Programma Kennisontwikkeling Langdurige Zorg en Ondersteuning

Het programma Kennisontwikkeling Langdurige Zorg en Ondersteuning bouwt, vanuit het perspectief van de cliënt en samen met maatschappelijke stakeholders, aan een innovatieve en duurzame kennisbasis voor de langdurige zorg en ondersteuningssector.

Over het programma Kennisontwikkeling Langdurige Zorg en Ondersteuning

Doel van het deelprogramma Kennisontwikkeling, in opdracht van VWS, is het versterken en ontwikkelen van (wetenschappelijke) kennis in de langdurige zorg en ondersteuning en het verspreiden van deze kennis naar de zorg en ondersteuning, om zo de kwaliteit van zorg en een duurzame kennisinfrastructuur te bevorderen. Hierbij is specifieke aandacht voor het stimuleren van het lerend vermogen en innovatie van de langdurige zorg en ondersteuning. Om de kwaliteit van zorg te bevorderen, wordt gevraagd om een nauwe samenwerking tussen onderzoek, praktijk en onderwijs. Bij alle activiteiten van het programma staat het perspectief van de cliënt centraal.

Het deelprogramma biedt ruimte voor innovatieve vormen van onderzoek, het ontwikkelen van kennis  en het ondersteunen van professionals verder het professionaliseren van de praktijk. Zo is er in het programma onder andere aandacht voor praktijkonderzoek naar de relatie tussen cliënten, naasten en/of mantelzorgers en (toekomstige) professionals, talentstimulering en de ontwikkeling van alternatieve subsidievormen om onderzoek in nauwere samenwerking met de dagelijkse zorg en ondersteuningspraktijk vorm te geven.

Subsidierondes deelprogramma kennisontwikkeling

  • In 2020 is een ronde opengesteld. Deze ronde was gericht op praktijkgericht onderzoek naar de relatie tussen de cliënt, naasten en/of mantelzorgers en professionals in de langdurige zorg en ondersteuning.
  • In 2022 is de voucherronde 'Onbekend Talent; leer veranderen in de praktijk' opengesteld. In deze ronde kregen verzorgenden IG en mbo-verpleegkundigen de kans zich op de eigen werkvloer persoonlijk vlak te ontwikkelen binnen de langdurige zorg en ondersteuning. 
  • In 2022 en 2023 zijn twee rondes opengesteld. Deze rondes waren gericht op het bevorderen van passende zorg aan de hand van actieonderzoek in de langdurige zorg en ondersteuning.  
  • In 2023 is de ronde 'implementatie science practioner Fellowships' in samenwerking met het programma Doelmatigheidsonderzoek opengesteld. De implementatie science practioners die actief betrokken zijn geweest bij één van de LZO gesubsidieerde projecten konden met deze ronde bijdragen aan de verdere ontwikkeling van passende zorg in de langdurige zorg en ondersteuning.

De subsidierondes hebben verscheidene inzichten opgeleverd en enkele rondes en projecten zijn nog in de afrondende fase. De projecten die een subsidie hebben ontvangen vanuit het programma Kennisontwikkeling in de Langdurige Zorg en ondersteuning kunt u vinden in de projectdatabank.

Commissieleden Kennisontwikkeling Langdurige Zorg en Ondersteuning

Onderstaand een opsomming van de commissieleden van het programma. Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Voorzitter:mevrouw drs. G.J.J. (Trudy) Prins
Vice-voorzitter:mevrouw prof. dr. G.J. (Gerjan) Navis
Leden:de heer dr. D.G. (Daan) Andriessen
 de heer dr. P.C. (Dik) Hermans
 de heer prof. dr. W.J.A. (Wim) van den Heuvel
 mevrouw prof. dr. H. (Hester) Vermeulen
 de heer drs. J.L.H. (Joost) Degenaar
 de heer Prof. Dr. M.G. (Martin) Boekholdt
 de heer R.G.A. (Roelof) Ettema
 mevrouw J. (Johanna) Haanstra
Ervaringsdeskundigen:de heer G.L.M. (Gerard) Nordkamp
 mevrouw P. (Paula) van Driesten
Waarnemers:mevrouw I.D. (Ingrid) Blok

Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO)

Het  ZonMw-programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (2018-2022) bouwde vanuit het perspectief van de cliënt en samen met maatschappelijke stakeholders, aan een innovatieve en duurzame kennisbasis voor de langdurige zorg en ondersteuningssector. Het programma had 3 doelstellingen: 

  1. Het versterken en ontwikkelen van de wetenschappelijke kennis in de langdurige zorg en ondersteuning en het verspreiden van deze kennis naar de zorg en ondersteuningsrelatie, ter bevordering van de kwaliteit van de zorg en een duurzame kennisinfrastructuur.
  2. Het faciliteren van het opzetten, doorontwikkelen en bestendigen van lerende netwerken integrale zorg en ondersteuning rondom thuiswonende ouderen ten einde deze ouderen in staat te stellen op een goede en veilige manier langer thuis te wonen.
  3. Het doorbreken van de trend van eenzaamheid onder ouderen in het kader van het VWS programma Eén tegen eenzaamheid.

Er vielen 3 programmalijnen onder dit programma om deze doelstellingen te bereiken. Deze zijn uiteindelijk uitgegroeid tot volledige programma's met eigen subsidierondes: 

  1. Kennisontwikkeling Langdurige Zorg en Ondersteuning
  2. Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg
  3. Versterking aanpak eenzaamheid

De programmatekst van het ZonMw-programma Langdurige Zorg en Ondersteuning leest u hier.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

In de nieuwsbrief Ouderen en de nieuwsbrief Gehandicapten en Chronisch zieken delen we met regelmaat nieuws over de voortgang van het programma. U kunt zich hier inschrijven voor deze nieuwsbrieven.

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 16.500.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Contact

Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning

Secretariaat
LZO [at] zonmw.nl

Gerelateerde pagina's

Onbekend Talent: leer veranderen in de praktijk

In 2022 sloegen ZonMw, het Van Kleef Instituut en het Albeda Zorgcollege de handen ineen om het ontwikkeltraject Onbekend Talent uit te voeren en mbo-zorgprofessionals te begeleiden bij het opzetten en uitwerken van onderzoek naar knelpunten uit de eigen werkomgeving.