Nationaal Plan Hoofdzaken

De ambitie van het initiatief Nationaal Plan Hoofdzaken is om mensen met een hersen- en/of psychische aandoening langer in goede gezondheid te laten leven. Daarom zetten we in op het verwerven, bundelen en delen van kennis, en stimuleren we verbinding en samenwerking tussen onderzoek, ontwikkeling en praktijkverbetering.

Aanleiding

Hersen- en/of psychische aandoeningen komen bij 1 op de 4 Nederlanders voor en hebben grote impact op het dagelijks leven van mensen en hun naasten. Diagnose- en behandelmogelijkheden voor mensen met deze aandoeningen zijn beperkt effectief. Om de hersen- en psychische gezondheid in Nederland te verbeteren, is meer kennis nodig. Daarom hebben we samen met de HersenstichtingMINDNWO en Health~Holland initiatief genomen voor het Nationaal Plan Hoofdzaken (NPH).

Dit 3-jarige ZonMw-programma is onderdeel van het brede initiatief Nationaal Plan Hoofdzaken. Er is een startimpuls vanuit VWS beschikbaar gesteld voor een kick-start van de ambities van Nationaal Plan Hoofdzaken. Binnen dit programma ligt de focus op projecten die direct impact opleveren voor de patiënt van vandaag. Ook wordt er een start gemaakt met een betere kennis- en innovatiestructuur.

Doel

Het doel is om de kennis en data over hersen- en psychische aandoeningen met elkaar te combineren en te delen, zodat er sneller verbeterde oplossingen voor patiënten en naasten in de praktijk kunnen worden gebracht.

We verwachten met dit ZonMw-programma de volgende doelen te bereiken:

  • Implementeren van kennis en producten (lijn 1)

De implementatie van veelbelovende kansen en best practices in de zorg voor mensen met hersen- en/of psychische aandoeningen is versneld en gerealiseerd.

  • Opzetten van kennis- en innovatiestructuur (lijn 3)

Er is een basis gelegd voor een kennis- en innovatiestructuur waarmee uitwisseling van kennis en data over hersen- en psychische aandoeningen verbeterd wordt.

  • Stimuleren van samenwerkingen

Er zijn verbindingen opgezet tussen de verschillende perspectieven en disciplines van verschillende hersen- en/of psychische aandoeningen door de organisatie van netwerkbijeenkomsten en het faciliteren van projecten waarin wordt samengewerkt.

  • Signaleren van kennishiaten

Het programma en diens resultaten vanuit projecten dragen bij aan de invulling van lange termijn programmering omtrent hersen- en psychische aandoeningen, waarbij kennishiaten zijn gesignaleerd en zichtbaar gemaakt.

Brede initiatief Nationaal Plan Hoofdzaken

De brede ambities van Nationaal Plan Hoofdzaken zijn opgedeeld in 3 lijnen. In het ZonMw-programma wordt een start gemaakt met lijn 1 en lijn 3. Meer informatie over initiatieven vanuit het brede initiatief Nationaal Plan Hoofdzaken is te vinden op de NPH-website.

Programmaspecifieke informatie

Onze overtuiging is dat alleen samen impact kan worden bereikt. Daarom wil Nationaal Plan Hoofdzaken over muren kijken, outside the box-denken stimuleren, samenhang creëren en meer en beter samenwerken. De volgende kernwoorden staan hiervoor centraal:

  • Geïntegreerd

want we zetten in op het verwerven en bundelen van kennis vanuit de psychiatrie, psychologie, neurologie en neurowetenschappen.

  • Interdisciplinair

omdat we verbinding en samenwerking tussen onderzoek, ontwikkeling en praktijkverbetering stimuleren.

  • Transdiagnostisch

waarbij er aandacht is voor de oorsprong en effecten die aandoeningen met elkaar gemeen hebben.

Samenwerking

Samenwerking met partners van Nationaal Plan Hoofdzaken

ZonMw zal nauw samenwerken met de partners van Nationaal Plan Hoofdzaken, namelijk de HersenstichtingMINDNWO en Health~Holland. Via een Stuurgroep zal ZonMw de samenwerkingspartners informeren over de planning van het programma, de subsidieoproepen en de (resultaten van) projecten.

Samenwerking binnen ZonMw

Er zal binnen ZonMw worden afgestemd met gerelateerde programma’s. Ontwikkelingen op het gebied van (geestelijke) gezondheid worden hierdoor in samenhang uitgevoerd. Ook wordt eventuele overlap zoveel mogelijk voorkomen.

Commissieleden

Onderstaand een opsomming van de commissieleden van het programma. Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt van wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Programmacommissie Nationaal Plan Hoofdzaken

Prof. dr. ir. Maria Jansen

Leden op alfabetische volgorde achternaam

Prof. dr. Cornelis Boersma

Prof. dr. Stynke Castelein

Prof. dr. Lisette van Gemert

Drs. Hanna Groen

Dr. Kristel Kalkers

Jack van der Kruijs

Dr. Mark Mizee 

Prof. dr. Gerard Ribbers

Prof. dr. Marian Verkerk

 

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 11.500.000
Looptijd: 35%
Looptijd: 35 %

Contact

Neem bij vragen contact op via onderstaande contactgegevens.

Amber Berdenis van Berlekom

Programmamanager
nationaalplanhoofdzaken [at] zonmw.nl

Rosalie Nelissen

Programmamanager
nationaalplanhoofdzaken [at] zonmw.nl