Inwoners met een lage sociaaleconomische status hebben vaker gezondheidsproblemen en een minder lange (gezonde) levensverwachting. Preventieonderzoek zet in op het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen om hen meer veerkracht te geven om zelf te werken aan gezond(er) leven en leefstijl. Zo werken we met kennis aan gezondheid voor iedereen.

Uitgelicht

Financiering onderzoeken over verbeteren gezondheid van mensen in een lage sociaaleconomische positie

Mensen in een lage sociaaleconomische positie leven ongezonder en ze leven gemiddeld minder lang. Hoe zorgen we ervoor dat de gezondheid van deze mensen verbetert? Vier onderzoeken binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) gaan zich hiermee bezighouden.

Bekijk de projecten

Veerkracht vergroten

Kennis uit onderzoek helpt gemeenten om inwoners beter te ondersteunen bij het terugdringen van schulden en bij het vinden van regulier betaald werk. Mede hierdoor verkleinen sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Lees over de projecten in ons programma Vakkundig aan het werk

Verschillen in de wijk

Hoe kunnen we gezondheidsachterstanden verklaren, voorkomen en verkleinen? Er wordt gewerkt aan integrale lokale aanpakken om gezondheidsachterstanden te verminderen. En verklarend onderzoek geeft inzicht in de mechanismen, dynamiek en interacties die een rol spelen bij het ontstaan en voortduren van verschillen.

Lees over de 11 projecten in de ronde SEGV

Verschillen op het werk

Hoe kan kennis bijdragen aan het verkleinen van de sociaaleconomische verschillen in ervaren gezondheid van werknemers? Kennis uit onderzoek helpt werkgevers, om de gezondheid van werknemers met een lage sociaal economische positie te bevorderen.

Bekijk de projecten van ons programma Werk(en) is gezond

Persoonsgerichte zorg in de huisartspraktijk

In de dagelijkse praktijk hebben huisartsen regelmatig te maken met vragen waarvoor complex onderzoek nodig is. Zo ook rondom patiënten met een lage sociaaleconomische status. Hoe ondersteun je dan samen beslissen in de huisartspraktijk en hoe verminder je gezondheidsachterstanden?

Bekijk de nieuwe projecten

Kwetsbare zwangeren

Een lage opleiding of laag inkomen, vergroten de kans op problemen rond zwangerschap en geboorte. Het is van belang om risico’s veel eerder te signaleren en ondersteunen, om problemen bij ouder en kind te voorkomen.

Lees over de projecten in ons programma Zwangerschap en geboorte

Ethische dilemma's

Welke verschillende plaatselijke maatregelen kunnen gemeentes nemen om gezondheidsverschillen tussen rijk en arm terug te dringen? En wat zijn hierbij de ethische dilemma’s?

Dit project onderzoekt ethische dilemma’s in Utrecht

Actueel

Subsidieoproep Living lab 'sport en lage ses' geopend

Wil je in jouw gemeente aan de slag met sociale innovatie om de sport- en beweegdeelname van mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) te vergroten? Sportinnovator biedt in samenwerking met ZonMw vanaf vandaag de mogelijkheid aan gemeenten, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties om subsidie aan te vragen voor het realiseren van een zogenaamde living lab. De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is 7 maart 2023...

Nieuws

‘Welkome Wijk’ bijeenkomsten leren wijkbewoners meer over psychische kwetsbaarheid

Er is nog veel onbekendheid en onbegrip rondom psychische kwetsbaarheden zoals een depressie of verslaving. De lokale ‘Welkome Wijk’ bewustwordingsbijeenkomsten brengen daar verandering in. Lees wat deze bijeenkomsten zo effectief maakt. En hoe u als professional, vrijwilliger of ervaringsdeskundige zelf aan de slag kunt met de Welkome Wijk aanpak.

Elders gezien

E-learning Sociale verloskunde

In de opleidingen tot kraamverzorgenden, verzorgenden en artsen was weinig aandacht voor de invloed van de sociaaleconomische status. De e-learning Sociale verloskunde brengt daar nu verandering in. Jacky Lagendijk: 'Met deze e-learning willen wij zorgprofessionals al vroeg in hun loopbaan onderwijzen over bestaande verschillen. Wij hopen dat toekomstig zorgprofessionals de sociale kant van de geboortezorg omarmen aan de start van hun loopbaan'.

Pagina

Lage inkomens het meest de dupe van stijgende voedselprijzen, hoogleraar is bang dat zij ongezonder gaan eten

De nog steeds stijgende voedselprijzen hebben potentieel grote gevolgen voor de volksgezondheid, denkt hoogleraar Jaap Seidell van de VU: ’vooral kinderen zijn hiervan de dupe. Voor hersenontwikkeling heb je veel voedingstoffen nodig. Als die er niet zijn, dan krijg je blijvende achterstanden in de ontwikkeling die je nooit meer kunt inhalen. Dit gaat echt over de toekomst van de volgende generaties.’

Elders gezien
Toon meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website