Onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een leefstijlloket in het ziekenhuis

In het leefstijlloket gaat de leefstijlmakelaar in gesprek met patiënten met een leefstijl gerelateerde ziekte, die onder behandeling zijn van het ziekenhuis. Het loket vormt een brug tussen patiënt, ziekenhuis en de mogelijk-heden voor een gezonde leefstijl in de directe woonomgeving van de patiënt. Judith Jelsma vertelt er meer over
Afbeelding
Judith Jelsma leefstijlgeneeskunde

LOFIT wil leefstijlbegeleiding in het ziekenhuis inbedden in de zorg voor patiënten met een leefstijl gerelateerde ziekte. Het doel van dit project is om de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van een leefstijlloket in het ziekenhuis te onderzoeken. Hierbij gaat het om twee verschillende patiënten populaties: bij patiënten met hart- en vaatziekten en bij patiënten met artrose.

Andere organisatie van zorg nodig om patiënten te helpen bij leefstijlveranderingen

Het maken van een leefstijlverandering is belangrijk om verergering of terugval van een ziekte te voorkomen. Maar medici en paramedici in het ziekenhuis hebben onvoldoende tijd om leefstijl uitgebreid te bespreken, hebben vanuit de respectieve basisopleidingen en vervolgopleidingen onvoldoende kennis en vaardigheden opgedaan over hoe een patiënt te motiveren, en hebben onvoldoende kennis van het uitgebreide aanbod aan leefstijlinterventies in de regio waar de patiënt woonachtig is. Om deze redenen is een andere organisatie van de zorg nodig, opdat de betreffende patiënt zoveel mogelijk gefaciliteerd wordt bij het maken van leefstijlveranderingen.

Leefstijlloket als brug tussen patiënt, ziekenhuis en directe woonomgeving

In dit project is een leefstijlloket in het ziekenhuis opgezet. Artsen verwijzen patiënten hier naar toe. In dit leefstijlloket heeft de leefstijlmakelaar, een medewerker van dit loket, de tijd om in gesprek te gaan met een patiënt over diens motivatie voor een gezonde leefstijl. Deze motiveert patiënten een keuze te maken voor leefstijlaanpassingen inzake beweeggedrag, zitgedrag, voedingsinname, alcoholgebruik en rookgedrag. Vervolgens zoekt de leefstijlmakelaar samen met de patiënt naar haalbare leefstijlinitiatieven in de eigen woonomgeving van de patiënt. De leefstijlmakelaar houdt contact met de patiënt en het leefstijlinitiatief over de voortgang en informeert de behandelend zorgverlener in het ziekenhuis. Het leefstijlloket vormt op deze manier een brug tussen patiënt, ziekenhuis en de mogelijkheden voor een gezonde leefstijl in de directe woonomgeving van de patiënt. De leefstijlmakelaar houdt contact met de patiënt over diens voortgang en informeert de behandelend arts hierover.

Leefstijlloket in Amsterdam UMC en UMC Groningen

In afstemming met stakeholders wordt een leefstijlloket ingericht in twee academische ziekenhuizen:  Amsterdam UMC en UMC Groningen.

Het consortium bestaat uit een breed samenwerkingsverband tussen partners op het gebied van onderzoek, onderwijs en praktijk. We hebben ons hierbij gericht op een geografische dekking rondom Amsterdam en Groningen. Samenwerkingspartners zijn Amsterdam UMC, UMC Groningen, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Vrije Universiteit, Hanze Hogeschool, hogeschool Inholland, Menzis, Zilveren Kruis Achmea, NL Actief, Huis voor de Sport Groningen, Team Sportservice Noord-Holland en Caresharing. Daarnaast werken we samen met verschillende lokale gezonde leefstijlinitiatieven, huisartsen en gemeenten.

De inzet van leefstijlgeneeskunde in de curatieve zorg

Een gezonde leefstijl is belangrijk om gezond te blijven en verkleint de kans op chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten en diabetes. Kunnen we leefstijl ook inzetten als ‘medicijn? Om dit te achterhalen, doen 10 projecten klinisch medisch onderzoek naar leefstijlgeneeskunde. Dit doen ze vanuit de programmalijn Innovatie (Preventieprogramma). Daarnaast werken we samen met verschillende lokale gezonde leefstijlinitiatieven, huisartsen en gemeenten.