Mentale vitaliteit van werkenden

Om de mentale vitaliteit van werkenden te versterken, krijgen belangenbehartigende partijen de mogelijkheid om voor hun achterban ondersteuning en tools van speciaal geselecteerde professionals in te huren. Daarnaast kunnen veelbelovende, innovatieve interventies in arbeidsorganisaties worden ingezet en geëvalueerd.

Aanleiding

Dit subsidieprogramma is van oorsprong ingegeven door de grote impact die de coronacrisis op het mentaal welbevinden van werkenden heeft. Zo hebben werkenden extra ondersteuning nodig om hun mentale vitaliteit te verbeteren bij bijvoorbeeld thuis of hybride werken of bij een hoge werkdruk. Het programma Mentale vitaliteit is opgezet om werkenden zich weer mentaal fit en sterk te laten voelen en blijven voelen.

Met het programma geeft ZonMw belangenbehartigende partijen de mogelijkheid om voor hun achterban ondersteuning en tools van speciaal geselecteerde professionals in te huren. Daarnaast kunnen veelbelovende, innovatieve interventies in arbeidsorganisaties worden ingezet en geëvalueerd.

Doel

Het doel van het programma is de vitaliteit van werkenden blijvend versterken.
Hierbij wordt beoogd om:

 • werkenden die hun mentale vitaliteit willen versterken te ondersteunen;
 • mentaal vitaal thuiswerken te ondersteunen en stimuleren;
 • te voorkomen dat werkenden in de toekomst mentale klachten ontwikkelen.

Hierbij wordt de coronacrisis gezien als langdurig maatschappelijk probleem.
Denk aan:

 • werkenden met grote werkdruk en onzekerheid in hun werk als gevolg van de COVID-19-pandemie;
 • werkenden met langdurige gezondheidsklachten;
 • medewerkers die vooral nadelen ervaren van thuis of hybride werken of denken dat zij daar niet mee om kunnen gaan.

Geleerde lessen in het bevorderen van mentale vitaliteit van werkenden tijdens de coronatijd tot nu toe kunnen van pas komen in de aanpak de komende jaren en in de toekomst.

Naast een versterkte mentale vitaliteit van werkenden, draagt dit programma bij aan het door ontwikkelen van veelbelovende interventies op organisatieniveau.

Samenwerking

Een goedlopend deelprogramma Mentale vitaliteit van werkenden vergt betrokkenheid van alle
relevante partijen. Voor een optimaal resultaat zoekt ZonMw daarom afstemming en samenwerking met stakeholders vanuit beleid en Stichting van de Arbeid. Gedurende het programma kijken we of er nog andere stakeholders betrokken moeten worden.

Programmaspecifieke informatie

Het programma bestaat uit twee programmalijnen met bijbehorende subsidierondes:

 1. Het bevorderen van de mentale vitaliteit van werkenden door het aanbieden van begeleiding en tools door een geselecteerd aantal gekwalificeerde professionals. Het gaat hierbij om werkenden die als gevolg van de coronapandemie extra ondersteuning nodig hebben bij hun mentale vitaliteit.
 2. Het verbeteren van de mentale vitaliteit van werkenden door het inzetten en evalueren van innovatieve interventies op het niveau van arbeidsorganisaties.

Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van de ministeries van SZW en VWS, heeft een looptijd tot eind december 2023 en kent een totaalbudget van 4 miljoen euro.

Gehonoreerde projecten

16 projecten zijn gestart met de verbetering van de mentale vitaliteit van werkenden. In deze projecten staat het inzetten en evalueren van innovatieve interventies centraal die op organisatieniveau worden uitgevoerd. Lees meer over de gehonoreerde projecten.

Commissie

Per subsidieronde, wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Voorziter

 • Prof. dr. C.V. (Tinka) van Vuuren

Commissieleden

 • S. (Steven) Hubeek
 • Drs. T.P.M. (Tjeerd) Hulsman
 • F. (Ferenc) Jonas
 • A.C. MSc (Amerik) Klapwijk
 • C.J.M. (Caroline) Rietbergen
 • Prof. dr. H. (Heleen) Riper
 • N. (Nicole) Weijenberg
 • F.A. (Ineke) van Werven-Bruijne
 • Dr. A. (Tonnie) van der Zouwen

Waarnemers

 • K.A. (Kimberly) Breeveld
 • C.M. (Chinelo) Lashley

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 3.550.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Contact

Anne Ballering

Senior Programmamanager
mentalevitaliteit [at] zonmw.nl

Esmee Hessel

Programmasecretaris
mentalevitaliteit [at] zonmw.nl

Op de hoogte blijven?