Samenwerkingsverbanden Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap

Verspreid over Nederland zijn er verschillende samenwerkings-verbanden in de lokale praktijk bezig om de preventie van en ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap te verbeteren. Dit wordt gedaan aan de hand van een gezamenlijk opgesteld plan van aanpak, dat is gebaseerd op een analyse van de lokale situatie.

De samenwerkingsverbanden bestaan uit een of meerdere gemeente(n), praktijk- en uitvoeringsorganisatie(s) en een onderzoeksorganisatie. Daarnaast hebben de samenwerkingsverbanden verbinding met of zijn onderdeel van een lokale coalitie van het actieprogramma Kansrijke Start.

In het landkaartje hieronder ziet u de verschillende gemeenten en lokale coalities die deelnemen aan een van de samenwerkingsverbanden.