Beroerte

Beroerte (CVA) is een aandoening waarbij de bloedtoevoer naar de hersenen wordt onderbroken, wat levensbedreigend kan zijn. Wij financieren onderzoek om de zorg voor patiënten te verbeteren en de kwaliteit van leven na een beroerte te bevorderen. Ook stimuleren wij kennisdeling en samenwerking op dit thema.

Preventie van beroerte: gezonde leefstijl en effectieve maatregelen

Een gezonde leefstijl, zoals voldoende beweging, gezonde voeding en niet roken, verkleint het risico op een beroerte. Ook het identificeren en behandelen van risicofactoren zoals hoge bloeddruk, diabetes en atriumfibrilleren is van groot belang. Wij financieren onderzoek naar de meest effectieve preventieve maatregelen en dragen bij aan het verspreiden van de ontwikkelde kennis.

Een sekse- en gendergevoelige aanpak van beroerte

Er zijn verschillen tussen mannen en vrouwen als het gaat om het risico op en de behandeling van een beroerte. Zo hebben vrouwen over het algemeen een hoger risico op beroerte dan mannen en is de behandeling van vrouwen met een beroerte vaak minder effectief. Wij financieren onderzoek naar deze verschillen en zetten ons in voor een sekse- en gendergevoelige aanpak van preventie, behandeling en nazorg van beroerte.

Behandeling van beroerte: nieuwe medicijnen en behandelingen voor betere zorg

Bij de behandeling van een beroerte is het belangrijk om zo snel mogelijk de bloedtoevoer naar de hersenen te herstellen en verdere schade te voorkomen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het toedienen van medicijnen of het verwijderen van een bloedstolsel. Wij financieren onderzoek naar behandelingen en technologieën die de effectiviteit van de behandeling kunnen vergroten. Zo wordt er onder andere gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en behandelingen met minder bijwerkingen. Ook wordt gekeken hoe deze behandelingen het beste kunnen worden toegepast bij verschillende patiëntengroepen, zodat iedereen de beste zorg kan krijgen.

Gevolgen van beroerte en nazorg: effectieve revalidatie en ondersteuning

Na een beroerte kan een patiënt te maken krijgen met blijvende gevolgen, zoals verlammingen en cognitieve stoornissen. Het is niet altijd mogelijk om met de patiënt te communiceren. Dan vindt er een gesprek plaats met familieleden en naasten over het behandelbeleid. Het is belangrijk dat zij worden meegenomen in het besluitvormingsproces.

Om een patiënt te ondersteunen bij het herstel en het verbeteren van de kwaliteit van leven na een beroerte zijn nazorg en revalidatie van groot belang. Door gezamenlijk onderzoek te doen naar de beste behandelmethoden en nazorg, kunnen verschillende disciplines bijdragen aan een integrale benadering van de zorg voor deze patiënten. Daarom bevorderen wij de samenwerking tussen zorginstellingen, onderzoekers en patiëntenorganisaties. Daarnaast financieren wij onderzoek naar de meest effectieve nazorg en revalidatieprogramma's en stimuleren we de toepassing van deze kennis in de praktijk.

Artikelen

Bekijk meer artikelen