Onderzoeksprogramma ggz

Met het Onderzoeksprogramma ggz wordt wetenschappelijk onderzoek naar geestelijke gezondheidszorg mogelijk gemaakt. Van kortlopend, praktijkgericht onderzoek tot langlopend cohortonderzoek. Ook is er aandacht voor talentontwikkeling middels fellowships.

Aanleiding

Het onderzoeksprogramma ggz kwam tot stand na de wens van ggz-partijen via de Agenda ggz voor gepast gebruik en transparantie (AGGT) voor de mogelijkheid tot structureel wetenschappelijk onderzoek naar geestelijke gezondheidszorg. Sindsdien is er op regelmatige basis contact tussen ZonMw en die ggz-partijen om de richting van het programma vorm te geven en voortgang te bespreken

Doel

De doelstellingen voor het programma zijn het ontwikkelen, benutten en verzamelen van kennis
door het financieren van (onderzoeks)projecten die bijdragen aan het:

 • Terugdringen van het aantal mensen met een psychische aandoening, door met vroeg ingrijpen te voorkomen dat klachten uitgroeien tot een stoornis.
 • Voorkomen van escalatie van problemen, onnodige chroniciteit en daarmee gepaard gaande lange behandeltrajecten.
 • Versterken van het herstelvermogen en het maatschappelijk functioneren van cliënten in de ggz en versterken van de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg.

Met aandacht voor:

 • Het versterken van de positie en de regie van cliënten en hun naasten.
 • Een evenwichtige balans tussen kwaliteit en effectiviteit enerzijds en kosten anderzijds mede in het licht van een versterking van de duurzaamheid van de ggz.

Dit doen we door:

 • Het faciliteren van innovatief onderzoek.
 • Het ontwikkelen en toepassen van effectieve en werkbare instrumenten, interventies en innovaties.

Samenwerking

In samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland en PGO Support heeft MIND een ggz-cliënten- en naastenpanel opgezet. Dit bestaat uit circa 50 betrokken cliënten en naasten die ervaring hebben met onderwerpen die aan bod komen in het ggz-onderzoek. Zij beoordelen of subsidieaanvragen die worden ingediend bij het Onderzoekprogramma ggz voldoende relevant zijn vanuit het cliënten- en naastenperspectief. Daarnaast bepalen zij ook of cliënten en naasten voldoende worden betrokken bij het onderzoek.

Programmaspecifieke informatie

Thema's

Er staan in het Onderzoeksprogramma ggz 3 thema’s centraal:

 • vroege herkenning en behandeling
 • gepersonaliseerde zorg
 • implementatie- en praktijkprojecten
Belangrijke stem voor cliënten en hun naasten

In de ggz is groeiende aandacht voor participatie in zorg en onderzoek van cliënten en hun naasten. In dit programma willen we deze tendens nadrukkelijk stimuleren en positioneren. Projecten die binnen het programma worden gefinancierd, dienen aan te geven hoe zij bijdragen aan een betere positie van cliënten en/of hun naasten, zowel binnen de zorgverlening als binnen het eigen project.

Tussentijdse evaluatie Onderzoeksprogramma ggz

In 2021 is een tussentijdse evaluatie uitgevoerd die zich vooral richtte op het proces en voortgang van het programma. Er is data opgehaald uit de ingediende aanvragen en verslagen van projecten uit het programma, er zijn gesprekken gevoerd met (oud-)projectleiders, en de bevindingen hiervan zijn besproken in een consultatiebijeenkomst met partijen van de Agenda ggz voor gepast gebruik en transparantie (AGGT).

Bekijk de tussentijdse evaluatie van het Onderzoeksprogramma ggz hier.

Commissie

De programmacommissie voor Onderzoeksprogramma ggz bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter
 • Prof. dr. P. (Paul) Schnabel
Leden
 • Prof. dr. C. (Chijs) Van Nieuwenhuizen
 • H. (Hannah) Hollestelle
 • M. (Monique) Van den Eijnden
 • Dr. P. (Patricia) Vuijk
 • Dr. M. (Moniek) Thunnissen
 • Prof. dr. H. (Heleen) Ripper
 • Prof. dr. N. (Nic) Van der Wee
 • Prof. dr. C. (Claudi) Bockting
 • Prof. dr. R.J. (Rutger) Van der Gaag
 • Dr. M. (Marielle) Goossens
 • Prof. dr. P. (Paul) Van der Heijden
 • Dr. H. (Henrie) Henselmans
 • Dr. C. (Corine) Latour
 • Dhr. K. (Koen) Gorgels

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 50.000.000
Looptijd: 82%
Looptijd: 82 %

Contact

Neem bij vragen contact op via onderstaande contactgegevens. 

Contact

Manja Leenaars

Programmamanager
onderzoeksprogrammaggz [at] zonmw.nl

Amber Berdenis van Berlekom

Programmamanager
ggz [at] zonmw.nl