Kennisinfrastructuur Academische Werkplaatsen Ouderenzorg (KAWO)

In dit programma krijgen 6 academische netwerken op het gebied van de ouderenzorg structurele financiering om onderzoek uit te voeren. Zo leveren zij een bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van de cliënt, de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van het werk in de verpleeghuiszorg.

Over dit programma

Ouderen willen graag zo lang mogelijk thuis wonen en verzorgd worden in hun eigen omgeving. Voor sommige groepen kwetsbare ouderen lukt dat uiteindelijk niet en is opname in een verpleeghuis nodig.

De afgelopen jaren staat de kwaliteit van de verpleeghuiszorg onder druk, en de urgentie om deze zorg te verbeteren is groot. Voor die verbeteringen is het ontwikkelen, verspreiden en toepassen van (wetenschappelijke) kennis over de verpleeghuiszorg van groot belang. Daarom heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ZonMw in 2017 de opdracht gegeven om het programma Kennisinfrastructuur Academische Werkplaatsen Ouderenzorg vorm te geven.

In dit programma krijgen 6 academische netwerken, verenigd in de Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO), structurele financiering om onderzoek uit te voeren. Met die financiering kunnen de netwerken meer geld besteden aan het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, samen met de zorgpraktijk en het onderwijs. Zo leveren zij een bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van de cliënt, de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van het werk in de verpleeghuiszorg.

Academische werkplaatsen

De 6 academische werkplaatsen ouderenzorg voeren al jarenlang wetenschappelijk onderzoek uit in de verpleeghuiszorg en thuiszorg. Hiervoor werken onderzoekers, zorgverleners, ouderen en hun mantelzorgers, beleidsmakers en docenten van het WO, HBO en MBO samen aan concrete thema’s, zoals het verbeteren van pijnbeoordeling bij mensen met dementie, het voorkomen van onvrijwillige zorg en het versterken van de inbreng van verpleeghuisbewoners en hun naasten.

De onderzoeken van de academische werkplaatsen dragen er aan bij dat wetenschappelijke kennis en innovaties hun weg vinden naar de praktijk en dat de kennis over de verpleeghuiszorg wordt vernieuwd en verspreid. Kennis die in de netwerken wordt ontwikkeld is toegankelijk voor professionals in het hele land.

Het betreft de volgende 6 academische werkplaatsen:

Zie ook de website van Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg in Nederland (SANO).

Voor- en najaarsoverleg

De Academische Werkplaatsen Ouderenzorg komen 2 keer paar jaar bij elkaar tijdens het voor- en najaarsoverleg. Deze overleggen worden voorgezeten door mevrouw drs. J.A.H. (Jenneke) van Veen.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de projecten en resultaten van de academische netwerken? Houd dan de projectpagina van dit programma in de gaten of abonneer uzelf op de nieuwsbrief Ouderen.

Gerelateerde onderwerpen

Commissie

Voorzitter

Drs. J.A.H. (Jenneke) van Veen

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 21.600.000
Looptijd: 8%
Looptijd: 8 %

Contact

Janneke van Wijngaarden (wnd.)

Programmamanager
kawo [at] zonmw.nl

Marjolein van Nieuwaal

Programmasecretaris
kawo [at] zonmw.nl