Drugs leveren grote kosten voor de samenleving. Misbruik en verslaving leiden tot kosten in de gezondheidszorg en vermindering van de arbeidsproductiviteit. Productie en handel in drugs zorgen voor een grote belasting voor opsporing, berechting en bestraffing van de daders. Voor een effectieve aanpak is onvoldoende kennis voorhanden, en beschikbare kennis wordt niet altijd benut.

Drugsonderzoek

ERANID, European Research Area Network on Illicit Drugs, is een internationaal samenwerkingsverband dat samenwerking in drugsonderzoek stimuleert om daardoor beter gefundeerde beleidsbeslissingen mogelijk te maken. Het is gericht op het toegankelijk maken van bestaande kennis en het uitzetten van onderzoek op gebieden waar nieuwe kennis nodig is. ERANID stimuleert multidisciplinaire onderzoeksactiviteiten binnen de sociaaleconomische en geesteswetenschappen, rond thema’s als nieuwe drugs, kwetsbare groepen en demografische ontwikkelingen binnen drugsgebruikende populaties. Ook onderwerpen die meer op het vlak van Veiligheid en Justitie liggen, zoals transport en handel in drugs en de daaraan gerelateerde criminaliteit, horen tot het werkgebied.

Meer informatie

  • programma ERANID (Nederlandstalig)
  • programma ERANID (Engelstalig)
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website