Preventie van dementie

Dementie is (nog) niet te genezen, daarom is voorkomen belangrijk. Er is onderzoek nodig naar de risicofactoren voor het ontwikkelen van dementie. Er zijn genetische risicofactoren en risicofactoren waar iemand zelf invloed op kan hebben, zoals roken. Wij financieren projecten gericht op preventie en risicoreductie van dementie.

(Erfelijke) risicofactoren voor dementie

Een methode om onderzoek te doen naar risicofactoren is een cohortonderzoek. Hierbij wordt een groep personen over lange tijd gevolgd om te kijken welke aanlegfactoren en omgevingsfactoren samenhangen met het ontstaan van ziekte. Het in 2018 opgerichte Netherlands Consortium of Dementia Cohorts (NCDC) doet onderzoek naar preventie van dementie, op basis van gegevens die sinds lange tijd worden verzameld in 9 Nederlandse cohorten.

Er wordt momenteel kennis ontwikkeld omtrent risico- en beschermende factoren voor dementie binnen het BIRD-NL consortium van het Onderzoeksprogramma Dementie. Er is ook onderzoek naar risicofactoren bij frontotemporale dementie en erfelijke risicofactoren van dementie. Ook wordt geïdentificeerd welke factoren in welke subgroepen -bijvoorbeeld afkomst, geslacht, leeftijd, socio-economische status, opleiding -– het belangrijkste zijn. 

Van risicofactoren naar risicogroepen

Wanneer er risicofactoren zijn gevonden, kunnen er risicogroepen worden geïdentificeerd. Deze risicogroepen kunnen vervolgens benaderd worden met bijvoorbeeld een leefstijlinterventie of gevraagd worden om mee te doen aan een preventieve medicatiestudie. 

Leefstijlinterventies om dementie te voorkomen

Welke leefstijlinterventies zijn effectief om dementie te voorkomen? Binnen het NDPI consortium wordt dit onderzocht. Ook helpen zij mensen met een verhoogd risico op dementie om hun leefstijl te verbeteren. Zo wordt er gekeken naar de inzet van een campagne in de wijk of het gebruik van een smartphone app. Ook binnen het BIRD-NL consortium wordt gekeken naar het effect van leefstijlinterventies, namelijk op het individu, maar ook op maatschappelijk niveau.

Gepersonaliseerde preventie

Het consortium ABOARD werkt aan een toekomst met gepersonaliseerde diagnostiek, predictie en preventie van de ziekte van Alzheimer. Na afloop van het project heeft ABOARD de weg bereid voor behandeling op maat bij Alzheimer. Burgers, patiënten en naasten voelen zich gesteund en zijn meer in regie. 

Bevorderen gezond gedrag

Gezond gedrag draagt in het algemeen bij aan het voorkomen van ziekten, zoals dementie. Steeds meer onderzoeken laten zien dat een gezonde leefstijl de kans op dementie kan verkleinen. Bij preventie dragen beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs bij aan het bevorderen van gezond gedrag. Hiervoor ontwikkelen en verbeteren ze preventieve interventies die de omgeving beïnvloeden, gezondheid bevorderen en gezondheid beschermen.

Op de hoogte blijven? 

Contact 

Neem bij vragen contact op via onderstaande contactgegevens. 

Contact

Lotte Hofstee

Programmamanager
dementie [at] zonmw.nl

Miranda van Duijn

Senior programmamanager
dementie [at] zonmw.nl

Marlies van den Oever

Senior programmamanager
dementie [at] zonmw.nl