziekte verbetert. We hopen dat uit ons onderzoek blijkt dat ‘Samen sterk met suiker’ hier positief aan bijdraagt’.

Over de interventie ‘Samen sterk met suiker’

‘De groepsinterventie vindt plaats in de buurt waar patiënten wonen’ vertelt Bedra. ‘We geven de patiënten extra aandacht en gebruiken passende leerstrategieën. Ook leggen we de focus op het mobiliseren van sociale steun’

Patiënten die meedoen aan de groepsinterventie leren stap voor stap hoe zij het beste met hun suikerziekte om kunnen gaan. Maar ook: hoe je zo gezond mogelijk leeft en gezonde gewoonten vol kunt houden. Elke week komt een groep deelnemers bijeen om ervaringen uit te wisselen, onderwerpen te bespreken en activiteiten te ondernemen. De bijeenkomsten zijn voor patiënten uit de buurt en worden geleid door een groepsleider.

Afbeelding

Samenwerking met vele partners

Bedra: ‘We werken samen met een aantal huisartspraktijken in Amsterdam die het programma aanbieden, bijvoorbeeld GAZO praktijken en OLVG locatie oost. Ook werken we samen met Windesheim Flevoland, de GGD Amsterdam, Diabetesvereniging Nederland en Zilveren Kruis’.

De inzet van leefstijlgeneeskunde in de curatieve zorg

Een gezonde leefstijl is belangrijk om gezond te blijven en verkleint de kans op chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten en diabetes. Kunnen we leefstijl ook inzetten als ‘medicijn? Om dit te achterhalen, doen 10 projecten klinisch medisch onderzoek naar leefstijlgeneeskunde. Dit doen ze vanuit de programmalijn Innovatie (Preventieprogramma).