Preventie 5: Deelprogramma 3 - Werk(en) is gezond

Mensen die werken zijn gezonder, blijkt uit onderzoek. Dit programma levert kennis op om gezondheid op de werkplek te stimuleren. Specifiek voor werkenden met een lage sociaaleconomische status.

Wat is sociaaleconomische status?

Iemands status of positie in de maatschappij. Deze positie wordt bepaald op basis van opleiding, inkomen en positie op de arbeidsmarkt.

Aanleiding

Het deelprogramma Werk(en) is gezond is onderdeel van het (5e) Preventieprogramma 2014-2018  en richt zich op het stimuleren van gezondheid op de werkplek.

Doel

De projecten stimuleren een actief gezondheidsbeleid en kennisverspreiding daarover in arbeidsorganisaties (bedrijven, zorginstellingen, onderwijs). Het gaat over het bevorderen van de gezondheid van werkenden met een lage sociaaleconomische positie. Specifieke aandacht kan ook uitgaan naar deze doelgroep met een chronische aandoening: zij krijgen extra ondersteuning, zodat ze aan het werk kunnen blijven.

Programmaspecifieke informatie

We reiken kennis aan voor onderwijs, wijk, zorg, werk, vroege opsporing en beleidsactuele thema’s.
Dit deelprogramma van het 5e Programma Preventie draagt bij aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie.

Centraal staan de leef- en denkwereld, behoeften en mogelijkheden van de doelgroep: werkenden met een lage sociaaleconomische positie, en werkenden met een chronische aandoening en een lage sociaaleconomische positie. De kennis die in dit programma wordt ontwikkeld, is gericht op toepassing op de werkplek.

Voor het deelprogramma Werk(en) is gezond was maximaal 4 miljoen euro beschikbaar. Dit budget is besteed aan 20 onderzoeksprojecten. De projecten zijn inmiddels afgerond. Lees ‘Op weg naar effectieve gezondheidsbevordering’, de overkoepelende analyse van de projecten van Werk(en) is gezond.

Overkoepelende analyse projecten Werk(en) is gezond

Het deelprogramma Werk(en) is gezond is afgerond. In totaal zijn 20 projecten geanalyseerd waarvan 6 metastudies en 14 interventiestudies.

Afbeelding

Op weg naar effectieve gezondheidsbevordering werkenden met lage sociaaleconomische positie

In dit rapport leest u over de leerpunten uit de projecten met betrekking tot gezondheidsbevordering voor werkenden met een lage sociaaleconomische positie.
Bestand

5e Preventieprogramma 2014-2018

Het 5e Preventieprogramma levert kennis op die bijdraagt aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie. Dat doen we binnen de deelprogramma’s: Opvoeding en onderwijs, Gezonde wijk, Werk(en) is gezond, Preventie in de zorg, Vroege opsporing.  

Het Preventieprogramma is een doorlopend programma. In elke nieuwe periode bouwen we voort op datgene wat in de vorige periode al is gestart of de resultaten daarvan.

Commissieleden Werk(en) is gezond

Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Voorzitter

 • C.J.M. (Cees) van Eijk

Vice-voorzitter

 • Prof. dr. C.V. (Tinka) van Vuuren

Leden 

 • T. (Tecla) Aerts
 • B.M.F. (Bruno) Fermin
 • J. (Janny) Hoeflak
 • Drs. D. (Diederike) Holtkamp
 • R. (Robbert) Janssen
 • M.E.J. (Monique) Klompé
 • Prof. Dr. J.J. (Johan) Polder
 • Dr. J.R. (Jan) Popma
 • Dr. K.I. (Karin) Proper
 • Dr. M.P. (Mieke) Rijken
 • Drs. T.N.J. (Theo) van Rijmenam
 • D. (Dorien) Verhoeven
 • F.A. (Ineke) van Werven-Bruijne

Waarnemers

 • J.C.M. (Jeroen) Hulleman, ministerie van VWS
 • Drs. J.A. (Aleid) Ringelberg, ministerie van SZW

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 0
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
Vervolg op programma:
Onderdeel van programma:

Op de hoogte blijven?