Onderzoek levert kennis op over werk, inkomen en gezondheid. Bijvoorbeeld voor gemeenten; hoe zij hun dienstverlening kunnen verbeteren. Maar ook voor arbeidsorganisaties en professionals: kennis over het stimuleren van gezondheid op de werkplek en over het verbeteren van het re-integratieproces van zieke werknemers.

Thema's

Werk vinden en schulden terugdringen

Hoe stimuleer je dat zoveel mogelijk mensen werk vinden? En hoe kan je armoede en problematische schulden terugdringen?

Kennis voor gemeenten om dienstverlening te verbeteren

Gezondheid op de werkplek stimuleren

Mensen die werken zijn gezonder. Hoe kan je gezondheid op de werkplek stimuleren, specifiek bij werkenden met een lage SES?

Kennis voor arbeidsorganisaties over gezondheid op de werkplek

Actueel

Arbeidsparticipatie van slachtoffers huiselijk geweld

Voor vrouwen die (ex)partnergeweld hebben meegemaakt, is de drempel naar werk vaak erg hoog. Hoe helpt De Nieuwe Toekomst, een interventie op het snijvlak van zorg en re-integratie, deze vrouwen op weg?

Pagina

Arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking

Bij de meeste mensen met een arbeidsbeperking maar met arbeidsmogelijkheden ligt de arbeidsparticipatie eind 2021 weer hoger dan voor de coronapandemie. Alleen bij Wajongers met arbeidsvermogen ligt de arbeidsparticipatie iets onder het niveau van 2019.

Elders gezien

Hoe kan de mentale vitaliteit van werknemers worden versterkt?

Maar liefst 17 projecten binnen het werkveld van o.a. onderwijs, zorg en welzijn, overheid gaan ermee aan de slag. Bijvoorbeeld een traject in Rotterdam, met aandacht voor persoonlijk inzicht, regie en teamsamenwerking.

Alle projecten zetten in op innovatieve interventies op organisatieniveau met als doel werkenden weer mentaal sterk en fit te laten voelen en blijven voelen.

Pagina
Toon meer

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website