Netwerk Living Labs Sport en Bewegen

Samen met Sportinnovator hebben we de afgelopen jaren gebouwd aan een sterk netwerk van living labs sport en bewegen. Het netwerk bestaat nu uit 33 lokale living labs door heel Nederland. 27 van deze labs zijn gefinancierd door ZonMw en/of Sportinnovator. De overige labs krijgen op een andere manier financiering. Alle labs tezamen maken deel uit van het netwerk.

Wat is een 'Living Lab Sport en Bewegen'?

Een living lab is een levensechte experimenteeromgeving waarin partijen samenwerken om innovaties te ontwikkelen. In de living labssport en bewegen werken overheid, kennisinstellingen, maatschappelijke partners, bedrijven en burgers hiervoor samen. De veelheid aan kennis en ervaring, in het bijzonder die van de gebruiker, zorgen voor een vliegwieleffect. De activiteiten van een living lab vinden plaats in wijken, scholen, instellingen of organisaties waar de gebruiker woont, werkt, sport en beweegt.

Deze living labs zijn een prachtig voorbeeld van de wijze waarop hogescholen, lokale organisaties en burgers op een succesvolle en effectieve manier samenwerken om meer mensen in beweging te krijgen.
Geri Bonhof, topteam Sportinnovator
Afbeelding
elementen living labs

Netwerk van living labs sport en bewegen

In het Netwerk Living labs sport en bewegen wisselen de labs onderling kennis en informatie uit over het opzetten, uitbreiden en borgen van een lab en over de uitdagingen die ze ervaren en de oplossingen die ze vinden. Twee aanjagers – Sanne Cobussen en Tom Naberink van de HAN ondersteunen dit proces en zorgen ervoor dat ook nieuwe kennis vanuit andere sectoren gebruikt kan worden in het netwerk. 

Afbeelding verwijderd.

Afbeelding
Overzichtskaart van alle living labs sport en bewegen

In het magazine ‘Living Labs samen innoveren in sport en bewegen’ dat gemaakt is door het netwerk, lees je onder andere over de geleerde lessen en krijg je tips en tools voor het opzetten van een living lab.

Ook is er een training ontwikkeld over het opzetten van een living lab.

Artikelen over diverse living labs

Het living lab Utrechtse Heuvelrug: impact maken voor asielzoekers

Zomaar lid worden van een sportvereniging of baantjes trekken in een zwembad is er voor asielzoekers niet bij. En dat terwijl bewegen juist onder deze doelgroep van groot belang is. In het living lab Utrechtse Heuvelrug krijgen zij daarom de kans om onder begeleiding te sporten en bewegen. Lees verder

Living lab Hydrotherapie

In elk zwembad speelt de vraag: hoe krijgen we meer groepen in het bad. Wat als een kans wordt gezien, is het geven van een zorgfunctie aan het doelgroepenbad. In de praktijk valt het realiseren van dergelijke ambities lang niet mee, maar in het Biljoenbad in Velp zijn ze ver met hydrotherapie.
In het living lab Hydrotherapie verenigden zich de gemeente, patiëntenverenigingen, zorgverleners, onderzoekers en opleiders. Lees verder

Living lab Vinkhuizen: wijk beweegvriendelijker maken

Hoe krijg je mensen in sociaal-maatschappelijk achterblijvende buurten aan het sporten? Dat blijkt vaak moeilijk. In Vinkhuizen lukte het wel. Berry van Holland vertelt over de aanpak in het blad Binnenlands Bestuur. Lees verder 

Living lab Haarlem zet in op meer sportdeelname vmbo’ers en praktijkschoolleerlingen

In het Sport- en Beweeglab project ‘Via het vmbo en praktijkonderwijs naar passend sportaanbod in de wijk’ werken verschillende organisaties samen om de deelname van deze groep te verhogen. Lees verder

Impact van de living lab Lingewaard

Het doel van dit living lab is om met vitale sportparken en bijbehorende open clubs bij te dragen aan de leefbaarheid in de dorpen Doornenburg, Haalderen en Gendt. Welke maatschappelijke opbrengsten heeft dit living lab opgeleverd? Lees verder

Unieke wandeluitdaging in de Achterhoek

In de unieke Achterhoekse wandelchallenge zijn de deelnemers al 3 keer de wereld rond gelopen! Dat doen ze met behulp van de wandelapp Ommetje van de Hersenstichting en aangemoedigd door een competitief element. Hoe is dit initiatief van het living lab ‘vitale medewerker in de Achterhoek’ van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen zo’n succes geworden? Lees verder

Zo maak je een maatschappelijk businessmodel

In de living labs sport en bewegen werken verschillende partijen met elk hun eigen belangen samen. Hoe definieer je een concreet gezamenlijk doel, met ieder in de juiste rol? Het invullen van een maatschappelijke businesscase – een purpose case – helpt om inzicht te krijgen in elkaars positie. Zo versterk je jouw lokale netwerk en samenwerking. Lees verder

Living Lab Beweegvriendelijk Vinkhuizen zet in op draagvlak en netwerk

De gemeente wilde aan de slag met de beweegvriendelijke omgeving. Het projectteam vroeg de deelnemers wat ze zelf zouden willen en hoe ze daarbij geholpen konden worden. Maar wilden de bewoners wel meer bewegen? Projectleider Berry van Holland van de Hanzehogeschool vertelt er meer over. Lees verder

Artikelen

Bekijk meer artikelen