Inwoners met een lage sociaaleconomische status hebben vaker gezondheidsproblemen en een minder lange (gezonde) levensverwachting. Preventieonderzoek zet in op het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen om hen meer veerkracht te geven om zelf te werken aan gezond(er) leven en leefstijl. Zo werken we met kennis aan gezondheid voor iedereen.

Uitgelicht

Veerkracht vergroten

Kennis uit onderzoek helpt gemeenten om inwoners beter te ondersteunen bij het terugdringen van schulden en bij het vinden van regulier betaald werk. Mede hierdoor verkleinen sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Lees over de projecten in ons programma Vakkundig aan het werk

Verschillen in de wijk

Hoe kunnen we gezondheidsachterstanden verklaren, voorkomen en verkleinen? Er wordt gewerkt aan integrale lokale aanpakken om gezondheidsachterstanden te verminderen. En verklarend onderzoek geeft inzicht in de mechanismen, dynamiek en interacties die een rol spelen bij het ontstaan en voortduren van verschillen.

Lees over de 11 projecten in de ronde SEGV

Benutten gezondheidspotentieel

Onder mensen met een lage sociaaleconomische positie zijn relatief grote gezondheidsachterstanden. Dat maakt dat er nog een groot gezondheidspotentieel is dat aangesproken en gerealiseerd kan worden.

De NWA-ronde Gezondheidsverschillen zoekt mogelijkheden dit te bereiken

Verschillen op het werk

Hoe kan kennis bijdragen aan het verkleinen van de sociaaleconomische verschillen in ervaren gezondheid van werknemers? Kennis uit onderzoek helpt werkgevers, om de gezondheid van werknemers met een lage sociaal economische positie te bevorderen.

Bekijk de projecten van ons programma Werk(en) is gezond

Persoonsgerichte zorg in de huisartspraktijk

In de dagelijkse praktijk hebben huisartsen regelmatig te maken met vragen waarvoor complex onderzoek nodig is. Zo ook rondom patiënten met een lage sociaaleconomische status. Hoe ondersteun je dan samen beslissen in de huisartspraktijk en hoe verminder je gezondheidsachterstanden?

Bekijk de nieuwe projecten

Kwetsbare zwangeren

Een lage opleiding of laag inkomen, vergroten de kans op problemen rond zwangerschap en geboorte. Het is van belang om risico’s veel eerder te signaleren en ondersteunen, om problemen bij ouder en kind te voorkomen.

Lees over de projecten in ons programma Zwangerschap en geboorte

Ethische dilemma's

Welke verschillende plaatselijke maatregelen kunnen gemeentes nemen om gezondheidsverschillen tussen rijk en arm terug te dringen? En wat zijn hierbij de ethische dilemma’s?

Dit project onderzoekt ethische dilemma’s in Utrecht

Actueel

Themanummer TSG over Sociaaleconomische gezondheidsverschillen

Voor de aanpak van sociaaleconomische gezondheidsverschillen moeten we verder kijken dan individueel gedrag en leefstijl. Het gaat (vooral) ook om de sociale, economische, ecologische en fysieke omgeving waarin mensen leven, leren, werken en oud worden. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen (TSG) maakte een special over deze maatschappelijke ongelijkheid die leidt tot gezondheidsverschillen.

Elders gezien

Save the date: conferentie Werk, inkomen en gezondheid

Reserveer dinsdag 27 september in uw agenda. Op die dag organiseren we de conferentie Werk, inkomen en gezondheid.

De conferentie is gericht op professionals, beleidsmakers, cliëntvertegenwoordigers en onderzoekers. Het biedt een unieke kans om onder meer met opgedane kennis aan de slag te gaan door te leren van lopende en afgeronde onderzoeksprojecten en samen naar mogelijkheden van implementatie te kijken.

Nieuws

Gemeenten zetten steeds meer in op integrale aanpak gezondheidsverschillen

De 150 GIDS-gemeenten zijn de afgelopen acht jaar steeds meer gaan inzetten op integraal beleid om gezondheidsverschillen terug te dringen. Dit blijkt uit onderzoek van Lysias Advies naar acht jaar GIDS/GezondIn, in opdracht van Pharos. ‘Een mooi resultaat’, vindt Patricia Heijdenrijk, directeur Pharos. Bekijk alle uitkomsten en lees het magazine ‘De kracht van de lokale aanpak’

Elders gezien

‘Doen we wel genoeg om mensen in de wijk te bereiken?’

Het verkleinen van gezondheidsverschillen vraagt om samenwerking tussen het sociaal- en zorgdomein. En met mensen uit de wijk. 'Maar doen we wel genoeg om deze mensen te bereiken?', vraagt Patricia Heijdenrijk van Pharos zich af in een interview met magazine Sprank. ‘Het verkleinen van de gezondheidskloof is complex en taai. Dat vraagt om een doordachte, meervoudige insteek vanuit de overheid. Je kan niet zeggen: alle ballen op volksgezondheid.’

Elders gezien
Toon meer

Agenda

Conferentie Werk, inkomen en gezondheid

Reserveer dinsdag 27 september in uw agenda. Op die dag organiseren we de conferentie Werk, inkomen en gezondheid. De conferentie is gericht op professionals, beleidsmakers, cliëntvertegenwoordigers en onderzoekers. Het biedt een unieke kans om onder meer met opgedane kennis aan de slag te gaan door te leren van lopende en afgeronde onderzoeksprojecten en samen naar mogelijkheden van implementatie te kijken.

Lees meer
Toon alle agenda-items
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website