Er zijn meerdere behandelingen mogelijk bij een aanpassingsstoornis. De keuze is onder meer afhankelijk van de ernst van de psychosociale problemen, de wensen van de patiënt en de aard of ernst van de ziekte zelf.

Voorbeelden van behandelingen zijn psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, mindfulness en EMDR. De behandeling in het kader van de pilot moet worden gegeven door een BIG-geregistreerd psycholoog, psychotherapeut of psychiater, gespecialiseerd in psychosociale oncologische zorg. De meest actuele NVPO-lijst met aanbieders is te vinden op www.kanker.nl/verwijsgids (zoek op ‘aanpassingsstoornis’). Alle hulpverleners op deze lijst hebben met het IKNL afspraken gemaakt over het leveren van deze zorg.

Heeft één van uw patiënten aanpassingsproblemen vanwege kanker en behoefte aan psychologische hulp?

Verwijs hem of haar dan naar een deskundige hulpverlener!

> Ga naar www.kanker.nl/verwijsgids (zoek op ‘aanpassingsstoornis’)
> Selecteer een hulpverlener in uw regio en verwijs uw patiënt
> Geef hem of haar de bijgevoegde patiëntenfolder mee

Let op: check vooraf goed of uw patiënt de intensieve fase van behandeling in het ziekenhuis
heeft afgerond. Als dit niet zo is, kan uw patiënt geen vergoeding krijgen. Hij of zij kan dan
via het ziekenhuis psychologische zorg ontvangen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website