Revalidatie

Revalidatie is een belangrijk onderdeel van de gezondheidszorg en speelt een essentiële rol bij het herstel en het verbeteren van de functionele capaciteiten van mensen met een beperking of chronische aandoening. Revalidatie is ook van belang bij mensen die herstellen van een ongeval, een medische ingreep of een beroerte.

Wat is revalidatie?

Revalidatie is een medische handeling gericht op de gezondheidssituatie van mensen met een bepaalde aandoening, een functionele beperking of blijvend lichamelijk letsel. Het doel is om hun situatie te verbeteren, te voorkomen, terug te brengen en waar mogelijk te genezen. De revalidatiezorg is niet alleen een belangrijk, maar ook een groot onderdeel van de gezondheidszorg. Alleen in Nederland moeten jaarlijks al zo’n 200.000 mensen revalideren van een ongeval, ingreep of ziekte.

Onderzoek naar revalidatie

In het verleden kenmerkte het revalidatieonderzoeksterrein zich door de vele ontwikkelingen die tegelijkertijd en versnipperd plaatsvonden. In de revalidatiezorg was er bovendien een gebrek aan artsen die ook wetenschappelijk onderzoek verrichten. In de afgelopen jaren zijn er binnen het revalidatieonderzoek belangrijke stappen vooruit gezet. 

Rol van ZonMw

ZonMw heeft vooral bijgedragen aan het verder stimuleren en verankeren van het revalidatieonderzoek in Nederland, evenals het opzetten van een kennisinfrastructuur. We hebben in dit kader verschillende programma's revalidatieonderzoek gelanceerd zoals het IIe programma revalidatieonderzoek en het IIIe programma revalidatieondezoek. Deze programma’s hebben bijgedragen aan evidence based-revalidatiezorg, met als doel: versterking van het multidisciplinaire revalidatieonderzoek in Nederland en een continuering van de onderzoeksinfrastructuur. Binnen onze missie, waarin we werken aan  gezondheidsonderzoek, kennisontwikkeling, zorginnovaties en kennistoepassing, speelt revalidatie een belangrijke rol. Het draagt bij aan het vergroten van de kwaliteit van leven en het verbeteren van de maatschappelijke participatie van mensen. ZonMw ondersteunt onderzoek en de ontwikkeling van innovatieve revalidatiemethoden. Ook stimuleren wij de samenwerking tussen verschillende partijen binnen de revalidatiesector om zo de zorg voor mensen te verbeteren.

Onderzoek

Samenwerking met revalidatiecentra en universiteiten

Inmiddels is er een kennisinfrastructuur ontstaan en is sprake van een stevige verankering van het revalidatieonderzoek binnen Nederlandse universiteiten en revalidatiecentra. Zo zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen revalidatiecentra en universiteiten, zijn vele in de praktijk werkzame revalidatiebehandelaars opgeleid tot onderzoeker en is het aantal hoogleraren revalidatiegeneeskunde aanzienlijk gestegen. Naast de gevormde infrastructuur zijn binnen 8  inhoudelijke thema’s ongeveer 75 projecten uitgevoerd waarbinnen steeds aandacht is geweest voor het patiëntenperspectief en voor diversiteitskenmerken zoals leeftijd, geslacht en etniciteit. In de diverse onderzoeksprogramma’s op het gebied van revalidatie hebben we de afgelopen jaren nauw samengewerkt met partijen als Revalidatie Nederland, de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, het Nationaal Revalidatie Fonds (opgegaan in Handicap.nl). JKF Kinderfonds, KFA, Prinses Beatrix Spierfonds, VSBfonds en FNO.

Revalidatie bij COVID-19

Met de coronapandemie is ook een groep patiënten ontstaan die zeer langdurig last houden van corona, ook wel post COVID genoemd. Met de komst van deze long- of postcovidpatiënten is het belang van de revalidatiesector verder gestegen. Met wetenschappelijk onderzoek is de behandelaanpak verbeterd. Tijdens de pandemie ontstonden lokale en regionale zorgnetwerken, waar ook de reguliere revalidatie van heeft geprofiteerd. Meer informatie over corona is te vinden op de pagina COVID-19.  Welke onderzoeken er worden gedaan naar post-COVID is te vinden op de pagina Long COVID.