Over dit programma

Missie

Integraal en met kennis aan de slag

Het (6e) Preventieprogramma levert met kennisbenutting, effectiviteitsonderzoek en innovatie een bijdrage aan het behoud en de bevordering van gezondheid van burgers, zodat zij zo goed mogelijk kunnen functioneren.

Programmatekst

Download de programmatekst

Doelen

Het programma heeft 4 doelstellingen:

  1. Kennisbenutting van effectieve interventies en aanpakken in de (lokale) praktijk, opleidingen en in richtlijnen en zorgstandaarden (Programmalijn Kennisbenutting en Implementatie)
  2. Kennisvermeerdering over effectiviteit en werkzame elementen van interventies (Programmalijn Effectiviteitsonderzoek)
  3. Het stimuleren van innovatie en (technologische) vernieuwing (Programmalijn Innovatie)
  4. Kennisvermeerdering over vroege opsporing (Deelprogramma Vroege opsporing)

Het Preventieprogramma sluit aan op belangrijke prioriteiten voor preventie uit: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018, NWA Kennisagenda Preventie, Nationaal Preventieakkoord en het Nationaal Programma Preventie.

Subsidieoproepen effectiviteitsonderzoek gepubliceerd

Het programma heeft een budget van € 38,6 miljoen. De subsidietoekenningen vinden plaats in de periode 2019 t/m 2022.

Inmiddels zijn 2 subsidieoproepen voor effectiviteitsonderzoek gepubliceerd. In deze 2 oproepen staat onderzoek naar de effectiviteit van preventieve interventies centraal. De deadline voor indienen van een aanvraag is 12 maart 2019. Het gaat om twee oproepen:

Op de hoogte blijven?

Op onze website leest u over verwachte subsidieoproepen en nieuws over preventie. Ook kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief Preventie via www.zonmw.nl/blijfopdehoogte.

Alle openstaande subsidieoproepen vindt u op de subsidiekalender op de website.

20 jaar Preventieprogramma

Het Preventieprogramma bij ZonMw is al 20 jaar een doorlopend programma dat aansluit op de vierjaarlijkse cyclus voor het gezondheids- en preventiebeleid uit de Wet Publieke gezondheid. Het programma jaagt aan, verbindt en versterkt bewustzijn over het belang van preventie en in het bijzonder leefstijl.
Het Preventieprogramma 2019 t/m 2022 bouwt voort op datgene wat in de vorige programma’s is gestart of de resultaten daarvan.

 

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website