Verbetering re-integratie tweede spoor

Kennis en praktische handvatten helpen werkgevers en werknemers de mogelijkheden voor re-integratie beter te benutten. ZonMw stimuleert het ontwikkelen en uitproberen van innovatieve aanpakken en levert daarmee een bijdrage aan de verbetering van het re-integreren van medewerkers bij een andere werkgever wanneer terugkeer naar passend werk bij de huidige werkgever niet mogelijk is.

Aanleiding

Wanneer een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is en niet meer kan terugkeren bij de huidige werkgever, wordt het tweede spoortraject opgestart. Werkgevers en werknemers zoeken in dit traject samen naar passend werk bij een nieuwe werkgever. We stimuleren het ontwikkelen en uitproberen van innovatieve aanpakken waarmee we bijdragen aan de verbetering van de re-integratie bij een andere werkgever.

Doel

Dit programma draagt bij aan de verbetering van re-integratie bij een andere werkgever (2e spoor) door het ontwikkelen en uitproberen van innovatieve aanpakken. Inzicht is nodig in hoe werkgevers en werknemers de mogelijkheden voor die re-integratie beter kunnen benutten en er is behoefte aan concrete praktische handvatten. De geleerde lessen kunnen ook gebruikt worden voor opschaling en doorontwikkeling.

Samenwerking

In het programma werken we samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en UWV. In de consortia zoeken we actief samenwerking met vertegenwoordigers van arbeidsorganisaties (werkgevers) en werknemers, zoals cliëntenorganisaties, en onderzoeksorganisaties Ook andere relevante partijen kunnen participeren, zoals: re-integratiebedrijven, beroeps- of vakverenigingen, arbodienstverlenende bedrijven of verzekeraars.

Programmaspecifieke informatie

In consortia gaan vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers met onderzoekers op zoek naar mogelijkheden voor passend werk van zieke werknemers bij een andere werkgever. Dit doen ze aan de hand van actieonderzoek.

Opbrengst: breed repertoire aan aanpakken

De opbrengst van het programma wordt een nieuw en breed repertoire aan aanpakken in de re-integratie 2e spoor, waarvan de werkzaamheid aannemelijk is. De aanpakken zijn praktisch bruikbaar en overdraagbaar. Ook is er veel aandacht voor communicatie en implementatie van de (tussentijdse) resultaten.

Het repertoire aan aanpakken komt primair ten goede aan werkgevers en werknemers. Dat kan rechtstreeks, maar ook via (de geleverde inspanningen van) re-integratiebedrijven. Meer weten? Lees de volledige programmatekst Verbetering re-integratie 2e spoor.

Maatregelen loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

Het uitvoeren van innovatieve aanpakken om de kans op succesvolle re-integratie 2e spoor te verbeteren, is 1 van de 5 maatregelen rond loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Over dit maatregelenpakket maakte de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) eind 2018 afspraken met werkgevers en werknemers.

Looptijd

Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van SZW en heeft een looptijd van 2021 tot en met 2027. De looptijd van de projecten is maximaal 4 jaar.

Commissieleden

Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Voorzitter

 • Prof.dr. C.V. (Tinka) van Vuuren

Leden

 • J. (Janny) Hoeflak
 • Prof. dr. Ph.R. (Philip) de Jong
 • J. (Jan) Mathies
 • Drs. T.P.M. (Tjeerd) Hulsman
 • Dr. L. (Louis) Polstra
 • C. (Caroline) Rietbergen
 • Drs. J.J.W.H. (Jeroen) Crasborn MD
 • A. (Amerik) Klapwijk MSc
 • Drs. C.L.E. (Carmen) de Jonge

Waarnemer(s)

 • C. (Claudia) Willems-Buijs, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • M. (Myrthe) van Vilsteren, UWV

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 20.000.000
Looptijd: 44%
Looptijd: 44 %

Contact 

Neem bij vragen contact op via onderstaande contactgegevens. 

Contact

Janne van der Klok

Programmamanager
tweedespoor [at] zonmw.nl

Natascha van Huessen - Lamster

Programmasecretaris
tweedespoor [at] zonmw.nl