Memorabel

Met het programma Memorabel wil ZonMw bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie en de aan hen geleverde zorg en ondersteuning verbeteren. Daarnaast willen we de sterke toename van het toekomstig aantal mensen met dementie remmen.

Aanleiding

Dementie is een verzamelnaam voor ruim 50 ziektes, waarvan de ziekte van Alzheimer de bekendste is. In Nederland krijgt 1 op de 5 mensen dementie en gemiddeld is de ziekteduur 8 jaar. Mensen met dementie worden uiteindelijk geheel afhankelijk van anderen. Verwachting is dat de komende jaren het aantal mensen met dementie verder toeneemt, en daarmee ook de belasting van mantelzorgers en de zorgkosten.

Doel

Met het programma hebben we verschillende doelen. We willen de kwaliteit van leven van mensen met dementie en de aan hen geleverde zorg en ondersteuning te verbeteren. En we willen bijdragen aan een minder sterke toename van het toekomstig aantal mensen met dementie, aan kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing in de diverse sectoren (care, welzijn, wonen, preventie, cure) en aan de innovatiekracht van bedrijven.

Over dit programma

Memorabel is een onderzoeks- en innovatie programma dat wordt uitgevoerd in het kader van het Deltaplan Dementie. Het geeft invulling aan 1 van de 3 doelen: onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van mensen met dementie. Memorabel is ook de nationale implementatie van de EU Joint Programme Neurodegenerative Disease Research (JPND).

Het programma richt zich op de mensen met dementie van nu en patiënten van morgen. Wat kan er nu al verbeteren in behandeling, zorg en ondersteuning, en hoe kunnen we in de toekomst tot nieuwe behandelingen komen en dementie wellicht terugdringen. Het onderzoek omvat de gehele kennisketen, van onderzoek om het ontstaan van dementie te begrijpen tot benutting van kennis in de praktijk. Voor dit programma zijn 4 thema’s benoemd: 

  1. oorsprong en mechanisme van dementie
  2. diagnostiek
  3. behandeling en preventie
  4. doelmatige zorg en ondersteuning

Per thema zijn prioriteiten benoemd. Deze prioriteiten kunt u vinden in de programmatekst Memorabel (ook beschikbaar in het Engels). In deze fase van het programma monitoren we de laatste, lopende projecten. En zijn komen geen nieuwe subsidies beschikbaar vanuit dit programma.

Samenwerking

Het volledig ontrafelen van de oorzaken van dementie is alleen mogelijk door vergaande samenwerking tussen organisaties, instellingen en ook tussen verschillende onderzoeksgebieden door bijvoorbeeld onderzoek te doen naar zowel individuele patiënten als de gehele bevolking.

Samenwerking binnen ZonMw

Binnen dit programma werken we met verschillende ZonMw-programma’s samen. In de programmatekst is te lezen om welke programma’s dit gaat.

Samenwerking binnen het Deltaplan Dementie

We werken nauw samen met de andere pijlers van het Deltaplan Dementie. De samenwerking richt zich daarbij op het ‘ophalen’ van nieuwe onderzoeksvragen vanuit de praktijk en samenleving, de verspreiding van onderzoeksresultaten en het bereiken van synergie in de uitvoering en communicatie.

Samenwerking met fondsen

Daarnaast is er sprake van samenwerking met Alzheimer Nederland, de Hersenstichting en het NIHC.

Resultaten

Inmiddels bevindt het programma Memorabel zich in een afronde fase. En heeft mooie resultaten opgeleverd. Er wordt een externe evaluatie uitgevoerd over dit programma door Bureau HHM. De evaluatie wordt op deze pagina geplaatst als deze gereed is.

Als vervolg op Memorabel is het Onderzoeksprogramma Dementie van start gegaan.

Artikelen

Bekijk meer artikelen

Commissie

Onderstaand een opsomming van de commissieleden van het programma. Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Voorzitter

Prof. dr. M. (Marianne) de Visser

Leden

Prof. dr. P. (Patrick) Cras
Dr. H.F.A. (Han) Diesfeldt
Dr. R.G.A. (Roelof) Ettema
Prof. dr. H.J. (Henk) Groenewegen
Drs. S. (Sabine) Lonterman-Monasch
Prof. dr. P.G.M. (Paul) Luiten
Prof. dr. J.W.M. (Jean) Muris
Prof dr. J. (Johan) Polder
Dr. K. (Kristel) Sleegers
Prof. dr. H. (Hester) Vermeulen
Prof. dr. M. (Menno) Witter 

Ervaringsdeskundigen

E. (Ellen) Bos, mantelzorger
S. (Saskia) Danen-de Vries, mantelzorger
B. (Ben) Hoetjes, politicoloog-bestuurskundige en mantelzorger
M. (Marianne) Kwakkel, mantelzorger
E. (Erna) van Lunteren, mantelzorger
B. (Bernard) Prins, sociaal wetenschapper en mantelzorger

Waarnemers

mevrouw mr. J.M. (Jacqueline) Hoogendam, VWS, Directie Langdurige Zorg
mevrouw A. (Alice) van Gent, VWS, Directie Publieke Gezondheid 

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 65.000.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Contact

Lotte Hofstee

Programmamanager
dementie [at] zonmw.nl

Miranda van Duijn

Senior programmamanager
dementie [at] zonmw.nl

Marlies van den Oever

Senior programmamanager
dementie [at] zonmw.nl