Depressie

De gevolgen van een depressie voor de kwaliteit van leven, werk en relaties zijn enorm. Door een depressie eerder te herkennen en vroeger in te grijpen, kan erger worden voorkomen. Daarom financiert ZonMw projecten uiteenlopend van preventie tot vroege herkenning en gepersonaliseerde zorg.

Preventie van depressie

Preventie van depressie kan ernstige en/of chronische klachten voorkomen. Dat is goed voor de gezondheid en maatschappelijke participatie van personen, maar ook voor het verminderen van zorgkosten op nationaal niveau.

Er zijn verschillende vormen van preventie: zo kan preventie betekenen dat voorkómen moet worden dat mensen een depressie krijgen, maar het kan zich ook richten op het vroeg opsporen van personen die een verhoogd risico hebben op depressie, zodat er tijdig hulp geboden kan worden indien nodig. Ook terugvalpreventie is een belangrijke vorm van preventie. ZonMw financiert onderzoek op al deze verschillende vormen van depressiepreventie.

Diagnose, behandeling en herstel van depressie

Hoe herkennen en diagnosticeren we een depressie tijdig? Wat is de beste behandeling voor een depressie en voor wie, en wanneer kunnen we zeggen dat iemand hersteld is van een depressie? Er is al veel bekend over het herkennen en behandelen van een depressie, maar toch staan er ook nog veel vragen open. Om deze vragen te kunnen beantwoorden en een vroege behandeling voor een depressie nog beter te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van cliënten, wordt er ook op dit onderwerp veel onderzoek gefinancierd.

Leven met depressie

Van de mensen die aan een depressie lijden wordt het bij 15 tot 20% chronisch . Het is dan erg belangrijk dat deze mensen handvatten en ondersteuning krijgen bij het leren leven met hun depressie. Ook vanuit ZonMw worden verschillende onderzoeken gefinancierd die zich richten op de ondersteuning van mensen met een depressie.

Contact

Neem bij vragen contact op via onderstaande contactgegevens. 

Contact

Tamara Adonis of Marloes van der Maas

Programmamanagers Onderzoeksprogramma ggz
ggz [at] zonmw.nl