Onderzoek uit onze programma's levert kennis op over werk, inkomen en gezondheid. Hoe kunnen gemeenten mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt helpen aan zo regulier mogelijk werk én hun schulden terugdringen? Hoe kunnen werkgevers en zorgprofessionals zich inzetten voor de gezondheid van werknemers en hoe kan de terugkeer naar werk van werknemers met gezondheidsproblemen worden bespoedigd?

Programma's

Werk vinden & schulden terugdringen

Werkt u in het sociaal domein? Het programma ‘Vakkundig aan het werk’ levert kennis op om de dienstverlening van gemeenten te verbeteren. Bijvoorbeeld om te stimuleren dat zoveel mogelijk mensen regulier, betaald werk vinden. En om armoede en schulden terug te dringen.

Kennis voor gemeenten om dienstverlening te verbeteren

Gezondheid op de werkplek stimuleren

Mensen die werken zijn gezonder, blijkt uit onderzoek. Het programma ‘Werk(en) is gezond’ levert kennis op om gezondheid op de werkplek te stimuleren. Specifiek voor werkenden met een lage sociaaleconomische status, waaronder mensen met een chronische aandoening.

Kennis voor arbeidsorganisaties over gezondheid op de werkplek

Terugkeer naar werk bij gezondheidsproblemen

Het programma 'Verbetering kwaliteit poortwachtersproces' levert kennis ter verbetering van de kwaliteit en afstemming in het poortwachtersproces en geeft stimulansen voor een meer re-integratiegerichte benadering van zieke werknemers.

Kennis voor arbeidsdeskundigen, bedrijfs- en verzekeringsartsen

Actueel

Kopkrakers test app

Ben je professional in Werk en Inkomen? Verbeter samen met ons de app Kopkrakers; een hulpmiddel om wetenschappelijke kennis te benutten in de dagelijkse praktijk. Kopkrakers zet je voor een dilemma: ‘Welke werkwijze zou jij kiezen bij deze klant?’. TNO en Muzus ontwikkelen de app i.s.m. het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, SAM, Divosa, SBCM/Cedris en het UWV. Doe mee en test vóór 1 november. #vakkundigahwerk

Elders gezien

Vrijwilligers en beroepskrachten: a match made in heaven/hell?

Ben Boksebeld blogt over 2 voorbeelden van hoe het mis kan gaan tussen vrijwilligers en beroepskrachten in de schuldhulpverlening. Verwachtingen over rol en taak van de vrijwilliger lopen nogal eens uiteen. Voor het programma vakkundig aan het werk onderzocht hij eerder de 'Effectiviteit van vrijwilligers in de schuldhulpverlening'

Elders gezien

Betere afwegingen voor het re-integratietraject

Hoe kan de gemeente beter beoordelen of een burger kan werken of dat een participatietraject eerst beter past? Samen met klantmanagers en werkzoekenden ontwikkelt de gemeente Leiden een handreiking. Leiden focust minder op uitstroom en meer op methodisch werken. Dit artikel is geschreven voor Vakkundig aan het werk, een programma dat kennis oplevert voor gemeenten om de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te verbeteren.

Pagina

Werk en Inkomen: kennisinfrastructuur versterken rond evidence based werken in het sociaal domein

We hebben Regioplan gevraagd te verkennen in hoeverre er in het veld van Werk en Inkomen behoefte bestaat aan een kennisplaats en wat voor wensen en ideeën professionals en leidinggevenden daar bij hebben. Zo’n kennisplaats moet de infrastructuur versterken rond evidence based werken in het sociaal domein en speelt een rol in de kennisbundeling- en ontsluiting van het vervolgprogramma Vakkundig aan het werk 2.

Nieuws
Toon meer

Agenda

Toon alle agenda-items

Contact

Femke Reijenga

Senior programmamanager

+31 70 349 50 76
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website