Inwoners met een lage sociaaleconomische status hebben vaker gezondheidsproblemen en een minder lange (gezonde) levensverwachting. Preventieonderzoek zet in op het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen om hen meer veerkracht te geven om zelf te werken aan gezond(er) leven en leefstijl. Zo werken we met kennis aan gezondheid voor iedereen.

Uitgelicht

Financiering onderzoeken over verbeteren gezondheid van mensen in een lage sociaaleconomische positie

Mensen in een lage sociaaleconomische positie leven ongezonder en ze leven gemiddeld minder lang. Hoe zorgen we ervoor dat de gezondheid van deze mensen verbetert? Vier onderzoeken binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) gaan zich hiermee bezighouden.

Bekijk de projecten

Veerkracht vergroten

Kennis uit onderzoek helpt gemeenten om inwoners beter te ondersteunen bij het terugdringen van schulden en bij het vinden van regulier betaald werk. Mede hierdoor verkleinen sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Lees over de projecten in ons programma Vakkundig aan het werk

Verschillen in de wijk

Hoe kunnen we gezondheidsachterstanden verklaren, voorkomen en verkleinen? Er wordt gewerkt aan integrale lokale aanpakken om gezondheidsachterstanden te verminderen. En verklarend onderzoek geeft inzicht in de mechanismen, dynamiek en interacties die een rol spelen bij het ontstaan en voortduren van verschillen.

Lees over de 11 projecten in de ronde SEGV

Verschillen op het werk

Hoe kan kennis bijdragen aan het verkleinen van de sociaaleconomische verschillen in ervaren gezondheid van werknemers? Kennis uit onderzoek helpt werkgevers, om de gezondheid van werknemers met een lage sociaal economische positie te bevorderen.

Bekijk de projecten van ons programma Werk(en) is gezond

Persoonsgerichte zorg in de huisartspraktijk

In de dagelijkse praktijk hebben huisartsen regelmatig te maken met vragen waarvoor complex onderzoek nodig is. Zo ook rondom patiënten met een lage sociaaleconomische status. Hoe ondersteun je dan samen beslissen in de huisartspraktijk en hoe verminder je gezondheidsachterstanden?

Bekijk de nieuwe projecten

Kwetsbare zwangeren

Een lage opleiding of laag inkomen, vergroten de kans op problemen rond zwangerschap en geboorte. Het is van belang om risico’s veel eerder te signaleren en ondersteunen, om problemen bij ouder en kind te voorkomen.

Lees over de projecten in ons programma Zwangerschap en geboorte

Ethische dilemma's

Welke verschillende plaatselijke maatregelen kunnen gemeentes nemen om gezondheidsverschillen tussen rijk en arm terug te dringen? En wat zijn hierbij de ethische dilemma’s?

Dit project onderzoekt ethische dilemma’s in Utrecht

Actueel

Lage inkomens het meest de dupe van stijgende voedselprijzen, hoogleraar is bang dat zij ongezonder gaan eten

De nog steeds stijgende voedselprijzen hebben potentieel grote gevolgen voor de volksgezondheid, denkt hoogleraar Jaap Seidell van de VU: ’vooral kinderen zijn hiervan de dupe. Voor hersenontwikkeling heb je veel voedingstoffen nodig. Als die er niet zijn, dan krijg je blijvende achterstanden in de ontwikkeling die je nooit meer kunt inhalen. Dit gaat echt over de toekomst van de volgende generaties.’

Elders gezien

Betere zorg voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden

Bijna 25% van de Nederlanders heeft moeite met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid. Om deze mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden mee te laten beslissen over de zorg in de laatste levensfase, is begrijpelijke communicatie nodig die goed aansluit op deze groep patiënten. In dit interview komen nieuwe hulpmiddelen aan bod die hierbij helpen.

Illustratie van een arts en naasten bij een patiënt in bed
Pagina

Verborgen oorzaken van gezondheidsproblemen

Armoede. Racisme. Discriminatie. Genderongelijkheid. Schulden. Volgens laagbetaalde zorgverleners in de ouderenzorg zijn dit belangrijke, vaak verzwegen oorzaken van hun gezondheidsklachten. Dit blijkt uit onderzoek van de vakgroep ethiek en recht van het Amsterdam UMC.

Nieuws

De Rookvrije Generatie: wat vinden Amsterdammers daarvan?

In Amsterdam is de Rookvrije Generatie beweging al vrij bekend en is er relatief groot draagvlak onder de inwoners. Dit blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut. Zij onderzochten het verschil in bereik, draagvlak en beoogde opbrengsten van de Rookvrije Generatie beweging in Amsterdam, tussen mensen met een lage en hoge sociaaleconomische positie. Lees de evaluatie en bekijk de tips voor gemeenten voor de implementatie.

Elders gezien
Toon meer

Agenda

Netwerkbijeenkomst klimaatadaptatie en gezondheid

Op donderdag 13 oktober 2022 organiseert ZonMw een netwerkbijeenkomst over klimaatadaptatie en gezondheid. De thema’s zijn hittestress, mentale gezondheid en sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Lees meer
Toon alle agenda-items
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website