Netwerkbijeenkomst verpleging en verzorging 2023

Dinsdagmiddag 13 juni 2023 in Cultuur- en Congrescentrum Antropia in Driebergen
Hoe ziet de toekomst van de verpleging en verzorging er uit? En welke ontwikkelingen spelen daarin een rol? Tijdens onze jaarlijkse netwerkbijeenkomst verpleging en verzorging is inspiratie opgedaan en kennis gedeeld over de uitdagingen waar we voor staan in de gezondheidszorg.

Volop interactie

Netwerken en verbinden stonden centraal tijdens de bijeenkomst. Het enthousiasme om elkaar te ontmoeten en kennis te delen was duidelijk zichtbaar in alle onderdelen van het programma.

Inlooplunch netwerkbijeenkosmt V&V 2023
1 / 6

Inlooplunch

Dat startte al tijdens de inlooplunch.

Inlooplunch netwerkbijeenkosmt V&V 2023
2 / 6

Netwerklocatie

De locatie leende zich erg goed om te netwerken tijdens de inlooplunch.

Kennismarkt netwerkbijeenkomst V&V 2023
3 / 6

Kennismarkt

Dat netwerken en verbinden werd vervolgd bij het bezoek aan de kennismarkt; zowel tijdens de inlooplunch als in de netwerkpauzes die daarvoor in het programma waren ingelast.

Interactie in de plenaire zaal
4 / 6

Plenaire programma

Maar ook in het pleniare programma was er volop interactie.

Deelnemers maken kennis in plenaire zaal tijdens netwerkbijeenkomst V&V 2023
5 / 6

Kennismaken

Daarbij stond onder andere kennismaken met elkaar centraal.

Deelnemers praten bij met collega's uit hun bestaande netwerk op de netwerkbijeenkomst V&V 2023
6 / 6

Bijpraten met collega's uit bestaand netwerk

En natuurlijk is er ook altijd een momentje te vinden om bij te praten met collega's uit je bestaande netwerk.

Plenaire sprekers

In het plenaire gedeelte van de netwerkbijeenkomst namen Bianca Buurman en Jorick Scheerens ons mee in actuele ontwikkelingen en de rol van kennisontwikkeling daarin. Hoe zorgen we ervoor dat de juiste kennis wordt ontwikkeld én toegepast? Wie heb je daar voor nodig? En hoe betrek je hen zo efficiënt mogelijk?

Bianca Buurman op het podium tijdens haar plenaire bijdrage aan de netwerkbijeenkomst V&V 2023
1 / 3

Kennisinfrastructuur verpleging en verzorging

De verpleging en verzorging speelt een grote rol bij het bieden van zorg die effectief is en die aansluit bij wat mensen zelf willen. Daarbij maken ze slim gebruik van medische technologie die steeds meer kan.

Bianca Buurman is voorzitter V&VN en hoogleraar acute ouderenzorg Amsterdam UMC.  Ze ging in op het belang van een goede kennisinfrastructuur voor verpleging en verzorging. In de afgelopen 10 jaar zijn er enorme stappen vooruitgezet in de verpleegkunde met een stevige kennisinfrastructuur, leerstoelen, lectoraten en ook de opkomst van practoraten. In het integraal zorgakkoord is een verdubbeling van de middelen voor onderzoek, richtlijnontwikkeling en implementatie opgenomen, wat een verdere impuls kan geven.

Welke kennisinfrastructuur gaat helpen om de beste verpleegkundige zorg te blijven bieden in tijden van schaarste? Hoe zorgen we dat we kennis ontwikkelen waar verpleegkundigen en verzorgenden behoefte aan hebben en hoe komt de kennis op de goede plek terecht? En welke rol gaat het kennisinstituut daarin spelen?

Lees het interview met Bianca Buurman
Jorick Scheerens op het podium tijdens zijn plenaire bijdrage aan de netwerkbijeenkomst V&V 2023
2 / 3

Mbo maakt kennis toepasbaar

Het mbo verdient een nóg belangrijkere rol als het gaat om zorginnovaties. ‘Er gaat veel geld naar academisch onderzoek – en terecht. Maar om de kennis die voortkomt uit dat onderzoek op een goede manier toepasbaar te maken in het mbo, zijn ook middelen nodig.'

Jorick Scheerens ging in op hoe mbo opgeleide V&V-professionals kunnen bijdragen aan de kennisontwikkeling voor de V&V-sector én hoe zij kennis kunnen vertalen naar de praktijk. Jorick gaf ons een doorkijkje in de (toekomstige) rol van mbo-opleidingen en professionals in de gezondheidszorg en de uitdagingen waar we voor staan.

Meer weten? Lees het interview met Jorick.

