Meedoen op de arbeidsmarkt (KIC)

Dankzij de inzet van technologische en/of sociale innovaties kunnen mensen met een beperking of chronische ziekte passend werk doen. Er is nieuw onderzoek nodig om de arbeidsparticipatie van deze groepen te stimuleren én faciliteren. Als één van de domeinen van NWO voert ZonMw deze subsidieoproep uit.

Aanleiding 

Veel mensen met een beperking of chronische ziekte krijgen momenteel niet de mogelijkheid om het werk te doen waar zij voor gekozen hebben. En dat terwijl de krapte op de arbeidsmarkt enorm is. Door de inzet van technologische en/of sociale innovaties en het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving zouden deze mensen werk kunnen doen dat past bij hun mogelijkheden en ambities. Om de arbeidsparticipatie van deze groepen te stimuleren en faciliteren is nieuw onderzoek nodig, wat met deze subsidieoproep wordt gefaciliteerd.

Doel

Meedoen op de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking vergt verdere technologische en sociale innovatie mét, dóór en vóór deze mensen. Het doel is om handvatten te ontwikkelen waardoor het werk zo kan worden ingericht, dat mensen met een beperking adequaat kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Hun talent dient daarbij zoveel mogelijk benut te worden. De projecten zullen bijdragen aan nieuwe inzichten en (sociale en) technologische innovaties, met als doel structurele verbetering van de kansengelijkheid en een inclusieve arbeidsmarkt.

Samenwerking

In deze subsidieoproep staat interdisciplinaire samenwerking centraal. Binnen één consortium werken publieke en private partijen en onderzoekers uit diverse wetenschappelijke disciplines (alfa, bèta en gamma) samen.

Bekijk de subsidieoproep op de website van NWO

Ga voor meer informatie over de subsidieoproep Meedoen op de arbeidsmarkt naar de website van NWO.

Rol van ZonMw binnen het KIC

ZonMw is één van de domeinen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).  Dit betekent dat ZonMw en NWO nauw samenwerken. ZonMw coördineert vanuit haar kennis en expertise diverse subsidieoproepen binnen het NWO Kennis- en Innovatie Convenant (KIC).

Kenmerken
Status:
In uitvoering
Looptijd: 16 %
Looptijd: 16 %

Contact

Robert Jabroer
Programmamanager
Jabroer [at] zonmw.nl