13 nieuwe projecten onderzoeken leefstijl in de zorg

Leefstijlinterventies in de zorg kunnen bijdragen aan herstel en het verminderen van klachten tijdens ziekte. Uiteindelijk willen we dat leefstijl een integraal onderdeel is van de zorg en dat zorgverleners in het ziekenhuis, huisartsen en/of paramedici dus vaker zo’n leefstijlinterventie aanbieden. 13 nieuwe projecten gaan nu onderzoek doen naar leefstijl in de zorg en zorgen voor een betere wetenschappelijke onderbouwing van leefstijlgeneeskunde.

 

Van de 13 projecten zijn 11 projecten gericht op de (kosten)effectiviteit van leefstijlinterventies in de zorg en 2 projecten gericht op de werkingsmechanismen van leefstijl. Ze zijn gehonoreerd met subsidie uit onze ronde Leefstijl in de zorg. Deze oproep werd in maart 2023 opengesteld door ZonMw, De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland). 

Gezamenlijk willen we bijdragen aan betere bewijsvoering, bredere toepassing van leefstijl in de behandeling (meer ziekten en patiëntengroepen) en implementatie van leefstijlgeneeskunde interventies. 

11 nieuwe projecten onderzoeken (kosten)effectiviteit van leefstijlinterventies

De volgende projecten gaan onderzoek doen naar de (kosten)effectiviteit van leefstijlinterventies. De monitoring van deze projecten loopt via ZonMw.

2 nieuwe projecten onderzoeken werkingsmechanismen van leefstijl

Nu open: subsidie voor implementatie en impact van leefstijl in de zorg

Op dit moment is de tweede subsidieoproep over leefstijl in de zorg open. Deze is gericht op de implementatie en impact van leefstijl in de zorg. Want hoewel er steeds meer erkende leefstijlinterventies zijn, blijkt de implementatie ervan in de zorg complex. Tot uiterlijk 12 maart heeft u de mogelijkheid om uw projectidee (vooraanmelding) in te dienen.

Coalitie Leefstijl in de Zorg

Programmeren voor de praktijk vraagt om samenwerken met beleid en praktijk. Wij werken daarom nauw samen met de coalitie Leefstijl in de Zorg. Het doel van de coalitie is het vergroten van de inzet op gezonde leefstijl door zorgprofessionals en patiënten zelf, en de (kennis)versnippering in het veld te verkleinen.

Met input van deze coalitie genereert ZonMw bruikbare kennis over de inzet van leefstijlinterventies binnen de curatieve zorg, die leiden tot verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten. Dit doen we met 2 subsidierondes binnen ons subsidieprogramma. 

Leefstijlgeneeskunde

Het toepassen van leefstijlinterventies in de gezondheidszorg wordt ook wel leefstijlgeneeskunde genoemd. Leefstijlgeneeskunde focust op het herstel of op het verminderen van ziekteklachten van patiënten met chronische ziekten. Het omvat bekende leefstijlfactoren als voeding en beweging, maar ook slaap, stress en zingeving.