Economische zelfstandigheid van vrouwen

Hoe begeleid je vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt optimaal naar betaald werk en economische zelfstandigheid? Deze vraag staat centraal in de 6e ronde van Vakkundig aan het werk.

Aanleiding

In Nederland lopen vrouwen in economische en financiële zelfstandigheid nog steeds achter op mannen. Slechts 56% van de vrouwen verdient minimaal het minimumloon tegenover bijna 77% van de mannen, blijkt uit de emancipatiemonitor (2022) van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het kabinet heeft zich tot doel gesteld dat het aandeel economisch zelfstandige vrouwen stijgt, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de economische zelfstandigheid van vrouwen met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Met deze 6e ronde van Vakkundig aan het werk zetten we in op het bevorderen van economische zelfstandigheid van vrouwen door de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Hierbij gaat het met name om vrouwen met een bijstandsuitkering en niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen die een beroep doen op gemeenten bij het vinden van werk.

Doel

Met het ZonMw programma Economische zelfstandigheid van vrouwen stimuleren we de ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde tools, handvaten en werkwijzen voor de gemeentelijke praktijk. Om vrouwen (met afstand tot de arbeidsmarkt) optimaal te begeleiden naar betaald werk en economische zelfstandigheid.

Programmaspecifieke informatie

3 Projecten Economische zelfstandigheid gestart

Inmiddels zijn 3 projecten van gemeenten gestart zijn zodat zij hun vrouwelijke inwoners beter kunnen begeleiden naar werk en dus naar economische zelfstandigheid.

Consortia

De ronde is in het voorjaar van 2020 opengesteld voor 24 centrumgemeenten, die in consortia met actieonderzoekers, professionals op het gebied van Werk en Inkomen en cliënten een voorstel kunnen indienen om tot concrete handelingsperspectieven voor de gemeentelijke praktijk te komen. In totaal  zijn 3 consortia gefinancierd.

Ronde binnen kennisprogramma Vakkundig aan het werk

De ronde Economische zelfstandigheid van vrouwen is de 6e ronde van Vakkundig aan het werk. Deze ronde betreft een extra opdracht die wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Doel van het kennisprogramma Vakkundig aan het werk is het ontwikkelen van nieuwe wetenschappelijke kennis, waar de gemeentelijke uitvoeringspraktijk van kan profiteren, voor uiteindelijk een effectievere dienstverlening aan de burger.

Samenwerking

Economische zelfstandigheid van vrouwen voeren we uit in samenwerking met het ministerie van ministerie van SZW, Divosa, VNG en UWV.

Commissieleden

Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Voorzitter

B. (Boukje) Cuelenaere

Vice-voorzitter

I. (Ido) van der Meulen

Commissieleden

M. (Marcel) van Druenen
Dr. E. (Erna) Hooghiemstra
H.J. (Eddy) Karrenbelt
Dr. S.E. (Suzanne) Lagerveld
Dr. L. (Louis) Polstra
Dr. C.C.A.M. (Els) Sol
Dr. A.F. (Anne Fleur) Roos

 

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 1.375.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
Onderdeel van programma:

Op de hoogte blijven?

Contact

Anne Ballering

Programmamanager
vakkundigahwerk [at] zonmw.nl