Artikelenreeks: Inzet van leefstijlgeneeskunde in de zorg

Deze projectleiders zetten een gezonde leefstijl in om patiënten gezond te houden en de kans op chronische aandoeningen te verkleinen. Eigenlijk zetten ze leefstijl in als ‘medicijn’. Hoe pakken ze dit aan? In deze reeks vertellen de projectleiders je er alles over.
Afbeelding

Leefstijlinterventie bij stabiele vernauwing kransslagader

Bij zo’n vernauwing behandelen artsen hun patiënten met een chirurgische ingreep en medicijnen. Kan je in sommige gevallen met een 12-maanden leefstijlinterventie een vergelijkbaar effect behalen als met een operatie?
Afbeelding

Ontspanning middels virtual reality bij psychiatrische ziekten

Stress en slaapproblemen hebben invloed op het ontstaan of verergeren van psychiatrische klachten. Ontspanning lijkt klachten te verlichten. De Virtual Reality app ‘VRelax’ neemt je mee naar rustige natuuromgevingen. Wat is het effect hiervan op patiënten?
Afbeelding

Mindfulness therapie bij chronische darmontstekingsziekten

Chronische darmontstekingsziekten hebben grote impact op de kwaliteit van leven van patiënten. Wat is het effect van een mindfulness training op de mentale gezondheid van deze patiënten? Denk aan het effect op stress, vermoeidheid en slaap.
Afbeelding
Dirkjan

Plantaardige voeding in de behandeling van reuma en artrose

De Westerse leefstijl leidt via een lage graad ontsteking tot chronische ziekten. Welk effect heeft een leefstijlprogramma op mensen met reuma en mensen met artrose? Het bestaat uit volwaardige plantaardige voeding, meer bewegen en omgaan met stress.
Afbeelding

Een leefstijlinterventieprogramma voor kinderen met psychische stoornissen

Bij kinderen met psychische klachten, ontstaat een ongezonde leefstijl vaak al op jonge leeftijd. In de GGZ is hier nog nauwelijks aandacht voor. Jet werkt aan een leefstijlinterventieprogramma om al op jonge leeftijd in te zetten in gezinnen.
Afbeelding

Beter slapend de behandeling in bij psychiatrische klachten

In de behandeling bij psychiatrische klachten is geen aandacht voor goede slaap. Terwijl dit juist essentieel is om nieuw gedrag aan te leren. Patiënten leren nu de slaap te verbeteren vóór het behandeltraject start.
Afbeelding

Inzetten van de gecombineerde leefstijl voor patiënten met knie artrose en overgewicht

Klachten bij artrose kunnen verminderen als je afvalt. Daarom mogen huisartsen bij knie artrose én overgewicht verwijzen naar de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Hoe (kosten)effectief is deze in vergelijking met reguliere zorg?
Afbeelding

Samen sterk met suiker: een toepassing in de eerstelijns diabeteszorg voor praktisch opgeleiden

Patiënten met een praktische opleiding vinden onvoldoende aansluiting bij de reguliere diabeteszorg. In de huisartsenpraktijk kan de groepsinterventie ‘Samen sterk met suiker’ hen extra ondersteunen in diabetes zelfmanagement.
Afbeelding

Onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een leefstijlloket in het ziekenhuis

Het leefstijlloket moet leefstijlbegeleiding in het ziekenhuis inbedden in de zorg voor patiënten met een leefstijl gerelateerde ziekte. De effectiviteit en de kosteneffectiviteit van dit loket in het ziekenhuis wordt onderzocht.
Afbeelding

Huisartsenpraktijken ondersteunen kankerpatiënten bij herstel met blended care aanpak op leefstijl

Huisartsenpraktijken testen een blended care aanpak van de Kanker NazorgWijzer. Deze interventie is gericht op leefstijlgedragingen van kankerpatiënten die werken aan hun herstel.

De inzet van leefstijl in de curatieve zorg

Op de hoogte blijven?