Kanker en Werk

Vrouw met Kanker
Jaarlijks krijgen ongeveer 50.000 mensen in de werkende fase van hun leven de diagnose kanker. Het nieuwe programma Kanker en Werk heeft als doel om de informatievoorziening rondom kanker en werk te verbeteren, door bestaande kennis te bundelen, toegankelijker te maken en beter te benutten. Hierdoor wordt de kansen op een succesvolle terugkeer naar werk vergroot.

Aanleiding

Het kunnen hervatten van werk tijdens of na de behandeling tegen kanker is een belangrijk aspect waardoor mensen een stukje identiteit terugkrijgen en een betere kwaliteit van leven ervaren. Door de constante verbetering in diagnostiek en behandeling krijgen mensen met kanker meer mogelijkheden om hun werk te hervatten. Er bestaat ondersteuning  voor werkhervatting, zowel  binnen als buiten het ziekenhuis. Echter, door de grote verscheidenheid aan informatievoorziening blijkt dat de juiste vorm van ondersteuning  niet altijd even makkelijk vindbaar is voor de (ex)patiënt, werkgever en zorgprofessional. Hierdoor kan het proces van werkhervatting vertragen of vastlopen, vaak ten koste van de (ex)patiënt.

Zowel nationaal als internationaal is al veel aandacht voor het thema kanker en werk. Er lopen diverse initiatieven, echter blijft het beter bundelen, delen en benutten van kennis van belang. Daarnaast moet dit ook structureel bijgehouden en geïmplementeerd worden.

Doel programma

Het programma Kanker en Werk heeft als doel om bestaande kennis over werkhervattingprocessen bij en na kanker duurzaam te bundelen, toegankelijker te maken en om benutting te stimuleren. Om dit te realiseren wordt er een multidisciplinair consortium gevormd. Dit consortium zal zorgdragen voor een verbeterde infrastructuur voor informatievoorziening en interventies gericht op werkbehoud bij en na kanker voor (ex)patiënt, werkgever als zorgprofessionals.

Bekijk de subsidieoproep

Programmacommissie

Voorzitter

 • Prof. dr. C.V. (Tinka) van Vuuren

Vice-voorzitter

 • F.A. (Ineke) van Werven-Bruijne

Leden

 • Prof. dr. K. (Karin) Proper
 • Prof. dr. ir. A. (Alex) Burdorf
 • R. (Robbert) Janssen
 • A. (Amerik) Klapwijk MSc
 • Prof. dr. R.S. (Ronald) Batenburg
 • N. (Nicole) Weijenberg
 • Drs. T.P.M. (Tjeerd) Hulsman
 • Prof. dr. R.W.B. (Roland) Blonk

Waarnemers

 • F.A. (Floor) Halvorsen, ministerie van VWS
 • L.E. (Lisette) Bruns, ministerie van VWS

Onderwerpen

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 1.100.000
Looptijd: 36%
Looptijd: 36 %

Contact

Laurijn Draaisma

Programmamanager
preventie-werk [at] zonmw.nl