Leiderschap en zeggenschap in de verpleging en verzorging

Met leertrajecten en persoonsgebonden subsidies ondersteunen we talentvolle verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden in de ontwikkeling van hun persoonlijke leiderschapskwaliteiten. Zodat zij hun zeggenschap kunnen vergroten en zelf invloed kunnen uitoefenen op het beleid en de financiering in de zorg.
Afbeelding

Zeggenschap en invloed op kwaliteit van patiëntenzorg

In Nederland staat de ontwikkeling van professionele zeggenschap voor verpleegkundigen in ziekenhuizen nog in de kinderschoenen. In de Amerikaanse Magnet ziekenhuizen is deze ontwikkeling echter zo’n 40 jaar geleden al gestart. Wat kunnen we daar van leren? Lees de blog van Annemarie de Vos en Joost Morssinkhof.
Afbeelding

Zeggenschap van verpleegkundigen en verzorgenden

‘Zeggenschap is een positieve manier om de professionele kracht te versterken, waar de hele zorg baat bij heeft.’, vertelt hoogleraar en chief nursing officer Evelyn Finnema. Verpleegkundigen en verzorgenden moeten zeggenschap krijgen bij het beleid, de besluitvorming en de praktijk van hun beroep.

Persoonsgebonden subsidies

Om de ontwikkeling van hun persoonlijke leiderschapskwaliteiten te stimuleren, krijgt een aantal verpleegkundige toptalenten een persoonsgebonden subsidie om een eigen onderzoekslijn op te zetten die de perspectieven wetenschap, praktijk en onderwijs met elkaar verbindt.

Direct aan de slag

Afbeelding

Direct aan de slag met verpleegkundig leiderschap

Wat houdt leiderschap in en hoe geef je daar als verpleegkundige vorm aan? Hoogleraar Hester Vermeulen vertelt hoe je met de website en het leerboek direct aan de slag kunt met het nemen van een leiderschapsrol die bij jou past.
Afbeelding

Leiderschapsprogramma voor wijkverpleegkundigen

‘De zorg wordt steeds complexer en de rol van de wijkverpleegkundige verandert. En daar is leiderschap voor nodig,’ vertelt universitair docent Gerrie Bours. Lees meer over het leer- en verbeterprogramma Nurses in the Lead.

Verpleegkundig leiderschapsprogramma

Met het verpleegkundig leiderschapsprogramma Leadership Mentoring in Nursing Research (LMNR), dat nu voor de derde keer wordt uitgevoerd, is verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek voor betere patiëntenzorg definitief op de kaart gezet. In totaal hebben 28 gepromoveerde verpleegkundigen de eerste 2 LMNR-programma's doorlopen. Benieuwd wie dat zijn en wat het een heeft opgeleverd?

Afbeelding

LMNR 3.0

In januari 2023 is de derde groep fellows gestart met de training Leadership Mentoring in Nursing Research (LMNR 3.0). Nieuwsgierig wie dat zijn en aan welke onderwerpen zij werken? Bekijk hun profielen.
Afbeelding

LMNR 2.0

In februari 2019 startte de tweede groep fellows met de training Leadership Mentoring in Nursing Research (LMNR 2.0). In deze blog- en vlogreeks stellen zij zichzelf voor.
Afbeelding

LMNR 1

Het leiderschapsprogramma ondersteunde in de eerste editie 12 gepromoveerde verpleegkundig onderzoekers in de verdere ontwikkeling van hun leiderschaps- en onderzoekscompetenties. In deze publicatie stelden we iedere maand één van de deelnemers voor.

Leiderschap door en voor verzorgenden

Verzorgenden vormen de grootste groep professionals in de ouderenzorg en de wijkverpleging. Maar ze zijn het minste in beeld bij management, beleidsmakers en onderzoekers. In het verkennend onderzoek naar verzorgend leiderschap staan ze wel centraal. 

In de Zorg voor Beter werkplaats verzorgend leiderschap wordt samen met onder meer verzorgenden en studenten zorg en welzijn gewerkt aan het beter toegankelijk maken van de kennis over verzorgend leiderschap en het optimaliseren van de tools voor het gebruik in de praktijk en het onderwijs.

Ambassadeurstrajecten

Evaluatie ambassadeurstraject voor de wijkverpleegkundige

Wat zijn de effecten van 5 jaar ambassadeurschap in de wijkverpleging? Uit de eindevaluatie van Nienke Bleijenberg blijkt dat het al veel oplevert. Voor de deelnemers zelf, maar ook voor de cliënt en de samenwerking met andere teams in het medische en sociale domein.

Evaluatie ambassadeurstraject voor verzorgenden

V&VN en ZonMw hebben de handen ineen geslagen om de verzorgenden in de wijk op de kaart te zetten. V&VN ontwikkelde een traject om verzorgenden tot ambassadeurs voor het vak op te leiden. Doel: zij kunnen namens de beroepsgroep het woord voeren en de beroepsgroep positioneren. Om te weten wat er goed werkt aan dit traject voerde de Vrije Universiteit, parallel aan het programma, onderzoek uit.

Ambassadeurs voor de jeugdverpleegkundige

in 2018 ontving de 1e groep jeugdverpleegkundigen het certificaat voor de succesvolle afronding van het leertraject tot ambassadeur voor de jeugdverpleegkundige. 16 verpleegkundigen van 11 verschillende jgz-instellingen volgden 9 maanden een traject waarin zij leerden om zichzelf te profileren, om schriftelijk en mondeling kort en bondig te formuleren, om te inspireren, presenteren, debatteren, artikelen te schrijven en social media te gebruiken.

Dag van de verpleging

12 mei is de internationale dag van de verpleging: een dag om de verpleging te bedanken en aandacht te vragen voor de (ontwikkelingen in de) beroepsgroep. In 2020 en 2021 hebben we verpleegkundigen en een lector in een interviewreeks grvraagd naar hun visie op de ontwikkeling van hun vak.

Artikelen

Bekijk meer artikelen
Afbeelding

Verpleegkundig leiderschap definitief op de kaart gezet

'Willen we ons als verpleegkundigen en als beroepsgroep blijven ontwikkelen en blijven werken aan betere patiëntenzorg, dan zijn onderzoek en innovatie onontbeerlijk', aldus hoogleraar Lisette Schoonhoven. Lees hoe verpleegkundig leiderschap hét verschil maakt.

Contact

Denise Temmink

Senior programmamanager
verplegingenverzorging [at] zonmw.nl