Verbetering kwaliteit poortwachtersproces

Met dit programma dragen we bij aan de verbetering van de kwaliteit van het poortwachtersproces en de re-integratie van zieke werknemers. We doen dit door kennis te laten ontwikkelen en stimuleren gebruik van deze kennis in de praktijk.

Aanleiding

Het programma Verbetering kwaliteit Poortwachtersproces komt voort uit het alternatieve pakket voor de Regeerakkoordmaatregelen over loondoorbetaling bij ziekte en WIA, dat het kabinet in overleg met werkgevers en werknemers heeft opgesteld. De doelen van deze maatregelen is het makkelijker en duidelijker maken van de loondoorbetalingsverplichtingen bij ziekte.

We voeren het programma uit in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directie Werknemersregelingen.

Doel

Het doel van het programma Verbetering kwaliteit Poortwachtersproces is de samenwerking tussen arbeidsdeskundigen, bedrijfs- en verzekeringsartsen te verbeteren, evenals de re-integratie van zieke werknemers bij de eigen werkgever (eerste spoor).

Met dit programma:

 • stimuleren we kennisontwikkeling over (1) verbeteringen in uitvoeringsstappen en toetsing in het poortwachtersproces en (2) verbeteringen in de begeleiding van de zieke werknemer tijdens het poortwachtersproces;
 • zetten we praktijkgericht onderzoek in om bestaande veelbelovende initiatieven voor verbeteringen in het poortwachtersproces en in het re-integratieproces – inclusief de eigen regie van werknemers – verder te ontwikkelen
 • bevorderen we de  samenwerking tussen praktijk, onderzoek en onderwijs;
 • dragen we bij aan het beter benutten en borgen van kennis.

Programmaspecifieke informatie

Verbetering kwaliteit Poortwachtersproces bestaat uit 2 programmalijnen en een overkoepelende impuls voor de kwaliteits- en innovatiecyclus van ontwikkelde kennis. De projecten binnen de programmalijnen houden rekening met de participatie van werkgevers en werknemers, kennisverspreiding en implementatie.

Programmalijn 1: Professionalisering poortwachtersproces

Een betere samenwerking tussen verzekerings- en bedrijfsartsen is in het poortwachtersproces.  Het speelt een centrale rol in deze programmalijn.

In deze lijn zijn 3 projecten gehonoreerd op de volgende thema's:

Programmalijn 2: Verbetering re-integratieproces

Het verbeteren van het re-integratieproces is het doel van programmalijn 2 en omvat de thema's:

 • Versterken van de eigen rol van de zieke werknemer
 • Bevorderen van een re-integratiegerichte aanpak
 • Facilitering vanuit de arbeidsorganisaties

Impuls Kwaliteits- en innovatiecyclus

Het programma faciliteert het delen van kennis en opbouwen van netwerken tussen praktijk, onderzoek en onderwijs. Het stimuleert de duurzame borging hiervan. In 2022 en 2023 zijn er meerdere subsidierondes uitgezet waar aanvragen ingediend konden worden voor het stimuleren van kennisuitwisseling en- netwerken. In 2023 zijn er 4 projecten gestart, 2 gericht op het organiseren van activiteiten voor kennisuitwisseling, en 2 gericht op de (door)ontwikkeling van kennisnetwerken. 

Kenniskring Re-integratie naar werk

In samenwerking met het programma Verbetering re-integratie tweede spoor is de kenniskring Re-integratie naar werk opgezet. Gedurende 4 jaar delen projectleiders en diverse betrokkenen bij de projecten binnen kennis, leren ze van elkaars uitdagingen, en bouwen ze een waardevol netwerk op. De opgedane inzichten in de kenniskring zullen ook breder worden gedeeld, onder andere via deze website. De kenniskring is bedoeld voor de projectleiders en de betrokkenen van 18 projecten van programma Verbetering kwaliteit Poortwachtersproces en 7 projecten van programma Verbetering re-integratie 2e spoor.

Afbeelding
Kenniskring Re-integratie naar werk

Lees meer over de kenniskring

Commissieleden Poortwachtersproces

Voorzitter

 • Prof.dr. (Tinka) van Vuuren

Leden

 • Prof.dr. R.S. (Ronald) Batenburg
 • Prof.dr. R.W.B. (Roland) Blonk
 • Prof.dr. A. (Lex) Burdorf
 • J. (Janny) Hoeflak
 • A. (Annelies) Hoogendoorn
 • Prof.dr. Ph.R. (Philip) de Jong
 • B. (Bernadette) Linssen
 • Mr. A. (Anne) Megens MSc
 • T.N.J. (Theo) van Rijmenam
 • Drs. M.K. (Mariska) Tuut
 • F.A. (Ineke) van Werven-Bruijne

Waarnemer(s)

 • C. (Claudia) Willems-Buijs, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 10.000.000
Looptijd: 83%
Looptijd: 83 %

Contact

Neem bij vragen contact op via onderstaande contactgegevens. 

Contact

Isabelle Borgman

Programmamanager
poortwachter [at] zonmw.nl

Natascha van Huessen - Lamster

Programmasecretaris
poortwachter [at] zonmw.nl