Hoofdlijnenakkoord GGZ

In een bredere context is er het hoofdlijnenakkoord GGZ. In het hoofdlijnenakkoord GGZ staat over ervaringsdeskundigen:

'De inzet van ervaringsdeskundige komt al regelmatig voor en is breed gewaardeerd. Voor veel mensen kan een gesprek met iemand die het een en ander heeft meegemaakt, dezelfde taal spreekt, het belangrijkste zetje zijn naar de juiste hulp. Of het helpt om gewoon even samen uit te blazen, waardoor een situatie niet verergert. Daarom is afgesproken om meer gebruik te maken van ervaringsdeskundigen bij zorg en ondersteuning aan mensen met psychische problemen. Volgend jaar al, met ingang van 2019, start er een experiment om de financiering van de inzet van onder andere ervaringsdeskundigen te vergemakkelijken. Het is bedoelding dat de financiering vanaf 2020 structureel is geregeld'.

Om hier invulling aan te geven is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voornemens om een consortium van partijen uit te nodigen om hiervoor een voorstel voor in te dienen. In dit traject trekken ZonMw en VWS samen op als opdrachtverlener. 

Meer informatie

Participatie: ZonMw zet zich ook buiten ggz in voor ervaringsdeskundigen en cliënten. Meer informatie hierover is te vinden onder het beleidsspeerpunt 'Participatie'.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website