Parkinson

Een behandeling tegen ziekte van Parkinson is niet voorhanden. De huidige medicijnen richten zich voornamelijk op het verminderen van de motorische klachten, waarbij er grote verschillen tussen patiënten bestaan in de werkzaamheid en de kans op bijwerkingen. Behandeling op maat is nodig.

Over dit programma

Met dit programma levert ZonMw een bijdrage aan de kennisbasis van de topsectoren in Nederland door financiering van excellent onderzoek.

Aanleiding

In Nederland leven 63.500 mensen met de ziekte van Parkinson. Dit aantal neemt jaarlijks toe met 8.000. De ziekte van Parkinson is een ingrijpende ziekte en het heeft een grote invloed op de kwaliteit van leven. Ook op die van de verzorgende. Er zijn verschillende medicijnen beschikbaar, maar die zijn alleen symptomatisch en gericht op het verminderen van bepaalde lichamelijke klachten. Ook reageren mensen heel verschillend op deze medicijnen en hebben sommige gebruikers meer last van bijwerkingen dan anderen. De ziekte van Parkinson gaat gepaard met een enorme ziektelast.

De onderzoekers van het consortium “Profiling Parkinson's disease” willen van een one-size-fits-all benadering naar een behandeling op maat. Ze willen bloed en microbiota gaan verzamelen van mensen met de ziekte van Parkinson om huidige behandelingen te verbeteren.

Doel

Het doel is ontwikkeling van wetenschappelijke kennis en het stimuleren van de toepassing en implementatie van de relevante uitkomsten. Het programma moet leiden tot intensieve en duurzame samenwerkingsrelaties en er moet meer focus en massa komen op het gebied van de ziekte van Parkinson.

Samenwerking

Samenwerking wordt gestimuleerd tussen wetenschappers, publieke en private partijen in de vorm van publiek-private samenwerkingen. Deze partijen vormen samen een consortium en maken zo innovatief onderzoek mogelijk. Dit programma draagt hieraan bij door te investeren in een publiek-private partnership met landelijke dekking van relevante onderzoekspartijen op het gebied van de ziekte van Parkinson.

Programma specifieke informatie

De onderzoekers van het ProPark willen met hun project over gedurende 5 jaar in totaal 1900 patiënten uitgebreid onderzoeken. Dit doen ze door erfelijke factoren en samenstelling van de ontlasting die van invloed zijn op de unieke eigenschappen van patiënten te onderzoeken. Daarnaast wordt gekeken naar het ontstaan van de ziekte en de bijwerkingen van de huidige medicijnen. Het streven is om behandelingen aan te bieden die beter op het individu afgestemd zijn.

Eind 2019 is het project van start gegaan en een samenvatting van het project is hier te lezen.

Commissieleden

Voorzitter

dr. C. (Colja) Laane

Leden

H.V.M.A.C. (Heleen) van der Valk-Höhner
prof. dr. J. (Johan) Garssen
prof. dr. C.G. (Chris) Kruse
dr. Y. (Yvo) Graus
prof. dr. ir A.W.M. (Arnold) Smeulders
prof. R. (Rudi) Beyaert
prof. dr. V. (Veerle) Baekelandt

Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 1.500.000
Looptijd: 91%
Looptijd: 91 %

Contact

Neem bij vragen contact op via onderstaande contactgegevens.

Contact

Angela Lansbergen-Engel

lansbergen [at] zonmw.nl