Goed Gebruik Geneesmiddelen

Op het terrein van goed gebruik van geneesmiddelen valt nog veel winst te behalen. Goed gebruik van geneesmiddelen betreft het effectief, veilig en doelmatig gebruik van geneesmiddelen nadat deze geregistreerd zijn voor gebruik.

Over dit programma

Het doel van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. GGG richt zich op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg op het niveau van het geneesmiddel en op het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse zorg. Betere inzet en gebruik van geneesmiddelen is in het belang van de patiënt, de zorgverlener, de overheid en private partijen, zoals de farmaceutische industrie en zorgverzekeraars.

Om het programmadoel te bereiken wordt onderzoek uitgezet, infrastructuur opgezet en worden initiatieven gestimuleerd die ervoor zorgen dat kennis over het gebruik van beschikbare geneesmiddelen (sneller) in de praktijk beschikbaar komt en daadwerkelijk wordt gebruikt.

Publieke en private partijen (bijvoorbeeld farmaceutische industrie en zorgverzekeraars) krijgen de ruimte om financieel en inhoudelijk samen te werken op programma-, thema- en/of projectniveau.

De relevantie voor de praktijk (verwachte opbrengst en implementeerbaarheid van de resultaten) en de inhoudelijke kwaliteit zijn doorslaggevend om in aanmerking te komen voor subsidie.

Het GGG-programma is in 2012 van start gegaan. Het programma berust op verschillende pijlers: open rondes, Grote Trials, Drug Rediscovery, gerichte rondes als Personalised Medicine en STIP Ronde, en Patiëntenregistraties.

Bekijk de korte film over het programma (60 seconden)

Het thema Geneesmiddelen biedt informatie over geneesmiddelen in brede zin.

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 91.000.000
Looptijd: 78%
Looptijd: 78 %

Contact

Harald Moonen

Hoofd cluster Geneesmiddelen
moonen [at] zonmw.nl