Bekijk zijn presentatie
Dagvoorzitter Sabine Uitslag laat de thermo Dopper zien die iedereen mee krijgt bij de netwerkbijeenkomst V&V 2023
3 / 3

Dagvoorzitter

De bijenkomst werd geleid door dagvoorzitter Sabine Uitslag. Zij zet tijdens haar werk de zorg in de spotlight met haar theatershows (de WaardenLaders) en als Directeur Werkplezier in de Zorg. Ze is van huis uit verpleegkundige en verplegingswetenschapper.

Lees meer over Sabine Uitslag

Subsessies

Vervolgens zoomden we verder in op de toekomst van de verpleging en verzorging tijdens de subsessies. 

Afbeelding

Zorgmedewerkers in de ontwerpersrol

Deelnemers gingen zelf in de ontwerprol. Ze doorliepen daarbij de Design Thinking methode.
Afbeelding

Leiderschap voor passende zorg

In deze subsessie werden verschillende manieren besproken om passende zorg te bieden en hoe je hierin jouw rol kunt pakken.
Afbeelding

Beslissingen levensverlengend behandelen: rol verpleegkundigen

Bekijk de tips die aan bod kwamen om als verpleegkundige je rol bij beslissingen over levensverlengend behandelen te versterken.
Afbeelding

Verpleegkundigen als opinieleiders

Een van de belangrijkste boodschappen van deze subsessie was dat onderzoek kan bijdragen aan een betere representatie van verpleegkundigen.
Afbeelding

Toepassing en gebruik van kennis in het mbo

De centrale boodschap was dat de ‘eigenheid’ van het mbo vraagt om een eigen invulling van innovatie, onderzoek en onderwijs
Afbeelding

Toekomstgerichte wijkverpleging

Hoe kunnen we Nederland voorbereiden op passende zorg? Wil jij je eigen regie niet kwijt, wees dan op je toekomst voorbereid!

Kennismarkt

Uiteraard was er in het programma volop ruimte om te netwerken en van gedachten te wisselen. Speciaal daarvoor richtten we een kennismarkt in met echte marktkramen.

Marktkraam Basic Care Revisited op netwerkbijeenkomst V&V 2023
1 / 9

Marktkraam Basic Care Revisited

Wil je weten hoe je je patiënt informeert over voeding voorafgaand aan een operatie, hoe je tijdens ziekenhuisopnames de patiënt meer kan betrekken, of hoe je essentiële zorg onderzoekt? Daarover gingen Elise van Belle, Gerda van den Berg, Harm van Noort en Selma Kok in gesprek bij hun marktkraam.

Bekijk de impressie van hun marktkraam
Marktkraam Continuïteit van zorg
2 / 9

Marktkraam Continuïteit van zorg

Continuïteit van zorg kan vanuit verschillende perspectieven gedefinieerd worden, namelijk van de patiënt, de zorgverlener, de zorgorganisatie(s) en de maatschappij. Academische Verpleegkunde LUMC belichtten bij hun marktkraam enkele voorbeelden uit hun projecten.

Bekijk de impressie van hun marktkraam
Marktkraam De Duurzame Verpleegkundige op de netwerkbijeenkosmt V&V 2023
3 / 9

Marktkraam De Duurzame Verpleegkundige

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de totale CO2-uitstoot en 4% van het afval. Daarom wordt de zorg binnen de Green Deal 3.0 gestimuleerd om samen te werken aan duurzame zorg. Wil je weten hoe het anders kan? Daarover ging het gesprek bij de marktkraam over De Duurzame Verpleegkundige.

Bekijk de impressie van hun marktkraam
Marktkraam Verpleegkundig onderzoek in de GGZ op de netwerkbijeenkomst V&V 2023
4 / 9

Marktkraam Verpleegkundig onderzoek in de GGZ

Wat zijn de huidige ontwikkelingen in de GGZ, wat is de actuele stand van zaken en hoe kan verpleegkundig onderzoek hier een bijdrage aan leveren? Daarover ging het gesprek bij de marktkraam.

Bekijk de impressie van hun marktkraam
Marktkraam Onderzoek en onderwijs op de netwerkbijeenkomst V&V 2023
5 / 9

Marktkraam Onderzoek en onderwijs: 2 gescheiden werelden?

Practor Désirée Bierlaagh en lector Marije Holstege gingen bij hun marktkraam met deelnemers in gesprek over hoe MBO en HBO steeds vaker samenwerken in projecten. Ook lieten ze producten zien die binnen hun practoraat en lectoraat zijn ontwikkeld.

