Joint Programming Initiative Neurodegenerative Diseases (JPND)

JPND Wereldbol
Het EU Joint Programme Neurodegenerative Disease Research (JPND) is het grootste wereldwijde onderzoeksinitiatief waarin 30 landen samenwerken met als doel om de uitdagingen rondom neurodegeneratieve ziekten zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson aan te pakken.

Aanleiding

Neurodegeneratieve aandoeningen zijn slopende en grotendeels onbehandelbare aandoeningen die sterk samenhangen met ouderdom. De meest voorkomende neurodegeneratieve ziekten zijn de ziekte van Alzheimer en aanverwante aandoeningen die verantwoordelijk zijn voor de grootste wereldwijde ziektelast, met naar schatting 50 miljoen mensen wereldwijd. Tegen 2050 zullen alleen al in Europa de totale directe en informele ziektekosten meer dan 350 miljard euro per jaar bedragen, waaruit blijkt dat de ziekte van Alzheimer en Parkinson een van de belangrijkste medische en maatschappelijke uitdagingen van deze tijd zijn.

Doel

Het JPND brengt 30 landen bijeen om de internationale onderzoeksinspanningen zo effectief mogelijk in te zetten voor de verbetering van preventie, diagnose, behandeling en patiëntenzorg voor mensen met neurodegeneratieve aandoeningen.

Binnen JPND focussen we ons op de volgende neurodegeneratieve aandoeningen:

  1. Alzheimer en andere dementievormen
  2. Ziekte van Parkinson en daaraan gerelateerde aandoeningen
  3. Prionziekte
  4. Motorneuronziekte
  5. De ziekte van Huntington
  6. Spinocerebellaire ataxie
  7. Spinale musculaire atrofie

Binnen JPND streven we naar het bevorderen van de impact van onderzoek door:

  • Het op elkaar afstemmen van en voortborduren op bestaande nationale programma's.
  • Het vaststellen van gemeenschappelijke doelen van deelnemende landen die gebaat kunnen zijn bij de samenwerking.

Samenwerking

Vanuit het Onderzoeksprogramma Dementie dragen we bij aan het JPND. Daarnaast heeft JPND inhoudelijke raakvlakken met de clusters Ouderen en Palliatieve Zorg van ZonMw.

Over dit programma

Dementie raakt de hele wereld. Door onderzoek grootschaliger op te zetten, data te delen en onderzoeksmiddelen te bundelen komen echte doorbraken sneller dichterbij. Daarnaast staat internationaal het Nederlands dementie-onderzoek en dementiezorg in hoog aanzien.

Het Onderzoeksprogramma Dementie wil het Nederlandse dementieonderzoek internationaal op de kaart blijven zetten en meer verbinden met internationale programma’s. Vanuit ZonMw nemen we om deze redenen namens Nederland sinds 2011 deel aan JPND en draagt jaarlijks bij aan de internationale subsidierondes ervan.

Nederland subsidieert in opdracht van de ministeries VWS, OCW en EZ het onderzoeksdeel van projecten waaraan Nederlandse partners deelnemen. Nederlandse onderzoekers krijgen hiermee de kans om op internationaal vlak bij te dragen aan onderzoek naar neurodegeneratieve aandoeningen. Bekijk de JPND-website voor openstaande subsidieoproepen. Voor de ZonMw-randvoorwaarden om mee te kunnen doen aan een JPND-subsidieronde kunt u de country specific information sheet lezen die als bijlage bij iedere subsidieoproep wordt gepubliceerd. 

Agenda-items

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 10.000.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
Onderdeel van programma:

Contact

Rosalie Nelissen

Programmamanager
jpnd [at] zonmw.nl