Verpleging en Verzorging

Wij investeren in de ondersteuning en versterking van de professionaliteit van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten om de kwaliteit van zorg én de aantrekkelijkheid van het beroep te behouden en te vergroten.

Aanleiding

Het ministerie van VWS heeft ZonMw verzocht een programma Verpleging en Verzorging te ontwikkelen gericht op ondersteuning en professionalisering van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Dit programma is een reactie van de minister op het Manifest ‘Kwaliteit van zorg, nu en in de toekomst’ waarin betrokkenen uit de brede sector van verpleging en verzorging opriepen een programma in te stellen voor kennisontwikkeling. Daarnaast is dit ook in de hoofdlijnenakkoorden voor wijkverpleging en medisch-specialistische zorg benoemd.

Missie en doelstellingen

Het programma draagt bij aan de versterking van de professionaliteit van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten en is zo van betekenis voor de aantrekkelijkheid van het beroep en de kwaliteit van zorg.

Het versterken van de professionaliteit kan op verschillende manieren. De doelstellingen van dit ZonMw-programma zijn:

  • Versterking van de wetenschappelijke onderbouwing van de praktijk.
  • Verbetering van de kennisbenutting.
  • Doorontwikkeling van goede praktijkvoorbeelden.

Programmalijnen

Het programma bestaat uit 3 programmalijnen. De 3 programmalijnen zijn nauw met elkaar verbonden in een cyclisch proces. De kennisinfrastructuur voor verpleging en verzorging wordt door de samenwerking van onderzoek, praktijk en onderwijs versterkt.  

1. Kennisontwikkeling

De programmalijn Kennisontwikkeling zet sterk in op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek dat in samenwerkingsverbanden van onderzoek, onderwijs en praktijk wordt uitgevoerd. Voor de nadere keuze van prioriteiten overlegt ZonMw met stakeholders en betrekt daarbij kennisagenda’s, kennissyntheses en eerdere resultaten uit Tussen Weten en Doen II. Ook praktijkgerichte activiteiten kunnen hier onderdeel van zijn, zoals leiderschapsprogramma’s, leernetwerken en het faciliteren van duobanen voor verpleegkundige, onderzoeker en/of docent. Lees meer over:

2. Kennisbenuttting

De programmalijn Kennisbenutting stimuleert het gebruik van kennis in praktijk, beleid en onderwijs door implementatieonderzoek en gerichte implementatieactiviteiten.

3. Goede praktijkvoorbeelden

De programmalijn Goede praktijkvoorbeelden stimuleert de verspreiding en doorontwikkeling van goede praktijkvoorbeelden die op de werkvloer ontwikkeld zijn.

Samenwerking en evaluatie

Het is een programmavoorstel op hoofdlijnen dat in overleg met stakeholders en rekening houdend met resultaten uit eerdere ZonMw-programma’s wordt geconcretiseerd. Het programma voorziet in tussentijdse evaluaties waardoor bijstelling en/of actualisering kan plaatsvinden.

Programmacommissie

Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Voorzitter

Drs. J. (Janneke) van Vliet

Vice-voorzitter

Drs. Y. (Yvonne) Heijnen-Kaales MBA

Leden

Drs. H.B.A. (Rita) Arts
Dr. A. (Alice) Bakker
Drs. M. (Mariëlle) Blankestijn
Drs. H.E.H. (Han) Dahlmans
Dr. F. (Fabienne) Dobbels
Drs. J.W.M. (Annemarie) Klaassen
Dr. J. (Jacomine) de Lange
Prof. dr. J.M.G.A. (Jos) Schols
Dr. L.M.T. (Loes) Schouten
Drs. A. (Ariane) van Wamel

Waarnemer(s)

I. (Iris) van Doorne, V&VN
M.A. (Maarten) Groot, ministerie van VWS

Secretaris

Dr. D. (Denise) Temmink

Artikelen

Bekijk meer artikelen

Agenda

Bekijk meer evenementen

Actuele ontwikkelingen en resultaten

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij op verschillende manieren in kennis en samenwerking door en voor deze beroepsgroep.

> Bekijk al onze V&V-activiteiten

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 36.000.000
Looptijd: 44%
Looptijd: 44 %
Vervolg op programma:

Denise Temmink

Senior programmamanager
verplegingenverzorging [at] zonmw.nl

Charlie Plane

Programmasecretaris
verplegingenverzorging [at] zonmw.nl

Janneke Wiersema

Programmasecretaris
verplegingenverzorging [at] zonmw.nl

Moniek Zijlstra-Vlasveld

Implementatiespecialist
verplegingenverzorging [at] zonmw.nl

Debby Vijfvinkel

Senior clusterassistent
verplegingenverzorging [at] zonmw.nl