Schulden en armoede

Het gaat economisch beter, maar de armoede- en schuldenproblematiek in Nederland groeit. Hoe kunnen we deze armoede bestrijden, het aantal mensen met problematische schulden terugdringen en mensen met schulden effectiever helpen?

Aanleiding

Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangegeven armoede en schulden te willen bestrijden. Binnen enkele jaren moeten concrete verbeteringen zijn gerealiseerd. Onderzoek is nodig om doorbraken te realiseren.

Nationale Wetenschapsagenda

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) stelt € 3 miljoen beschikbaar om deze vragen te onderzoeken in kennisketenbrede interdisciplinaire consortia. Het initiatief van de subsidieoproep ligt bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Doel

Met dit programma stimuleert ZonMw onderzoek dat gemeenten helpt bij het beantwoorden van kennisvraagstukken over schulden en armoede. Nieuwe werkwijzen moeten worden ontwikkeld om daar effectief mee om te gaan.

Samenwerking

Samenwerking in de gehele kennisketen noodzakelijk is om tot de gewenste doorbraak te komen. Daarom is ons uitgangspunt om samen te werken met verschillende kennisinstellingen, gemeenten en andere (praktijk)partners is daarbij een uitgangspunt. Ook het betrekken van onderzoeksexpertise uit verschillende relevante disciplines, met name de sociale en geesteswetenschappen en het gezondheidsonderzoek, is van belang om tot nieuwe inzichten te kunnen komen.

Programmaspecifieke informatie

Binnen het programma ligt de focus op 3 thema’s:

Leven in armoede en sociale uitsluiting

Welke achterliggende mechanismen spelen er bij het leven in armoede en sociale uitsluiting? Wat is het gevolg van opgroeien in armoede en welke oplossingsstrategieën kan nieuw onderzoek opleveren? Hoe kunnen gemeenten hun burgers hierop een passende dienstverlening bieden? De projecten in dit thema moeten leiden tot een vertaling van bestaande en nieuwe inzichten naar het handelen van professionals in de gemeentelijke en maatschappelijke dienstverlening.

Verborgen armoede bij diverse groepen

Het signaleren en het benaderen van doelgroepen die leven in armoede is niet altijd makkelijk. Welke dienstverlening is mogelijk en verlicht de bestaande problematiek? De opbrengst van dit onderzoeksthema zijn nieuwe interventies die in gemeenten of bij maatschappelijke organisaties kunnen worden uitgeprobeerd. Specifieke aandacht gaat uit naar werkende armen.

Evaluatie- en effectiviteitsonderzoek naar integrale en samenlopende interventies

Verschillende projecten in de lokale uitvoeringspraktijk worden onder dit thema geschaard. In de oproep wordt ruimte gelaten voor de invulling daarvan door de indienende kennisorganisaties en gemeenten. Het onderzoek kan bijvoorbeeld gaan over integrale, domein overstijgende aanpakken bij multiproblematiek (waaronder in ieder geval het domein Werk en Inkomen en gezondheidsproblematiek), de samenloop van interventies op het snijvlak van incasso en schuldhulpverlening en onderzoek naar het voorkomen van non-respons/hulp niet willen aannemen/zorgvermijding.

 

Nationale Wetenschapsagenda

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) stelt € 3 miljoen beschikbaar om deze vragen te onderzoeken in kennisketenbrede interdisciplinaire consortia. Het initiatief van de subsidieoproep ligt bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) beschrijft brede, uitdagende onderwerpen die om een nationale aanpak vragen en waarmee Nederlands onderzoek de samenleving en de kenniseconomie kan versterken. De NWA is door een innovatief proces met de inbreng van burgers en wetenschappers tot stand gekomen. De NWA is ván en vóór iedereen; de implementatie ervan kan daarom niet anders dan met elkaar!

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert https://www.nwo.nl/ sinds 2018 interdisciplinair, kennisketenbreed onderzoek in het kader van de NWA, onder andere via thematische programmering in samenwerking met ministeries. Het doel van de thematische NWA-programma’s, waarin wordt samengewerkt met ministeries, is om antwoorden te vinden op actuele maatschappelijke vragen.

ZonMw draagt met preventieonderzoek bij aan de route Gezondheidsonderzoek, preventie en behandeling.

Samenwerking

Het NWA-programma Schulden en armoede sluit nauw aan bij het ZonMw-kennisprogramma Vakkundig aan het werk. Binnen dit kennisprogramma besteden we ook aandacht aan het thema schuldhulpverlening en armoedebestrijding.

Dit doen we op verzoek van het ministerie van SZW en in nauwe samenwerking met Divosa, SAM, VNG en UWV.

Artikelen

Bekijk meer artikelen

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 3.000.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Op de hoogte blijven?

Anne Ballering

Programmamanager
vakkundigahwerk [at] zonmw.nl

Isabelle Borgman

Programmamanager
vakkundigahwerk [at] zonmw.nl