Opleiden en professionaliseren

Zorg-, welzijns- en preventieprofessionals spelen een sleutelrol in het bieden van goede zorg en ondersteuning. Het is belangrijk dat deze professionals blijven leren en ontwikkelen en nieuwe kennis en innovaties kunnen toepassen. Wij zetten ons hier specifiek voor in.

Samenwerking met het onderwijs

We stimuleren opleiden, leren en professionaliseren door:

  • de samenwerking te versterken en verbeteren tussen praktijk, onderzoek, beleid en onderwijs, bijvoorbeeld via leernetwerken en academische werkplaatsen
  • initiatieven te financieren om onderwijs beter aan te laten sluiten op de praktijk en door specifiek onderwijsinnovatie in zorg, welzijn en preventie te stimuleren
  • de verspreiding en het gebruik van kennis en innovaties te stimuleren
  • te investeren in de vakbekwaamheid van professionals

Om te zorgen dat het onderwijs vanaf de start van initiatieven betrokken is, heeft ZonMw onderwijs als relevantiecriterium opgenomen in haar subsidievoorwaarden. Dit betekent dat subsidieaanvragers moeten aangeven hoe het onderwijs betrokken wordt en wat het project naar verwachting oplevert voor het onderwijs. 

Meepraten en meedoen onderwijs

Ook bij de beoordeling van projecten wordt het onderwijs gevraagd actief te participeren. Zo zijn er steeds meer referenten uit het onderwijs die de aanvragen mee beoordelen. Bovendien nemen diverse onderwijsexperts zitting in verschillende ZonMw-commissies om vanaf de start mee te kunnen denken.

Kennisverspreiding onderwijs

Om kennis en nieuwe inzichten uit projecten actief toe te passen in het onderwijs, staat ZonMw continu in contact met relevante externe partners, zoals de Vereniging Hogescholen  en hun sectorale adviescolleges ende Landelijke Opleidingsoverleggen (LOO’s), de MBO Raad, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, het Zorginstituut Nederland. Ook zetten we in op digitale kanalen van onze stakeholders zoals de kennispleinen. Hier worden op landelijk niveau, kennis, producten en ervaringen met elkaar gedeeld. Daarnaast zetten we ook onze eigen communicatiekanalen in, zoals de interviewreeksen over Onderwijs, Onderzoek van Onderwijs en Inbedding van preventie in onderwijs.

Contact

Neem bij vragen contact op via onderstaande contactgegevens.

Contact

Opleiden, leren en professionaliseren

Nicolette Kok
onderwijs [at] zonmw.nl