Bekijk de impressie van hun marktkraam
Marktkraam Verzorgend leiderschap en het ontwikkeltraject (On)bekend talent op de netwerkbijeenkomst V&V 2023
6 / 9

Marktkraam Verzorgend leiderschap en het ontwikkeltraject (On)bekend talent

Wat houdt leiderschap in bij verzorgenden? En wat hebben zij nodig om (meer) leiderschap te ontwikkelen in hun werkpraktijk? Milica Weijers (verzorgende IG bij Laurens) en Annemarie Klaassen (Van Kleef Instituut) gingen hierover in gesprek bij hun marktkraam.

Bekijk de impressie van hun marktkraam
Marktkraam Palliatieve zorg op netkwerbijeenkomst V&V 2023
7 / 9

Marktkraam Palliatieve zorg en onderwijs

Op zoek naar praktische hulpmiddelen die ondersteunen in het geven van goede palliatieve zorg? Deelnemers van de netwerkbijeenkomst kwamen hierover meer te weten bij de marktkraam ‘Palliatieve zorg en onderwijs’.

Bekijk de impressie van hun marktkraam
Marktkraam V&VN Kennisinstituut
8 / 9

Marktkraam V&VN: van Programma Kwaliteitsstandaarden Wijkverpleging naar het V&VN Kennisinstituut

In de marktkraam liet V&VN enkele van de nieuwste implementatiematerialen laten zien. Met behulp van de ontwikkelde procedures en instrumenten werkt V&VN momenteel aan de inrichting van een Kennisinstituut voor het gehele verpleegkundige domein.

Bekijk de impressie van hun marktkraam
Marktkraam 'Urgente onderwerpen voor onderzoek' op netwerkbijeenkomst V&V 2023
9 / 9

Urgente onderwerpen voor onderzoek

Johan Lambregts ging met de deelnemers in gesprek over dé urgente onderwerpen voor onderzoek naar de verpleging en verzorging. Zodat we daarmee kunnen bijdragen aan de oplossing voor de uitdagingen in de gezondheidszorg waar we voor staan.

Bekijk de impressie van hun marktkraam

Quiz

De plenaire terugkoppeling van de dag vond plaats in de vorm van een ludieke quiz die een beknopte samenvatting gaf van de subsessies.

Sessieleiders stellen quizvragen tijdens netwerkbijeenkomst V&V 2023
1 / 3

Quizvragen

De sessieleiders stelden de quizvragen en gaven de punten.

Juichende deelnemers die de quizvraag tijdens de netwerkbijeenkomst V&V 2023 goed heeft beantwoord
2 / 3

Quizdeelnemers

Gejuich mag natuurlijk niet ontbreken bij het juiste antwoord.

Quizwinnaars op netwerkbijeenkomst V&V 20213
3 / 3

Quizwinnaars

Winnaars van de quiz waarmee we de netwerkbijeenkomst afsloten

Sfeerimpressie

Na de afsluiting kreeg iedereen een thermo Dopper mee en ook dat was natuurlijk weer een mooie aanleiding om te netwerken. Aan de oproep om met de Dopper op de foto te gaan met iemand die belangrijk is voor jouw netwerk, werd direct gehoor gegeven (ook via LinkedIn). Tijdens de borrel werden contacten verder verdiept en/of gevierd.

Deelnemers met Dopper tijdens netwerkbijeenkomst V&V 2023
1 / 3

Thermo Dopper

Na het ophalen van de thermo Dopper is het natuurlijk tijd voor de borrel.

Deelnemers met Dopper tijdens netwerkbijeenkomst V&V 2023
2 / 3

Dopper

Met trots op de foto met hun thermo Dopper.

Borrel tijdens netwerkbijeenkomst V&V 2023
3 / 3

Borrel

Proosten op een geslaagde dag

Doelgroep netwerkbijeenkomst

Het doel van deze jaarlijkse netwerkbijeenkomst is om onderzoeks- en projectgroepen bij elkaar te brengen, kennis uit te wisselen en te inspireren. We richten ons daarom op:

  • verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden die bij onderzoeks- en praktijkprojecten betrokken zijn
  • (verpleegkundig) onderzoekers
  • lectoren, practoren en hoogleraren verplegingswetenschap
  • beleidsmedewerkers en bestuurders

Maar ook andere geïnteresseerden en studenten zijn natuurlijk van harte welkom!

Vragen?

Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op via verplegingenverzorging@zonmw.nl of 070 349 54 66.

Colofon

Tekst: ZonMw
Beeld: Studio Oostrum

Contact

Denise Temmink

Senior programmamanager
verplegingenverzorging [at] zonmw.nl
Afbeelding

ZonMw en verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij op verschillende manieren in kennis en samenwerking door en voor deze beroepsgroep. Bekijk al onze V&V-activiteiten.