Mensen die werken zijn gezonder, blijkt uit onderzoek. Daarom ondersteunt ZonMw gemeenten bij het plaatsen van zoveel mogelijk mensen in zo regulier mogelijk, betaald werk en het terugdringen van armoede en problematische schulden. Daarnaast richt ZonMw zich op het stimuleren van gezondheid op de werkplek. Specifieke aandacht gaat uit naar het bevorderen van de gezondheid van werkenden met een lage sociaaleconomische status waaronder mensen met een chronische aandoening.

Vakkundig aan het werk

'Zorg voor reële verwachtingen bij statushouders'

Kirsten Tinnemans

Iedereen die met statushouders werkt, weet dat het lastig is om hen aan een duurzame baan te helpen. Toch zijn er mogelijkheden om ook voor deze groep de kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren, al vergt het wel intensieve begeleiding. Welke kansen ziet onderzoeker Kirsten Tinnemans voor statushouders?

Interview Kirsten Tinnemans

Begeleiding van statushouders

Werk je met statushouders en ben je op zoek naar tips om hen beter te begeleiden in de uitvoering? In deze handreiking (Pharos) vind je volop tips op het gebied van gezondheid en participatie.

Tips voor professionals in de uitvoering

Integratie & participatie

Gemeenten hanteren verschillende aanpakken om statushouders aan het werk te helpen. Zo zetten gemeenten in op het ontwikkelen van integratie- en participatietrajecten. Recent zijn 4 projecten afgerond. Welke methoden zijn effectief?

Bekijk de 4 afgeronde projecten

E-magazine Wat werkt in jouw praktijk?

In het voorjaar 2019 zochten tijdens 3 regionale kennisateliers professionals, beleidsmakers, cliëntvertegenwoordigers en onderzoekers samen naar nieuwe inzichten en werkwijzen bij re-integratie en de vermindering van schulden en armoede. In dit e-magazine leest u er alles over.

Lees het e-magazine over de kennisateliers

Rectificatie call for proposals

De datum waarop indieners een reactie over de beoordeling zouden ontvangen, is opgeschoven van eind juni naar 19 juli. Ook de indiening van de uitgewerkte subsidieaanvragen van de voorgestelde consortia is opgeschoven: in plaats van 5 november wordt dit 26 november. De bespreking van de uitgewerkte aanvragen met mondeling wederhoor is verplaatst van 19 december 2019 naar dinsdag 14 januari 2020.

Meer informatie

Werk in Uitvoering

Hoe kunnen gemeenten stimuleren dat zoveel mogelijk mensen zo regulier mogelijk werk vinden? Wat kunnen gemeenten doen aan het terugdringen van armoede en problematische schulden? Wat werkt wel en wat werkt niet?

Gezonde werknemers

Nieuw onderzoek naar werk en gezondheid

Hoe bevorderen we de gezondheid van werknemers met een lage sociaaleconomische positie? En hoe zit dit precies in elkaar, wat is effectief, voor wie en waarom? Dat zijn de vragen waar onderzoekers een antwoord op zoeken in 20 nieuwe projecten over gezondheid en werk.

20 projecten toegelicht

Onderzoek verbetert praktijk rond werk en gezondheid

Drie jaar later: terugblik op enkele resultaten programma Arbeidsparticipatie en Gezondheid. Wat is er intussen gebeurd met de ontwikkelde kennis?

Naar de publicatie

Kennissynthese Werk(en) is gezond

Welke kennis en interventies zijn nog nodig om de gezondheid van werknemers met een lage sociaaleconomische status te verbeteren? Wat hebben chronisch zieke werknemers nodig op het gebied van gezondheid?

Lees de inventarisatie van aandachtspunten

Projecten

Actueel

Volg via RSS

Vakkundig aan het werk: 7 gemeenten van start met ontwikkeltrajecten

Voor de zomer starten 7 gemeenten ontwikkeltrajecten om de dienstverlening op het terrein van Werk & Inkomen te verbeteren en professionaliseren. Op die manier worden medewerkers in staat gesteld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt beter en eerder aan werk te helpen.

Nieuws

E-magazine ‘Wat werkt in jouw praktijk?’

Werkzaam in re-integratie of schuldhulpverlening? Lees dan het E-magazine ‘Wat werkt in jouw praktijk?’ waarin onder andere wethouder Cees van Eijk uitlegt waarom hij ‘meer van elkaar wil leren’. Divosa-voorzitter Erik Dannenberg pleit voor een soort huisarts in het sociaal domein en hoofd Werk en Inkomen in Drechtsteden Joost van den Hoek vertelt waarom hij een voorstander is van specialisten.

Nieuws

Kennis en ervaring gevluchte academica toegevoegde waarde in onderzoek

Vanaf 1 maart start de Syrische onderzoekster Lilas Fahham met haar onderzoek naar ‘de relatie van mentale gezondheid en arbeidsmarktpositie van Syrische vluchtelingen’. Het gaat om een verdiepend onderzoek dat een toegevoegde waarde heeft op een lopend project binnen het programma Vakkundig aan het werk.

v.l.n.r.: Pascal Beckers (begeleider Lilas Fahham), Lilas Fahham (onderzoekster), Henk Smid (directeur ZonMw) en Femke Reijenga (programmamanager Vakkundig aan het werk)
Nieuws
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Contact

Femke Reijenga

Senior programmamanager

Telefoonnummer+31 70 349 50 76
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website