Neuropsychoanalyse Fonds

Nieuwe inzichten tussen psychoanalyse en neurobiologie met het Neuropsychoanalyse Fonds. Dit Fonds is actief sinds 2012.

Over dit programma

De psychoanalyse kan profiteren van neurobiologische kennis, en andersom. Om onderzoek hiernaar mogelijk te maken is in 2012 het Fonds Neuropsychoanalyse tot stand gekomen. Het is bedoeld voor onderzoek naar wat zich afspeelt in het menselijk brein, uitgevoerd door psychoanalytici en onderzoekers uit experimentele disciplines zoals neurologie en biochemie. In het onderzoek wordt kennis en theorie op het grensgebied van psychoanalyse en neurologie getoetst. De instelling van het Fonds is mogelijk geworden door een particuliere gift. Het beheer van het fonds is ondergebracht bij ZonMw. Er zijn 2 onderzoeksprojecten gefinancierd.

Bijeenkomst 30 oktober 2023

Op maandag 30 oktober 2023 organiseert ZonMw een bijeenkomst in Den Haag voor psychoanalytici, onderzoekers en andere geïnteresseerden. Met deze bijeenkomst willen we graag naar boven halen wat op dit moment de belangrijke vragen zijn op het gebied van de neuropsychoanalyse. Deze bijeenkomst helpt bij het bepalen van kaders waarmee onderzoek vanuit dit fonds gefinancierd gaat worden.