GGD’en steviger in positie

De ambities in het GALA en IZA richten zich op de beweging van zorg naar gezondheid. Dat vraagt om samenwerking en beter gebruik van kennis. Regionaal betekent dit dat gemeenten steeds vaker een beroep doen op de GGD, als het gaat om kennis en advies over preventie en gezondheidsbevordering. Hoe komen de GGD’en steviger in positie?

Met subsidie van ZonMw is de afgelopen 1,5 jaar gewerkt aan een stevigere positie voor GGD’en.

Zo is er een overkoepelend leernetwerk opgezet om de kennisinfrastructuur op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie te versterken. Hierin wisselen GGD’en onderling én met landelijke partijen kennis uit. 

Daarnaast zijn de GGD’en de afgelopen 1,5 jaar beter in beeld gekomen als regionale samenwerkingspartner voor gemeenten. In afzonderlijke projecten adviseerden en ondersteunden zij de gemeenten in hun regio, bijvoorbeeld bij de implementatie van erkende preventieve interventies. 

Kennisuitwisseling in overkoepelend leernetwerk

Met de subsidie ‘Versterking kennisinfrastructuur gezondheidsbevordering en preventie’ is een samenwerkingsverband opgezet van landelijke kennispartijen én de GGD’en. Zij wisselen kennis uit in dit overkoepelend leernetwerk. 

In onderstaand  interview vertelt projectleider Tamara van Waardenburg meer over dit project. 

Afbeelding
Tamara van waardenburg GGD

Leernetwerk GGD’en voor sterkere kennisinfrastructuur

Het afgelopen jaar is een leernetwerk opgezet dat bijdraagt aan betere kennisuitwisseling op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering. Coördinator Tamara van Waardenburg: ‘GGD’en weten elkaar en hun partners nu beter te vinden.’ Lees wat het leernetwerk oplevert.

GGD als regionale samenwerkingspartner voor gemeenten

Dankzij de ‘impuls versterking kennisfunctie GGD’ hebben GGD’en zich steviger neergezet als adviseur voor gemeenten op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie.

Met de impuls-subsidie hebben GGD’en advies en ondersteuning geboden aan gemeenten. Bij een aantal projecten ging het om advies bij het ontwikkelen en uitvoeren van preventiebeleid. En om regionale samenwerking te verbeteren. Bij andere projecten ging het om het monitoren en evalueren van erkende preventieve interventies in de lokale of regionale context.

Binnenkort volgen hier 2 voorbeelden van samenwerking in de praktijk.

Resultaten van de projecten

In het nieuwsbericht Dankzij impuls zetten GGD’en in op sterkere kennis- en adviesfuncties  vind je meer informatie over de projecten. Benieuwd naar de resultaten? Bekijk dan deze posterpresentaties. 

Bekijk de resultaten

Over ZonMw Preventie

Deze projecten zijn mogelijk gemaakt dankzij subsidie uit ons (doorlopende) Preventieprogramma. Met onderzoek op het gebied van preventie hebben we als doel dat iedereen zo gezond mogelijk kan leven in een gezonde leefomgeving. Belangrijke speerpunten voor ons zijn daarbij: gezonde leefstijl, gezonde leefomgeving en sociaaleconomische gezondheidsverschillen. 

We signaleren aan welke nieuwe kennis gemeenten behoefte hebben, stimuleren kennisontwikkeling en wat er nodig is om kennis goed te implementeren. Zo willen we er aan bijdragen dat gemeenten en GGD'en de juiste tools in handen hebben om aan de slag te gaan met het bevorderen van gezondheid in de wijk of regio. Samenwerking en kennisuitwisseling zijn hierbij belangrijke sleutelwoorden.