Vakkundig aan het werk: de resultaten

Deze artikelenreeks gaat over onderzoeken van het kennisprogramma Vakkundig aan het werk en belicht wat juist wel en niet werkt in het sociaal domein. Lees meer over de kennis die het programma oplevert voor gemeenten om de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te verbeteren.
Afbeelding
Methodisch werken

Methodisch werken

Hoe kan het methodisch werken van professionals worden vergroot? Gemeenten werken met onderzoekers aan innovatieve werkwijzen om de begeleiding van mensen die werk zoeken, meer methodisch aan te pakken.
Afbeelding
Re-integratie - collega's in gesprek

Re-integratie

De arbeidsmarkt staat voor veel mensen op grote afstand. Gemeenten doen hun best om deze groep te begeleiden naar zo regulier mogelijk, liefst betaald werk. Wat kunnen onderzoekers zeggen over de effectiviteit van veelgebruikte methodes?
Afbeelding

Integraal werken

Problemen met werk en inkomen staan bijna nooit op zichzelf. Er zijn vrijwel altijd ook moeilijkheden met gezondheid, huisvesting, relaties, of de opvoeding van kinderen. Multiproblematiek vergt een integrale aanpak. Hoe doen gemeenten dat?
Afbeelding

Schulden en armoede

Gemeenten gebruiken verschillende manieren om armoede te bestrijden en mensen met problematische schulden te helpen. Onderzoekers zijn aan de slag gegaan om te kijken wat daarbij wel en niet werkt.
Afbeelding

Statushouders

Wat zijn effectieve aanpakken om statushouders aan werk te helpen? Om uitkeringsafhankelijkheid te voorkomen, maar ook om de gezondheid en de integratie te bevorderen.
Afbeelding

Vakkundig aan het werk in 1 minuut

Klantmanagers bij gemeenten helpen inwoners betaald werk te vinden en schulden terug te dringen. Kennis uit onderzoek vult hun ervaring mooi aan. Zo kunnen inwoners (weer) meedoen op de arbeidsmarkt en hun veerkracht vergroten.

Bekijk de video

Over het programma Vakkundig aan het werk

Om gemeenten beter op weg te kunnen helpen, voert ZonMw op verzoek van het ministerie van SZW en in nauwe samenwerking met Divosa, SAM, VNG en UWV het kennisprogramma Vakkundig aan het werk uit. Dit programma levert kennis op voor gemeenten om de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te verbeteren. Onder meer over effectieve aanpakken om vergunninghouders te ondersteunen in het krijgen en behouden van regulier betaald werk.

Inmiddels is het vervolgprogramma Vakkundig aan het werk 2 gestart. Hierin ligt het accent op de innovatie binnen de lokale praktijk en is er nadrukkelijk aandacht voor kennisbundeling en de verdere uitbouw van de gezamenlijke kennisinfrastructuur om kennis toegankelijk te maken.

Op de hoogte blijven?

Contact

Anne Ballering

Programmamanager
vakkundigahwerk [at] zonmw.nl

Isabelle Borgman

Programmamanager
vakkundigahwerk [at] zonmw.nl