Onderzoek uit onze programma's levert kennis op over werk. Hoe kunnen gemeenten mensen helpen aan zo regulier mogelijk werk én schulden terugdringen? Hoe kunnen werkgevers gezondheid op de werkplek stimuleren?

Programma's

Werk vinden & schulden terugdringen

Werkt u in het sociaal domein? Het programma ‘Vakkundig aan het werk’ levert kennis op om de dienstverlening van gemeenten te verbeteren. Bijvoorbeeld om te stimuleren dat zoveel mogelijk mensen regulier, betaald werk vinden. En om armoede en schulden terug te dringen.

Programma Vakkundig aan het werk

Gezondheid op de werkplek

Mensen die werken zijn gezonder, blijkt uit onderzoek. Het programma ‘Werk(en) is gezond’ levert kennis  om gezondheid op de werkplek te stimuleren. Specifiek voor werkenden met een lage sociaaleconomische status, waaronder mensen met een chronische aandoening.

Programma Werk(en) is gezond

Poortwachter en re-integratie

Het programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces levert kennis ter verbetering van de kwaliteit en afstemming in het poortwachtersproces en geeft stimulansen voor een meer re-integratiegerichte benadering van zieke werknemers.

Programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces

Actueel

Leren omgaan met veranderingen als uitdaging

Praktijkbegeleiders van mensontwikkelbedrijf Amfors in Amersfoort leren hoe ze medewerkers nog beter kunnen begeleiden in hun ontwikkeling. Gedragsverandering zien ze steeds meer als een leuke uitdaging, waarin zij als professional ondersteuning kunnen bieden. Praktijkbegeleider Maurice Gijsberts: ‘Zit de deur potdicht, dan kijk ik hoe ik die deur een klein beetje kan openen.’

Pagina

Impact van armoede en stress

Wat is de impact van armoede en met armoede samenhangende chronische stress op zelfregulering, gezondheid en participatie? In vijf gemeenten worden diverse vormen van ondersteuning getest. Wat zijn de helpende en belemmerende mechanismen? Uiteindelijk moeten de interventies leiden tot minder stress en armoede, waardoor mensen zich fitter en gelukkiger voelen en meer meedoen in de samenleving.

Nieuws

Economische veerkracht van vrouwen

Hoe kan je de economische veerkracht van vrouwen duurzaam vergroten? En welke handelingsperspectieven hebben stakeholders hiervoor nodig? Vrouwen zijn minder vaak economisch zelfstandig dan mannen. De NWA stimuleert onderzoek in de vorm van living labs om de economische veerkracht van vrouwen te bevorderen.

Nieuws

Werkwijze voor aantonen van impact

Onze impactwerkwijze bestaat uit drie kernelementen: het bevorderen van verantwoorde onderzoekspraktijken, de toepassing van productieve interacties, en het opstellen van een impact pathway. Lees meer over de impactwerkwijze en bekijk onze handleiding voor kennisbenutting voor projectleiders.

Pagina
Toon meer

Agenda

Toon alle agenda-items

Contact

Femke Reijenga

Senior programmamanager

+31 70 349 50 76
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website