Suïcidepreventie 2023-2025

Om het aantal suïcides en suïcidepogingen terug te dringen stimuleren we implementatieonderzoek, de ontwikkeling van kennisnetwerken suïcidepreventie ggz en suïcidepreventie in het maatschappelijk domein. De focus ligt op verbeterde samenwerking en de toepassing van bestaande kennis en data.

Aanleiding

Het aantal zelfdodingen in Nederland ligt tussen de 1.800 en 1.900 per jaar. Dit betekent dat jaarlijks gemiddeld 5 mensen per dag aan zelfdoding overlijden in Nederland. Daar waar de aandacht voor suïcidepreventie duidelijk is toegenomen, is het aantal suïcides nog niet gedaald.

Van 2015 tot 2019 heeft bij ZonMw het programma Suïcidepreventie gelopen. Dit programma bouwde voort op de Onderzoeksagenda Suïcidepreventie uit 2015. In dit programma stond de ontwikkeling van kennis centraal: kennis die kan bijdragen aan de vermindering van het aantal zelfdodingen in Nederland.

Het huidige programma Suïcidepreventie 2023-2025, bouwt voort op de geleerde lessen uit het vorige onderzoeksprogramma, sluit aan bij de Derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie en de Tweede onderzoeksagenda Suïcidepreventie.

Doel 

Suïcidepreventie 2023-2025 richt zich op het stimuleren van (implementatie-)onderzoek om het aantal suïcides en suïcidepogingen op basis van kennis terug te dringen. Daarbij gaat het zowel om het bevorderen van vroegsignalering van de problematiek als de juiste toeleiding naar de behandeling.

Het is daarnaast belangrijk om de huidige belemmeringen en uitdagingen in kaart te brengen die een daling in het aantal suïcides en suïcidepogingen in de weg staan.

De concrete doelstellingen van dit programma zijn:

 1. Op basis van bestaande data kennis verwerven en verspreiden die bijdraagt aan de vermindering van het aantal suïcides en suïcidepogingen.
 2. Het realiseren van verbindingen tussen projecten om de implementatie van kennis te versnellen en verbeteren.
 3. In zowel de zorg als het maatschappelijk domein stimuleren van een integrale aanpak als werkwijze bij suïcidepreventie.
 4. Het verkrijgen van beter inzicht in de 2 geprioriteerde doelgroepen: mannen van middelbare leeftijd en kwetsbare jongeren.

Samenwerking

Kennisnetwerken

Met het programma Suïcidepreventie 2023-2025 richten we ons op de ontwikkeling van 2 kennisnetwerken:

 1. Kennisnetwerk voor suïcide en suïcidepreventie in de zorg
 2. Kennisnetwerk voor suïcide en suïcidepreventie in het maatschappelijk domein
Collaboratieve workshops

Het opzetten van dit netwerk gebeurt al in de ontwikkelingsfase van projectvoorstellen, in de vorm van collaborative workshops. Met deze workshops stimuleren we de onderlinge samenwerking en afstemming van projecten. Deze manier van organiseren brengt onderzoekers en stakeholders bij elkaar om zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau samen te werken aan het terugdringen van het aantal suïcides en suïcidepogingen door de toepassing van kennis.

Gebruik van bestaande data en kennis

ZonMw vraagt de projecten binnen dit programma om hun activiteiten te baseren op het gebruik van bestaande data en kennis, in plaats van op de ontwikkeling van nieuwe data.

Commissieleden 

Voorzitter

 • Ch. (Chijs) van Nieuwenhuizen

Leden

 • H. (Hannah) Hollestelle
 • C.M. (Christine) Meijer
 • M. (Marion) Ferber-Jongeling
 • A. (Jos) de Keijser
 • E.J. (Eric) Ettema
 • C. (Christina) van der Feltz-Cornelis

Waarnemer VWS 

 • I.H.A. (Ingrid) van Hattem-Zuiderwijk

Artikelen

Bekijk meer artikelen

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 2.000.000,-
Looptijd: 33%
Looptijd: 33 %
Vervolg op programma:
Onderdeel van programma:

Contact

Voor meer informatie neem contact op met