Mensen die werken zijn gezonder, blijkt uit onderzoek. Daarom ondersteunt ZonMw gemeenten bij het plaatsen van zoveel mogelijk mensen in zo regulier mogelijk, betaald werk en het terugdringen van armoede en problematische schulden. Daarnaast richt ZonMw zich op het stimuleren van gezondheid op de werkplek. Specifieke aandacht gaat uit naar het bevorderen van de gezondheid van werkenden met een lage sociaaleconomische status waaronder mensen met een chronische aandoening.

Vakkundig aan het werk

Uw praktijkvoorbeeld bij congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein’?

oudere vrouw tuiniert en zit op haar hurken

Houdt u zich bezig met bijvoorbeeld de thema’s ‘gezonde wijk’ of ‘schulden en armoede’? En wilt u uw ervaringen graag met anderen delen? Dat kan tijdens het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein’ (maart 2020). 

Meld uw praktijkvoorbeeld aan (tot 15 oktober)

Meer aandacht voor gezondheid bij begeleiden vluchteling naar werk

Gemeenten weten niet goed hoe zij moeten omgaan met gezondheidsproblemen van erkende vluchtelingen bij de toeleiding naar werk en participatie. Regioplan, het Verwey-Jonker Instituut, Movisie en Pharos leverden hiervoor kennis en handvatten.

Lees het artikel in Mediator en vind tips voor professionals in de uitvoering

Schulden en armoede

De indiening van de uitgewerkte subsidieaanvragen van de voorgestelde consortia is wederom opgeschoven: in plaats van 26 november wordt dit 19 december 2019. De bespreking van de uitgewerkte aanvragen met mondeling wederhoor is verplaatst van 14 januari 2020 naar de week van 10 februari 2020.

Meer informatie

E-magazine Wat werkt in jouw praktijk?

In het voorjaar 2019 zochten tijdens 3 regionale kennisateliers professionals, beleidsmakers, cliëntvertegenwoordigers en onderzoekers samen naar nieuwe inzichten en werkwijzen bij re-integratie en de vermindering van schulden en armoede. In dit e-magazine leest u er alles over.

Lees het e-magazine over de kennisateliers

Werk in Uitvoering

Hoe kunnen gemeenten stimuleren dat zoveel mogelijk mensen zo regulier mogelijk werk vinden? Wat kunnen gemeenten doen aan het terugdringen van armoede en problematische schulden? Wat werkt wel en wat werkt niet?

Integratie & participatie

Gemeenten hanteren verschillende aanpakken om statushouders aan het werk te helpen. Zo zetten gemeenten in op het ontwikkelen van integratie- en participatietrajecten. Recent zijn 4 projecten afgerond. Welke methoden zijn effectief?

Bekijk de 4 afgeronde projecten

Gezonde werknemers

20 jaar preventie bij ZonMw!

De afgelopen 20 jaar hebben we al veel kennis opgedaan over gezond leven. Dit heeft mooie resultaten opgeleverd, die vandaag de dag worden gebruikt. Bijvoorbeeld preventie op scholen, in de wijk en op het werk. Maar ook de gecombineerde leefstijlinterventie en kennisinfrastructuren.

Benieuwd naar de resultaten en onze blik op de toekomst?

Gezond aan het werk

Wie gezond blijft, kan langer met plezier blijven werken. Een gezonde, gemotiveerde en  flexibele beroepsbevolking is hard nodig, zeker nu Nederland verder vergrijst. Hoe kunnen  we de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werkenden verbeteren?

Lees verder in onze publicatie '20 jaar preventie bij ZonMw'

Nieuw onderzoek naar werk en gezondheid

Hoe bevorderen we de gezondheid van werknemers met een lage sociaaleconomische positie? En hoe zit dit precies in elkaar, wat is effectief, voor wie en waarom? Dat zijn de vragen waar onderzoekers een antwoord op zoeken in 20 nieuwe projecten over gezondheid en werk.

20 projecten toegelicht

Onderzoek verbetert praktijk rond werk en gezondheid

Drie jaar later: terugblik op enkele resultaten programma Arbeidsparticipatie en Gezondheid. Wat is er intussen gebeurd met de ontwikkelde kennis?

Naar de publicatie

Kennissynthese Werk(en) is gezond

Welke kennis en interventies zijn nog nodig om de gezondheid van werknemers met een lage sociaaleconomische status te verbeteren? Wat hebben chronisch zieke werknemers nodig op het gebied van gezondheid?

Lees de inventarisatie van aandachtspunten

Projecten

Actueel

Volg via RSS

Podcast Gender en gezondheid - #5 Mantelzorg en arbeid

‘We verwachten tegenwoordig heel veel van vrouwen: niet alleen dat ze economisch zelfstandig zijn, maar ook dat ze voor anderen zorgen’, aldus Jet Bussemaker. Samen met Karin Proper van het RIVM spreekt zij over mantelzorg, arbeid en de verschillen daarbij tussen mannen en vrouwen.

Pagina

Jonge nieuwkomers & duurzame manier werk vinden

Magazine Doen! vertelt de verhalen van jonge nieuwkomers in Nederland op weg naar een opleiding of werk. Deze 4e editie staat vol verhalen over jonge nieuwkomers die toegerust en empowered worden om hun talenten in Nederland in te zetten en op een duurzame manier werk te vinden. Met in deze editie speciale aandacht voor de vrouwelijke nieuwkomer!

Elders gezien

Armoede, schulden en gezondheid

Armoede kan iedereen overkomen. Life events als langdurige ziekten, verlies van werk of een scheiding kunnen een belangrijke rol spelen bij het verslechteren van de financiële situatie van een persoon of huishouden. Mensen die in armoede leven hebben meer gezondheidsproblemen. Een neergaande spiraal ligt op de loer, een samenhangende aanpak is daarom belangrijk. Bekijk het themadossier op loketgezondleven.nl.

Elders gezien

Test nieuwe app voor profesionals die maatwerk bieden

Muzus en het Kennisplatform Werk en Inkomen nodigen professionals uit om de app 'Kopkrakers' te testen. Kopkrakers ondersteunt professionals in het leveren van maatwerk. Ze kunnen via de app (wetenschappelijke) kennis en praktijkervaringen uitwisselen, maar ook behoeften van cliënten. Volg het live webinar op dinsdag 15 oktober!

 

Elders gezien
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Agenda

NCVGZ 2020

Er wordt al met vol enthousiasme gewerkt aan de opzet van het NCVGZ in 2020! Inschrijven is nog niet mogelijk, maar u kunt al wel de datum/plaats noteren in de agenda: woensdag 8 april 2020 in Congrescentrum 1931 (tegen de Brabanthallen aan, op loopafstand van het station) in Den Bosch.

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

Femke Reijenga

Senior programmamanager

Telefoonnummer+31 70 349 50 76
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website