Onderzoek uit onze programma's levert kennis op over werk, inkomen en gezondheid. Hoe kunnen gemeenten mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt helpen aan zo regulier mogelijk werk én hun schulden terugdringen? Hoe kunnen werkgevers en zorgprofessionals zich inzetten voor de gezondheid van werknemers en hoe kan de terugkeer naar werk van werknemers met gezondheidsproblemen worden bespoedigd?

Programma's

Werk vinden & schulden terugdringen

Werkt u in het sociaal domein? Het programma ‘Vakkundig aan het werk’ levert kennis op om de dienstverlening van gemeenten te verbeteren. Bijvoorbeeld om te stimuleren dat zoveel mogelijk mensen regulier, betaald werk vinden. En om armoede en schulden terug te dringen.

Kennis voor gemeenten om dienstverlening te verbeteren

Gezondheid op de werkplek stimuleren

Mensen die werken zijn gezonder, blijkt uit onderzoek. Het programma ‘Werk(en) is gezond’ levert kennis op om gezondheid op de werkplek te stimuleren. Specifiek voor werkenden met een lage sociaaleconomische status, waaronder mensen met een chronische aandoening.

Kennis voor arbeidsorganisaties over gezondheid op de werkplek

Terugkeer naar werk bij gezondheidsproblemen

Het programma 'Verbetering kwaliteit poortwachtersproces' levert kennis ter verbetering van de kwaliteit en afstemming in het poortwachtersproces en geeft stimulansen voor een meer re-integratiegerichte benadering van zieke werknemers.

Kennis voor arbeidsdeskundigen, bedrijfs- en verzekeringsartsen

Actueel

5 jaar Participatiewet: hoe kan het beter?

De Participatiewet leidt niet tot meer baankansen, zo oordeelde het SCP eind 2019. Gemeenten waren niet blij met de kritiek, maar worstelen ook met de uitvoering van de wet tegen de achtergrond van strenge regels en krappe budgetten. Tijd voor een pas op de plaats. Wat heeft de Participatiewet in de afgelopen 5 jaar teweeggebracht, wat leren we daarvan? Het is de centrale vraag in recent gepubliceerd boek van de Vrije Universiteit. Op 25 juni...

Elders gezien

Intensieve Amsterdamse aanpak van statushouders succesvol

In gemeente Amsterdam werken klantmanagers en jobhunters sinds 2016 samen om statushouders te helpen met tegelijk én inburgeren én werk zoeken. Adriaan Oostveen van onderzoeksbureau Regioplan en Danira Janjac, projectleider ‘Amsterdamse aanpak statushouders’ geven tips en vertellen je meer over dit project van Vakkundig aan het werk.

Pagina

Niet meer met het actielijstje van de professional naar huis

Inwoners die schulden en andere problemen zelf aanpakken en begeleidende gesprekken van professionals die hun oordeel achterwege laten. De gemeente Alphen aan de Rijn helpt inwoners die met een meervoudige ondersteuningsvraag aankloppen, blijkt uit de procesevaluatie over de impact van Mobility Mentoring® in deze gemeente. Dit project is onderdeel van ons kennisprogramma Vakkundig aan het werk.

Pagina

Doelgerichter kiezen met de juiste zoekfilters

Werkcoaches en praktijkbegeleiders van Werkzaak Rivierenland kunnen kiezen uit 90 instrumenten om werkzoekenden te begeleiden. De werkorganisatie in Tiel en omliggende gemeenten ontwikkelt een keuzehulp om doelgerichter te selecteren, als ze werkzoekenden begeleiden. Dit project is onderdeel van Vakkundig aan het werk. Dit programma levert kennis op voor gemeenten om de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te verbeteren.

Pagina
Toon meer

Agenda

Toon alle agenda-items

Contact

Femke Reijenga

Senior programmamanager

+31 70 349 50 76
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website