Mensen die werken zijn gezonder, blijkt uit onderzoek. Daarom ondersteunt ZonMw gemeenten bij het plaatsen van zoveel mogelijk mensen in zo regulier mogelijk, betaald werk en het terugdringen van armoede en problematische schulden. Daarnaast richt ZonMw zich op het stimuleren van gezondheid op de werkplek. Specifieke aandacht gaat uit naar het bevorderen van de gezondheid van werkenden met een lage sociaaleconomische status waaronder mensen met een chronische aandoening.

Vakkundig aan het werk

Kom naar de kennisateliers ‘Wat werkt in jouw praktijk?’

Werkzaam in re-integratie of schuldhulp-verlening? Meld u dan aan voor de kennisateliers. Professionals, beleidsmakers, cliëntvertegenwoordigers en onderzoekers gaan samen zoeken naar nieuwe inzichten en werkwijzen bij re-integratie en de vermindering van schulden en armoede. In dit e-magazine leest u er alles over en kunt u zich aanmelden.

Lees het e-magazine over de kennisateliers

Call for proposals Schulden en armoede

Het Nationale Wetenschapsagenda (NWA) programma stelt € 3 miljoen beschikbaar om onderzoek naar schulden- en armoedeproblematiek in kennisketenbrede interdisciplinaire consortia uit te voeren. Gemeenten, kennisinstellingen, en andere geïnteresseerde (maatschappelijke) partijen kunnen vanaf 9 maart tot 23 april 2019 bij ZonMw een motivatiebrief indienen.

Meer weten?

Werk in Uitvoering

Hoe kunnen gemeenten stimuleren dat zoveel mogelijk mensen zo regulier mogelijk werk vinden? Wat kunnen gemeenten doen aan het terugdringen van armoede en problematische schulden? Wat werkt wel en wat werkt niet?

Gezonde werknemers

Nieuw onderzoek naar werk en gezondheid

Hoe bevorderen we de gezondheid van werknemers met een lage sociaaleconomische positie? En hoe zit dit precies in elkaar, wat is effectief, voor wie en waarom? Dat zijn de vragen waar onderzoekers een antwoord op zoeken in 20 nieuwe projecten over gezondheid en werk.

20 projecten toegelicht

Onderzoek verbetert praktijk rond werk en gezondheid

Drie jaar later: terugblik op enkele resultaten programma Arbeidsparticipatie en Gezondheid. Wat is er intussen gebeurd met de ontwikkelde kennis?

Naar de publicatie

Kennissynthese Werk(en) is gezond

Welke kennis en interventies zijn nog nodig om de gezondheid van werknemers met een lage sociaaleconomische status te verbeteren? Wat hebben chronisch zieke werknemers nodig op het gebied van gezondheid?

Lees de inventarisatie van aandachtspunten

Projecten

Actueel

Volg via RSS

E-magazine ‘Wat werkt in jouw praktijk?’

Werkzaam in re-integratie of schuldhulpverlening? Lees dan het E-magazine ‘Wat werkt in jouw praktijk?’ waarin onder andere wethouder Cees van Eijk uitlegt waarom hij ‘meer van elkaar wil leren’. Divosa-voorzitter Erik Dannenberg pleit voor een soort huisarts in het sociaal domein en hoofd Werk en Inkomen in Drechtsteden Joost van den Hoek vertelt waarom hij een voorstander is van specialisten.

Nieuws

Kennis en ervaring gevluchte academica toegevoegde waarde in onderzoek

Vanaf 1 maart start de Syrische onderzoekster Lilas Fahham met haar onderzoek naar ‘de relatie van mentale gezondheid en arbeidsmarktpositie van Syrische vluchtelingen’. Het gaat om een verdiepend onderzoek dat een toegevoegde waarde heeft op een lopend project binnen het programma Vakkundig aan het werk.

v.l.n.r.: Pascal Beckers (begeleider Lilas Fahham), Lilas Fahham (onderzoekster), Henk Smid (directeur ZonMw) en Femke Reijenga (programmamanager Vakkundig aan het werk)
Nieuws
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Contact

Femke Reijenga

Senior programmamanager

Telefoonnummer+31 70 349 50 76
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website