Medisch-specialistische zorg

Medisch-specialistische zorg in ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken, die aansluit op wensen en behoeften van de patiënt, vraagt om meer kennis over (kosten)effectiviteit van interventies, duurzame kwaliteitsverbetering, ontwikkeling van innovaties en sterke samenwerking tussen verschillende zorgdisciplines en -organisaties.

Toekomstbestendige zorg

Hoe kunnen we samen bijdragen aan betere en betaalbare zorg voor iedereen? Om een goede kwaliteit van zorg te kunnen leveren tegen aanvaardbare kosten, zijn duurzame innovaties zoals e-health, goede organisatie van zorg, informatieoverdracht en soepele samenwerking nodig. Daarom investeren we in medisch onderzoek en de toepassing van resultaten in de praktijk: wat werkt wel en wat werkt niet? Maar ook: welke (innovatieve) zorginterventies zijn er en hoe kun je bepalen wat de juiste zorg is? Zo werken we samen aan het versterken en delen van kennis met elkaar voor toekomstbestendige zorg.

Zorgevaluatie

Zijn alle behandelingen die nu in de zorg worden gegeven eigenlijk wel (kosten)effectief? In de ziekenhuiszorg is daar nog lang niet altijd een wetenschappelijk antwoord op. Zorgevaluaties geven antwoord op de vraag of een patiënt wel baat heeft bij een bepaalde behandeling, of welke behandeling de voorkeur verdient. Hiermee kan niet alleen gezondheidswinst voor de patiënt bereikt worden, maar kunnen ook onnodige kosten worden bespaard. ZonMw voert onder andere zorgevaluaties uit in de programma's DoelmatigheidsOnderzoek en Evaluatieonderzoek ZE&GG.

Uitkomstgerichte zorg

Om de best passende zorg te bieden, is inzicht nodig in uitkomsten van zorg die voor de patiënt relevant zijn. Daarom investeren we in onderzoek naar uitkomstgerichte zorg. Met als doel om samen beslissen en leren en verbeteren op basis van uitkomstinformatie in de dagelijkse praktijk te ondersteunen.

Richtlijnen en zorgstandaarden

Richtlijnen en zorgstandaarden ondersteunen zorgprofessionals, de patiënt en diens naasten om de juiste zorgoptie te kiezen. Daarom stimuleren we de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en herziening hiervan. In samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten maken we inzichtelijk welke kennis uit medisch onderzoek in richtlijnen opgenomen kan worden.

Patiëntveiligheid

De medisch-specialistische zorg wordt steeds complexer. Dat vraagt om extra aandacht voor patiëntveiligheid. Een manier om dat te doen, is vooral kijken naar wat goed gaat in de dagelijkse praktijk (Safety-II-gedachtegoed), in plaats van uitsluitend naar wat niet goed gaat. Juist van de variatie in de dagelijkse praktijk en van hoe zorgprofessionals en -teams zich dagelijks aanpassen aan wisselende omstandigheden, kunnen we gezamenlijk veel leren. Lees hoe we dat doen op de programmapagina Safety-II en veiligheidsergonomie

Contact 

Neem bij vragen contact op via onderstaande contactgegevens.

Contact

Programmasecretariaat DoelmatigheidsOnderzoek

doelmatigheidsonderzoek [at] zonmw.nl

Programmasecretariaat uitkomstgerichte zorg

kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl

Programmasecretariaat organisatie van zorg

kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl