Mensen die werken zijn gezonder, blijkt uit onderzoek. Daarom ondersteunt ZonMw gemeenten bij het plaatsen van zoveel mogelijk mensen in zo regulier mogelijk, betaald werk en het terugdringen van armoede en problematische schulden. Daarnaast richt ZonMw zich op het stimuleren van gezondheid op de werkplek. Specifieke aandacht gaat uit naar het bevorderen van de gezondheid van werkenden met een lage sociaaleconomische status waaronder mensen met een chronische aandoening.

Uitgelicht

Hulp aan vluchtelingen

Vluchtelingen kwamen in de afgelopen paar jaar vaker naar Nederland. ZonMw heeft verschillende onderzoeken laten doen naar psychosociale problemen, arbeidsparticipatie en de problemen waar de jongere vluchteling mee kampt.

Lees meer over vluchtelingen in gezondheidsonderzoek

De projecten van Vakkundig aan het werk

Wat is de onderzoeksvraag? Hoe gaat het onderzoek in zijn werk? Wat is het resultaat en hoe kan dit in de praktijk worden toegepast? Antwoord op deze vragen vind u in deze projectencatalogus.

Bekijk de projectencatalogus van Vakkundig aan het werk

Het werk is er al en is makkelijk aan te leveren

Man schoffelt

Sociale ondernemingen bieden gemeenten interessante kansen om meerdere doelstellingen aan elkaar te knopen, zoals groenonderhoud, participatie en leefbaarheid. Maar ‘domeinen overstijgen’, hoe doe je dat? Twee onderzoeksteams komen met aanbevelingen voor een sociale supermarkt en re-integratie in het groen. 

Lees het artikel in 'Trots op je vak'

Buurtsupers in krimpregio’s

Een 'sociale supermarkt’ draagt bij aan de leefbaarheid van een dorp en biedt werk aan mensen met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt, dat is het uitgangspunt van het project Buurtsupers in krimpregio’s. Gebleken is bijvoorbeeld dat sociale vaardigheden van mensen met een verstandelijke beperking verbeteren en dat oudere dorpsbewoners langer thuis kunnen blijven wonen vanwege de winkel. Het kan dus maatschappelijke meerwaarde creëren en kosteneffectief uitpakken voor gemeenten. Het project doet suggesties voor een integrale aanpak door gemeenten.

Bekijk de film over de resultaten

Mobility Mentoring

Mobility Mentoring is een nieuwe manier om huishoudens met forse financiële problemen te begeleiden. Vakkundig aan het werk maakte deze methode in Nederland mogelijk. De resultaten zijn beschreven in een rapport. Ook is een korte training ontwikkeld voor professionals. Hiermee kunnen ze kennis maken met inzichten over de effecten van stress en met de principes van op hersenwetenschappen gebaseerde ondersteuning. Alpen aan de Rijn gaat er als eerste gemeente mee aan de slag.

Lees over de uitkomsten van het project

Evaluatie pilot maatwerkbudget Zaanstad

In de gemeente Zaanstad liep de pilot budget maatwerkondersteuning voor mensen die in armoede dreigen te raken of kortdurende ondersteuning nodig hebben. Wat is het effect ervan en onder welke voorwaarden werkt het?

Lees over de resultaten van 20 casussen

Gezinnen in armoede

Eén op de 3 huishoudens puzzelt elke maand hoe ze de rekeningen moeten betalen. Vaak is er minder geld voor gezonde voeding, gezondheidszorg en sociale activiteiten, zoals sport, muziek en feestjes. ZonMw zet in op kennis om deze gezinnen te ondersteunen naar een betere situatie.

Lees meer hierover

Vakkundig aan het werk in Sociaal Bestek

Clientenparticipatie in onderzoek. Column van Branko Hagen: Beleidsmedewerker van de Landelijke Cliëntenraad, oktober 2017

Interesse in eerder verschenen artikelen/columns Social Bestek over Vakkundig aan het werk? Kijk in het archief

Lees de column in Sociaal Bestek

Kennissynthese Werk(en) is gezond

Welke kennis en interventies zijn nog nodig om de gezondheid van werknemers met een lage sociaaleconomische status te verbeteren? Wat hebben chronisch zieke werknemers nodig op het gebied van gezondheid?

Lees de inventarisatie van aandachtspunten

Impuls voor re-integratie

Anneke van der Giezen

‘Er zijn heel veel aanvragen binnengekomen in de eerste twee rondes. Daaraan zien we ook: dit
onderwerp leeft', zegt Anneke van der Giezen in Magazine Re-integratie 

Download het artikel over Vakkundig aan het werk

Tips voor gemeenten

Deze brochure geeft tips en voorbeelden van wat onderzoek in uw gemeente kan betekenen voor de praktijk. 

Download de tips voor gemeenten

Magazine met uitkomsten programma Arbeidsparticipatie en gezondheid

U leest over de ervaringen op de werkvloer met onderzoek naar duurzame inzetbaarheid en wat gezond en duurzaam werken voor werkgevers en werknemers betekent.

Lees het magazine

Actueel

Volg via RSS

Heilige boontjes wint prijs

Heilige Boontjes biedt ex-gedetineerde jongeren in de leeftijd tot 27 jaar in een leer-werktraject een perspectief op de arbeidsmarkt. In een koffiebar in Rotterdam leren de jongeren arbeids- en sociale vaardigheden. Het project klinkt veelbelovend, maar is de aanpak ook effectief? De gemeente Rotterdam heeft de Hogeschool Rotterdam gevraagd om onderzoek te doen naar de werkzame elementen. ZonMw financierde het onderzoek via het programma...

Elders gezien

Terugkoppeling informatiebijeenkomst Vakkundig aan het werk

De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen over methodisch werken en integraal werken is 30 november 2017, 14:00 uur. Om potentiële subsidieaanvragers uitleg te geven over het indienen van de subsidieaanvraag organiseerde ZonMw donderdag 14 september een informatiebijeenkomst.

Nieuws

Strenge aanpak Rotterdamse bijstandsgerechtigen loont

Rotterdam krijgt bijstandsgerechtigden met een speciaal project sneller aan het werk dan de gemeente zelf had verwacht. De afgelopen drieënhalf jaar hebben twaalfduizend Rotterdammers met hulp van de gemeente vanuit de bijstand een baan gevonden. Een half jaar eerder dan de stad verwachtte toen het met het project WerkLoont begon.

Elders gezien

Almere helpt 45-plussers aan werk, en werkt het?

Sinds 2016 heeft de gemeente Almere 159 45-plussers met een bijstandsuitkering extra intensieve begeleiding geboden met veel aandacht voor maatwerk. Dit heeft geleid tot een flinke toename van de uitstroom naar betaald werk. De gemeente wil vervolgonderzoek laten doen naar de effectiviteit van de 45-plus-aanpak. Hiervoor krijgt zij subsidie van het programma ‘Vakkundig aan het werk’ van ZonMw.

Elders gezien
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Subsidieoproepen

Volg via RSS

Agenda

Toon alle agenda-items

Contact

Femke Reijenga

Programmasecretaris

Telefoonnummer+31 70 349 50 76
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website