Onderzoek uit onze programma's levert kennis op over werk, inkomen en gezondheid. Hoe kunnen gemeenten mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt helpen aan zo regulier mogelijk werk én hun schulden terugdringen? Hoe kunnen werkgevers en zorgprofessionals zich inzetten voor de gezondheid van werknemers en hoe kan de terugkeer naar werk van werknemers met gezondheidsproblemen worden bespoedigd?

Programma's

Werk vinden & schulden terugdringen

Werkt u in het sociaal domein? Het programma ‘Vakkundig aan het werk’ levert kennis op om de dienstverlening van gemeenten te verbeteren. Bijvoorbeeld om te stimuleren dat zoveel mogelijk mensen regulier, betaald werk vinden. En om armoede en schulden terug te dringen.

Kennis voor gemeenten om dienstverlening te verbeteren

Gezondheid op de werkplek stimuleren

Mensen die werken zijn gezonder, blijkt uit onderzoek. Het programma ‘Werk(en) is gezond’ levert kennis op om gezondheid op de werkplek te stimuleren. Specifiek voor werkenden met een lage sociaaleconomische status, waaronder mensen met een chronische aandoening.

Kennis voor arbeidsorganisaties over gezondheid op de werkplek

Terugkeer naar werk bij gezondheidsproblemen

Het programma 'Verbetering kwaliteit poortwachtersproces' levert kennis ter verbetering van de kwaliteit en afstemming in het poortwachtersproces en geeft stimulansen voor een meer re-integratiegerichte benadering van zieke werknemers.

Kennis voor arbeidsdeskundigen, bedrijfs- en verzekeringsartsen

Actueel

Internetconsultatie concept-programmavoorstel ‘Verbetering re-integratie 2e spoor’

Met deze internetconsultatie geven we gelegenheid feedback te geven op het concept-programmavoorstel ‘Verbetering re-integratie 2e spoor’. Dit programma moet bijdragen aan de verbetering van re-integratie bij een andere werkgever door het ontwikkelen en uitproberen van innovatieve aanpakken. U kunt reageren tot vrijdag 26 februari 2021.

Nieuws

Statushouders aan werk helpen

We hebben 8 studies uitgevoerd naar werkwijzen om vergunninghouders te ondersteunen bij het verkrijgen en behouden van regulier betaald werk. De lessen uit deze studies zij nu gebundeld. Bekijk de kennissynthese en handreiking voor professionals.

Pagina

Vacature (senior) programmamanager re-integratie 2e spoor

Wil jij bijdragen aan de verbetering van re-integratie van langdurig ziekte werknemers bij een andere werkgever door het ontwikkelen en uitproberen van innovatieve aanpakken? Grijp je kans en word trekker van een innovatief programma. Reageer uiterlijk 14 februari 2021

Pagina

Begeleiding vluchtelingen: bied maatwerk en betrek werkgevers

In de gemeente Den Haag worden matchmaking, werkervaringsplaatsen en vrijwilligerswerk ingezet om vluchtelingen met een verblijfsstatus te begeleiden naar werk. Beleidsonderzoeksbureau Regioplan bracht de effectiviteit en de werkzame elementen in kaart. Lees het laatste artikel in onze resultatenreeks van het kennisprogramma Vakkundig aan het werk.

Pagina
Toon meer

Agenda

Talkshow #5 Beweging in Kwetsbaarheid

Tijdens de talkshow nemen experts uit het werkveld een thema onder de loep. Onder meer ervaringsdeskundigen, onderzoekers, zorgprofessionals en bestuurders vertellen over hun bevindingen over inclusie mensen met een (psychische) kwetsbaarheid. Het thema van deze talkshow is Financiering & organisatie - Slim organiseren.

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

Femke Reijenga

Senior programmamanager

+31 70 349 50 76
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website