Versnellers in de geestelijke gezondheidszorg

Het programma heeft als doel het mogelijk te maken voor regio’s om een zogenoemde ‘versneller’ in te zetten. Een versneller is iemand die helpt met het opzetten of behouden van de samenwerking tussen partijen in de regio. Om zo de toegankelijkheid van de ggz te verbeteren waardoor wachttijden kunnen worden verkort waar dat kan. De versneller is onafhankelijk en werkt niet voor één van de partijen in de regio.

Aanleiding

De wachttijd voor een behandeling in de ggz (geestelijke gezondheidszorg) is al een tijd langer dan afgesproken. De afspraken over wat redelijke wachttijden in de ggz zijn worden ook wel de Treeknormen genoemd. De lange wachttijden komen door meerdere problemen tegelijkertijd, die allemaal invloed op elkaar hebben. Zo zijn er steeds meer mensen die een behandeling nodig hebben en is er een tekort aan personeel.

Doel

Het doel van het programma is om regio’s waar ggz-cliënten gemiddeld het langst op hun intake en behandeling moeten wachten te faciliteren in het aanstellen van een onafhankelijke versneller die helpt om de toegankelijkheid van de ggz zo optimaal mogelijk te maken waardoor wachttijden, waar dat kan, kunnen worden bekort. De aangestelde, onafhankelijke versneller zal een duidelijke en positieve rol vervullen bij het samenwerken, de opzet en uitvoering van het projectplan binnen het programma. De regio’s dragen daarnaast samen met relevante stakeholders bij aan een lokaal gebaseerde nationale aanpak ten behoeve van de wachttijden binnen de ggz. Hiermee draagt het programma bij aan het verbeteren van de regionale samenwerking waarbij in een experimentele setting een tijdelijk impuls wordt gegeven om een duurzame aanpak te bewerkstelligen.

Samenwerking

Stuurgroep wachttijden ggz

Het ministerie van VWS heeft een Stuurgroep toegankelijkheid en wachttijden GGZ gevraagd om advies te geven over mogelijke oplossingen voor de lange wachttijden. Zij hebben meerdere acties vastgesteld om de wachttijden binnen de Treeknormen te brengen.

1 van die acties is het inzetten van versnellers. In 2021 zijn al eerder versnellers ingezet in een aantal regio’s (lees over de ervaring van 2 van die regio's). Na een evaluatie bleek dat de inzet van regionale versnellers een positieve uitwerking heeft. Daarom heeft het ministerie van VWS aangegeven de inzet van een versneller voort te willen zetten. En het mogelijk te maken om in meerdere regio’s te starten met een versneller.

Programmaspecifieke informatie

Opzet programma

Dit ZonMw-programma staat volledig in het teken van het inzetten van versnellers om een samenwerkingsverband in een regio op te zetten of voort te zetten. De versneller is er om de samenwerking in de regio te verbeteren. Daarnaast is een versneller betrokken bij de uitvoering van plannen die daarmee te maken hebben.

Het programma wordt uitgevoerd in de periode van 2022-2024. Subsidierondes worden regelmatig opengesteld, zodat ook regio’s die bij de start van het programma nog geen subsidieaanvraag konden indien, dit later alsnog kunnen doen.

Evaluatie

Er is een evaluatie gestart om te kijken of de doelen worden behaald en hoe de opgedane kennis het beste kan worden toegepast. Het Trimbos-instituut en het Nivel gaan dit onderzoeken, samen met ervaringsdeskundigen en cliëntvertegenwoordigers van InBegrepen en MIND. De evaluatie is in augustus 2023 gestart en duurt 2 jaar.

Commissie

De programmacommissie voor Versnellers in de geestelijke gezondheidszorg bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter
  • Drs. S. (Sjef) van Gennip
Leden
  • Drs. S. (Sascha) Baggerman
  • Drs. S. (Sybren) Bangma
  • A. (Aukje) Eggenhuizen
  • Dr. R. (Richard) Starmans
  • M.S. (Marieke) Vonk, MSc
  • Dr. P. (Patricia) van Wijngaarden
Waarnemer
  • M.J.A. (Merel) van Doorn

Meer over het thema mentale gezondheid

Het thema wachttijden in de ggz raakt ook veel andere ZonMw-programma’s op het gebied van mentale gezondheid. Wilt u weten wat ZonMw nog meer doet? Lees hier alles over onderzoek naar mentale gezondheid.

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 4.000.000
Looptijd: 66%
Looptijd: 66 %

Contact

Neem bij vragen contact op via onderstaande contactgegevens. 

Contact

Miryea Ruiz

Programmamanager
versnellersggz [at] zonmw.nl

Tamara Adonis

Programmamanager
versnellersggz [at] zonmw.nl