Huisartsenpraktijken ondersteunen kankerpatiënten bij herstel met blended care aanpak op leefstijl

Binnen huisartsenpraktijken wordt de effectiviteit en kosteneffectiviteit getest van een blended care aanpak op leefstijl-gedragingen van kankerpatiënten die werken aan hun herstel. De interventie bestaat uit een combinatie van een online eHealth interventie die patiënten zelfstandig doorlopen en twee face-to-face consulten in de huisartspraktijk. Lilian Lechner vertelt je meer over haar project: Kanker NazorgWijzer in de huisartsenpraktijk.
Afbeelding
Lilian Lechner

Lilian Lechner

Nederland kent zo’n 800.000 voormalige kankerpatiënten, die na hun behandeling nog vaak negatieve gevolgen van hun ziekte en behandeling ervaren. Een gezonde leefstijl (gezonde voeding, bewegen, niet-roken, matig alcoholgebruik) kan helpen om beter om te gaan met deze gevolgen en je sneller weer fit te voelen. En het kan de kans op terugkeer van kanker maar ook andere ziekten verkleinen. Daarom is de Kanker Nazorg Wijzer (KNW) ontwikkeld, een online portal die patiënten die succesvol zijn behandeld voor hun kanker helpt om hun leefstijl te verbeteren.

Een minder tijdsintensieve aanpak voor huisartsenpraktijken om patiënten te helpen bij herstel

Voormalig kankerpatiënten krijgen na afronding van hun behandeling vaak te maken met restklachten, zoals vermoeidheid. Ze vinden het belangrijk om aan hun herstel te werken en voelen de behoefte om gezonder te leven. Maar ze vinden het ook moeilijk om dit goed aan te pakken en ze hebben behoefte aan begeleiding bij hun herstel. Huisartsenpraktijken (huisartsen en praktijkondersteuners) willen hier graag bij helpen, maar komen er niet aan toe, onder andere vanwege tijdgebrek. Door een combinatie van een bewezen effectieve online interventie (gebaseerd op zelfmanagementtechnieken) en twee korte consulten in de huisartsenpraktijk helpen we huisartspraktijken om hun patiënten beter te ondersteunen bij hun herstel.

Blended care: effectieve online interventie en twee korte consulten in de huisartsenpraktijk

De online interventie Kanker Nazorg Wijzer is een interventie gericht op het versterken van zelfmanagement van kankerpatiënten. De interventie is eerder effectief gebleken in het verbeteren van leefstijl, vermoeidheid en kwaliteit van leven. Voor dit project werd de interventie verder doorontwikkeld tot een blended care project in co-creatie met patiënten en huisartsen. Dit heeft geresulteerd in een aangepaste interventie die gekoppeld is aan twee korte consulten in de huisartspraktijk. Hiermee worden patiënten beter bereikt, voelen patiënten zich beter ondersteund en is er betere nazorg voor patiënten in de eerste lijn.

Samenwerking met vele partners

Dit project kent vele partners: de Open Universiteit  (faculteit Psychologie), de Universiteit Maastricht (Epidemiologie, Huisartsgeneeskunde), meerdere huisartsen en huisartspraktijken (Medisch Centrum West Kerkrade, huisartsenpraktijk Nazareth, huisartsengroep Emma), zorgverzekeraar CZ, Zuyderland Medisch Centrum, IKNL, NFK en Kanker.NL.

De inzet van leefstijlgeneeskunde in de curatieve zorg

Een gezonde leefstijl is belangrijk om gezond te blijven en verkleint de kans op chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten en diabetes. Kunnen we leefstijl ook inzetten als ‘medicijn? Om dit te achterhalen, doen 10 projecten klinisch medisch onderzoek naar leefstijlgeneeskunde. Dit doen ze vanuit de programmalijn Innovatie (Preventieprogramma). Daarnaast werken we samen met verschillende lokale gezonde leefstijlinitiatieven, huisartsen en gemeenten.