Palliantie II

Palliantie II richt zich op een goede kwaliteit van leven voor mensen die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. We zetten in op onderzoek naar zorg en ondersteuning op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak die aansluit op hun wensen en behoeften.

Aanleiding

Het programma Palliantie II bouwt voort op de opgedane kennis en ervaring uit het eerste programma Palliantie. Meer dan zorg. Het bundelen van kennis en het (door)ontwikkelen, implementeren en opschalen van kansrijke projectresultaten uit het eerste programma staan centraal. Waar nodig biedt het programma ruimte voor ontwikkeling van nieuwe kennis en interventies.

Doel

Het programma Palliantie II staat voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Ze krijgen de zorg en ondersteuning op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak die aansluit op hun wensen en behoeften. Waar en wanneer zij dat wensen.

Samenwerking

Om ons doel te bereiken werken wij samen met partijen uit beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk door te investeren in:

  • kennisontwikkeling
  • verdere professionalisering van de palliatieve zorg
  • kennisbenutting van datgene wat tot nu toe is ontwikkeld

Programmaspecifieke informatie

We stimuleren verbeteringen in de palliatieve zorg op 5 terreinen:

  1. Proactieve zorgplanning
  2. Zorginnovaties en kwaliteit
  3. Organisatie en continuiteit van zorg
  4. Patientparticipatie en ondersteuning
  5. Kinderpalliatieve zorg

Programmacommissie Palliantie

Voorzitter

Prof. dr. W.A. (Pim) van Gool

Vicevoorzitter

Dr. S. (Sacha) van Twillert

Leden

Drs. H. (Hans) Bart
Dr. R.A.J. (Robert) Borst
Prof. dr. J. (Joachim) Cohen
Dr. S.J.G. (Sven) Geelen
Dr. M.J.H.E. (Marie-José) Gijsberts
Prof. em. dr. J. (Jan) Hazelzet
M. (Marieke) ter Horst
Dr. M. (Margriet) van Iersel
Drs. K.J.M. (Kris) Mooren
Dr. R. (Richard) Starmans
Drs. W. (Willy) Tiekstra

Waarnemer

M. (Marjanne) Berkhout, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Secretarissen

A. (Amanda) Diemel
V. (Viviënne) Lahaut
J. (Jenny) Hoogendoorn- de Vries

Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Deelprogrammacommissie Alternatieve bekostiging in de palliatieve zorg

Voorzitter

Prof. em. dr. J. (Jaap) van den Heuvel

Leden

Prof. dr. W.N.J. (Wim) Groot
Prof. em. dr. J. (Jan) Hazelzet
M. (Marieke) ter Horst
Prof. dr. G.G. Frits van Merode
Prof. dr. J.J. Johan Polder
Dr. M. (Marc) Pomp
Dr. R. (Richard) Starmans

Waarnemers

G. (Gerda) van ’t Bosch, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
P. (Philippine) van Utenhove, Nederlandse Zorgautoriteit

Secretarissen

V. (Viviënne) Lahaut
P. (Paula) Du Pont

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 38.609.600
Looptijd: 59%
Looptijd: 59 %
Onderdeel van programma:

Op de hoogte blijven?

Contact

Viviënne Lahaut

Programmamanager
palliatievezorg [at] zonmw.nl

Amanda Diemel

Programmamanager
palliatievezorg [at] zonmw.nl

Jenny Hoogendoorn – de Vries

Programmamanager
palliatievezorg [at] zonmw.nl