Leefstijl en COVID-19

Wat is het verband tussen leefstijl en COVID-19?
Hoewel al veel bekend is over het virus COVID-19 en de ziekte corona, blijkt dat er nog veel uitgezocht moet worden. Wat is bijvoorbeeld het verband tussen leefstijl en COVID-19? Onder leefstijl verstaan we voeding, sport en bewegen, overgewicht, roken, alcohol, stress, ontspanning en slapen. Hoe draagt leefstijl bij aan een optimale behandeling van COVID-19 patiënten? En hoe helpt het preventief?

Eind 2021 heeft ZonMw een kennisinventarisatie laten uitvoeren naar leefstijl en COVID-19. De uitkomsten hiervan kunnen gezondheidsprofessionals zoals artsen en fysiotherapeuten helpen bij het behandelen van patiënten. Maar het kan ook worden ingezet bij de preventie van de ziekte corona.

Op zoek naar kennis over leefstijl en COVID-19

Het onderzoek richt zich op allerlei leefstijlaspecten in relatie tot COVID-19. In de inventarisatie zoekt Lifestyle4Health, de partij die het onderzoek uitvoert, antwoorden op verschillende vragen, zoals deze:

  • Wat is er bekend over het effect van leefstijl op vatbaarheid, beloop en herstel?
  • Welke leefstijlinterventies zijn beschikbaar om in te zetten? En welke zijn specifiek van meerwaarde bij het voorkomen van escalatie na besmetting?
  • Welke kansrijke ontwikkelingen zijn er en welke stappen brengen deze verder?
  • Welke kennis ontbreekt nog en hoe kunnen we deze hiaten oplossen?

Uitkomsten kennisinventarisatie leefstijl & COVID-19

In januari 2022 publiceerde het onderzoek zijn conclusies. Onder andere bleek dat roken geen goede invloed heeft op het weer beter worden van corona. Bewegen heeft een positief effect op het beloop en herstel van COVID-19. Tegelijkertijd laat het huidige bewijs zien dat oefentherapie nadelig kan zijn voor het herstel bij Long-COVID. Er is nog onvoldoende wetenschappelijke bewijs over de invloed van de leefstijlfactoren voeding, alcohol, slaap en stress/ontspanning op het ziektebeloop en herstel van COVID-19. Wel is bekend dat deze leefstijlfactoren effect hebben op het functioneren van het immuunsysteem.

Naast het literatuuronderzoek zijn diverse experts geraadpleegd. Zij waren het erover eens dat een ongezondere leefstijl invloed heeft op de ernst van COVID-19. Voeding wordt door de experts als belangrijkste leefstijldeterminant genoemd in preventie, behandeling en herstel bij acute corona infectie. Verder benadrukken experts dat het belangrijk is om de verschillende leefstijlfactoren in samenhang te zien. Benieuwd naar de resultaten? Bekijk het onderzoeksrapport.

Download de rapportage Leefstijl en COVID-19

Vervolg op kennisinventarisatie leefstijl & COVID-19

Onvoldoende aanwezig. Wel is bekend dat leefstijl een belangrijke factor is voor het immuunsysteem: een gezonde leefstijl kan de weerstand verhogen, terwijl een ongezonde leefstijl de weerstand kan verminderen. Bovendien blijkt het beloop van COVID-19 minder gunstig te zijn bij mensen met overgewicht en/of chronische aandoeningen.

Meer kennis over de complexe relatie tussen leefstijlfactoren, het immuunsysteem en de relatie met gezondheid en ziekte is van belang. Zowel nationaal als internationaal moet er meer onderzoek gedaan worden naar de relatie tussen leefstijl en COVID-19. Internationaal wordt ingezet op fundamenteel onderzoek om de werkingsmechanismen tussen leefstijlfactoren (specifiek voeding), het immuunsysteem en infectieziekten zoals COVID-19 beter te begrijpen. Nationaal wordt ingezet op toegepast onderzoek om leefstijl in te zetten in het ondersteunen en het bevorderen van sneller herstel van patiënten met COVID-19.

Meer onderzoeken naar leefstijl en COVID-19

Onderzoeken over sport in het COVID-19 programma

Op de pagina Corona en sport & bewegen staan meer projecten over het belang van sport bewegen bij COVID-19, zoals de effecten van 1,5 meter bewegingen op ons gedrag, het stimuleren van lichamelijke activiteit middels online livestream groepslessen voor mensen met een ernstige psychische aandoening tijdens COVID-19, maar ook sportinnovaties en COVID, zoals Aerosolen en corona op sportlocaties.