Over dit programma

We gaan integraal en met kennis aan de slag. Om praktijkrelevante kennis over wat werkt op innovatieve wijze te genereren. Dat doen we door praktijk, beleid, opleidingen en burgers van meet af aan te betrekken bij onderzoek. Het stimuleren van samenwerking en kennisinfrastructuren zijn daarbij van belang. Met als uitgangspunt: het werken vanuit een brede definitie van gezondheid en aandacht voor verschillen tussen mensen.

Het Preventieprogramma 2019 – 2022 legt de focus op:

Voortbouwen op resultaten

Zo volgt het doorlopende Preventieprogramma al 20 jaar de ontwikkelingen op de voet, samen met alle partners in beleid, onderzoek, onderwijs, praktijk en met de burgers. Om preventie ook in de toekomst te laten lonen is het belangrijk te blijven samenwerken aan onderzoek, innovatie en implementatie.

Het preventieprogramma 2019-2022 bouwt voort op datgene wat in de vorige preventieprogramma's is gestart of de resultaten daarvan. Ook sluit het aan op de 4-jaarlijkse cyclus voor het gezondheids- en preventiebeleid (artikel 13 lid 1 Wet publieke gezondheid) en belangrijke prioriteiten uit Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018, NWA Kennisagenda Preventie, Nationaal Preventieakkoord en Nationaal Programma Preventie.

Subsidieoproepen

Het programma is gestart met  een budget van € 38,6 miljoen. De subsidietoekenningen vinden plaats in de periode 2019 t/m 2022. Alle openstaande subsidieoproepen vindt u in onze subsidiekalender.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website