5e preventieprogramma

Het Preventieprogramma is een doorlopend programma. In elke nieuwe periode bouwen we voort op datgene wat in de vorige periode al is gestart of de resultaten daarvan. In de periode 2014-2018 (preventieprogramma 5) zetten we in ‘op de juiste koers’.

Aanleiding

Er ligt een grote uitdaging om de gezondheid te verbeteren. We worden steeds ouder, maar tijdens hun leven zijn steeds meer mensen chronisch ziek. Dit heeft effect op kwaliteit van leven, maar ook op participatie in de samenleving, arbeidsproces en zorguitgaven. Er bestaan ook grote verschillen in gezondheid tussen groepen mensen. Deze verschillen worden niet kleiner en hebben een duidelijk effect op zowel maatschappelijk functioneren als op maatschappelijke verhoudingen.

Beleidsmatig worden deze uitdagingen geadresseerd in het Nationaal Programma Preventie (NPP) ‘Alles is Gezondheid...’ (2014 – 2016). Het NPP vormt het kader voor de langjarige onderzoeksprogrammering. Uitgangspunt van dit 5e preventieprogramma is de brede, integrale aanpak van het NPP.

Doel

Het vijfde Programma Preventie levert kennis op die bijdraagt aan de doelstellingen van het NPP. Het kader wordt gevormd door vier thema’s waarop het ministerie van VWS om onderzoek vraagt:

 1. Kennis die bijdraagt aan algemene aspecten van preventiebeleid;
 2. Kennis die tot verdere verbetering van het instrumentarium leidt;
 3. Enkele specifieke onderzoeksterreinen passend bij de domeinen van het NPP;
 4. Monitoring van uitvoeringsprogramma’s.

Deze thema’s vinden een plek in de NPP-domeinen. Deze domeinindeling volgen we op in de deelprogramma's van het vijfde Preventieprogramma:

Daarnaast kent het programma ook beleidsactuele thema’s:

Samenwerking

Zes ministeries, gemeenten, bedrijven en een groot aantal maatschappelijke organisaties werken binnen het NPP samen aan het bevorderen van gezondheid en het voorkomen van ziekte in de omgeving waarin mensen wonen, werken en leren, meer preventie in de gezondheidszorg en het op peil houden van gezondheidsbescherming.

Doorlopend Preventieprogramma

Het Preventieprogramma is een doorlopend programma, opgebouwd uit verschillende perioden. Elke periode sluit aan op de vierjaarlijkse cyclus voor het gezondheidszorg- en preventiebeleid. Steeds weer bouwen we voort op datgene wat in de vorige periode al is gestart of de resultaten daarvan.

Het Preventieprogramma jaagt aan, verbindt en versterkt bewustzijn over het belang van preventie en in het bijzonder leefstijl. Dat doen we door praktijk, beleid, opleidingen en burgers vanaf het begin te betrekken bij onderzoek. Het stimuleren van samenwerking en kennisinfrastructuren zijn daarbij van belang. Met als uitgangspunt: het werken vanuit een brede definitie van gezondheid en aandacht voor verschillen tussen mensen.

De opvolger van Preventieprogramma 5 is: Preventieprogramma 2019-2022

Centrale commissie Preventieprogramma 5

Vice voorzitter

 • Prof. Dr. K. (Karien) Stronks

Leden

 • Drs. F.C.W. (Frank) Klaassen
 • J. (Jaap) de Graaf
 • Prof. dr. L. (Lilian) Lechner
 • Ir. H.A.G.M. (Hetty) Linden
 • Prof. Dr. E. (Erik) Buskens
 • C.J.M. (Cees) van Eijk
 • Prof. dr. C.V. (Tinka) van Vuuren
 • Drs. L.F.L. (Laurent) de Vries
 • Dr. G.A. (Ardine) de Wit
 • Dr. J.C.C. (Jozé) Braspenning
 • Dr. M. (Matthijs) van den Berg

Waarnemers

 • Drs. A. (Anja) Zantinge (VWS – directie PG)
 • Drs. R. (Rudo) van den Brink (VWS – directie PG)
 • Mr. drs. M. (Maurice) Nijstad (VWS – directie VGP)

Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

De deelprogramma binnen Preventieprogramma 5 hebben elk een eigen commissie. U kunt deze bekijken op de pagina's van de deelprogramma's (zie rechts).

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 0
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
Vervolg op programma:

Contact

Fleur Boulogne

Clusterhoofd Preventie
Preventie [at] zonmw.nl

Julia van Os

Programmamanager
os [at] zonmw.nl

Op de hoogte blijven?