Hersenen

Onze hersenen zijn essentieel voor ons dagelijks functioneren. En wanneer er iets misgaat zijn de gevolgen groot, denk aan de motoriek en het denkvermogen, maar ook de invloed op iemands persoonlijkheid. Tegelijkertijd zijn de hersenen het deel van het lichaam waar we nog het minst van weten. Daarom zetten we in op meer kennis en innovatie voor een betere hersengezondheid.

De impact van hersenaandoeningen

In Nederland heeft 1 op de 4 mensen een hersenaandoening. Denk aan migraine, angststoornissen, epilepsie of meer zeldzame aandoeningen. Veel aandoeningen waarbij de hersenen een rol spelen, ontstaan al vroeg in het leven en kunnen iemand een leven lang problemen bezorgen. Maar hersenaandoeningen kunnen ook later in het leven ontstaan, zoals niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en neurodegeneratieve aandoeningen. Om de hersengezondheid te verbeteren, is meer onderzoek nodig.

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) hebben last van verschillende klachten, denk bijvoorbeeld aan geheugenproblemen of gedragsveranderingen. Ziekte, ongeval of een beroerte zijn voorbeelden van oorzaken van NAH. Om mensen met NAH beter te ondersteunen, bieden we vanuit het programma Gewoon Bijzonder 5 producten aan voor professionals. Kijk bijvoorbeeld naar de leidraad NAH in het vizier en het boekje Mijn Breinverhaal over de gevolgen van het hersenletsel.

  • Bekijk het productenboekje voor hulp aan mensen met een verstandelijke
    beperking of niet-aangeboren hersenletsel

Neurodegeneratieve aandoeningen

Bij neurodegeneratieve aandoeningen sterven zenuwcellen af. De ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson zijn de meest voorkomende neurodegeneratieve aandoeningen.

Parkinson

Bij Parkinson sterven de cellen die dopamine aanmaken, waardoor er bewegingsproblemen en mentale problemen kunnen ontstaan. Met onderzoek proberen we Parkinson beter te begrijpen, te behandelen en de zorg te verbeteren. We doen dat binnen het nationale programma Parkinson en het internationale programma JPND. Bekijk alle projecten over Parkinson.

Hersenen en de mentale gezondheid

De hersenen en de mentale gezondheid zijn niet los van elkaar te zien. De omgeving speelt ook altijd mee in de ontwikkeling van problematiek, maar een psychische aandoening kent ook zijn oorsprong in het brein, zoals soms bij depressie of autisme. En in het brein kunnen we dan ook zoeken naar een oplossing, denk aan hersenstimulatie voor de behandeling van psychiatrische aandoeningen. Traditioneel is er een scheiding tussen de neurologie en neurowetenschappen voor de hersenen, en psychiatrie en psychologie voor de mentale gezondheid. Bij het Nationaal Plan Hoofdzaken wordt deze scheiding losgelaten en zetten we in op verbinding. Het is een programma met kruisbestuivingen tussen disciplines en domeinen. Zo willen we hersen- en psychische aandoeningen beter begrijpen, voorkomen, behandelen en zo mogelijk genezen. Bekijk de nieuwe projecten van het Nationaal Plan Hoofdzaken.

Bevorderen hersengezondheid met leefstijl

Hoe kan je je hersengezondheid verbeteren door gezond te leven, en hiermee ziektes als dementie voorkomen? Deze vraag stond centraal bij de succesvolle campagne in Limburg. Met de app Mijn Breincoach vol leuke leefstijl- of hersenweetjes wist de campagne 1 op de 4 Limburgers te bereiken. De campagne richt zich momenteel op mensen met een lage sociaaleconomische status of migratieachtergrond binnen het NDPI-consortium. Lees meer over het voorkomen van dementie, zoals ook over het BIRD-NL consortium.

Geneesmiddelengebruik bij hersenaandoeningen

Hoe effectief is het medicijn dat je slikt? En is het veilig en doelmatig? Om deze vragen te beantwoorden is onderzoek nodig. Bekijk de projecten over geneesmiddelen en de hersenen.

Meedoen met hersenonderzoek

Wilt u meehelpen aan het oplossen van hersenaandoeningen door mee te doen aan onderzoek? Of zoekt u deelnemers voor uw onderzoek? Het platform hersenonderzoek.nl, gefinancierd vanuit het programma Memorabel, biedt een oplossing. Dankzij het platform vinden onderzoekers eerder hun proefpersonen, en lopen de onderzoeken minder vertraging op. Zo kunnen we sneller impact creëren voor de mensen met een hersenaandoening.

Neuropsychoanalyse

Het Neuropsychoanalyse Fonds bevordert onderzoek in de neuropsychoanalyse. Dit is een interdisciplinair veld dat elementen uit de neurowetenschappen, psychologie en psychoanalyse combineert om een beter begrip te krijgen van de relatie tussen de hersenen en de psyche. Het Fonds, onder beheer van ZonMw, werd opgericht in 2012. Het kwam tot stand dankzij een particuliere schenking.