Suïcidepreventie

Suïcidaal gedrag is een omvangrijk en complex maatschappelijk probleem met grote impact op degenen die een suïcidepoging doen, maar ook op hun naasten. Wij zetten in op suïcidepreventie door te stimuleren dat de resultaten van onderzoek impact hebben. Zo krijgen professionals, naasten en mensen zelf handvatten om tijdig te handelen.

Tweede onderzoeksagenda Suïcidepreventie

Met input vanuit experts uit het werkveld middels interviews, een bijeenkomst en de evaluatie van ons onderzoeksprogramma Suïcidepreventie, is er een tweede onderzoeksagenda suïcidepreventie opgesteld. Deze sluit aan op de doelstellingen van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025. Een prioriteit van de onderzoeksagenda is dat de opgedane kennis ook daadwerkelijk in de praktijk geïmplementeerd moet worden. Daarnaast is het belangrijk om te focussen op jongeren en mannen van middelbare leeftijd als het aankomt op suïcidepreventie.

113 zelfmoordpreventie

Denk jij aan zelfdoding? Of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 113, bel gratis 0800-0113 of chat via www.113.nl .
Ben je in levensgevaar? Bel dan 112.

Suïcidepreventie bij jongeren

Uit de onderzoeksagenda blijkt dat er nog stappen te zetten zijn bij de groep sociaal kwetsbare jongeren op het gebied van suïcidepreventie. Jongeren die een poging tot suïcide doen, hebben vaak behoefte aan contact en nabijheid. Jongeren vinden het belangrijk dat zorgverleners geen veroordeling uitspreken over zelfverwonding of suïcidaal gedrag. Ze verlangen juist naar begrip: wat is er met jou gebeurd waardoor je zo wanhopig bent? Dat blijkt uit het onderzoek 'Als suïcide en suïcidale uitingen je dag kleuren: wat doet dat dan met jou en mij?'

Suïcidepreventie bij mannen van middelbare leeftijd

Het is belangrijk dat er meer onderzoek plaatsvindt naar wat mannen van 40-70 jaar tot wanhoop drijft dat zij geen andere uitweg meer zien dan suïcide. Nabestaanden geven aan dat zij het in veel gevallen niet zagen aankomen, terwijl bij bestudering van de specifieke casus er achteraf wel aanwijzingen zijn die beter geduid hadden kunnen worden en mogelijk aanleiding hadden kunnen zijn voor behandeling.

Netwerkbenadering van suïcidepreventie

Als fellow van het Onderzoekprogramma ggz deed Derek de Beurs jarenlang onderzoek naar suïcidepreventie. Hij koos voor de netwerkbenadering: de interactie tussen observeerbare symptomen. Het begrijpen van de interactie van symptomen biedt een ander perspectief op het ontstaan en ontwikkelen van suïcidaliteit. In zijn  videoportret vertelt hij dat veel factoren samenhangen met suïcidale gedachten en die zich ontwikkelen in een ingewikkelde samenhang met de tijd.

Suïcidepreventieprogramma: de resultaten

Het Suïcidepreventieprogramma, dat inmiddels is afgerond, heeft waardevolle kennis ontwikkeld met als doel het aantal suïcides in Nederland te verminderen. Lees hier meer over de resultaten die voortkwamen uit de projecten binnen dit ZonMw-programma.