Kanker in de palliatieve fase

Hoe verleen je goede palliatieve zorg en ondersteuning aan mensen met ongeneeslijke kanker en hun naasten? Dit vraagt om aandacht voor zowel behoud of verhoging van de kwaliteit van leven in combinatie met levensverlenging en/of verlichten van symptomen, als emotionele, spirituele en sociale steun.

Passende zorg bij kanker in de palliatieve fase

Ongeveer de helft van alle mensen met kanker krijgt vroeg of laat te horen dat ze niet meer genezen. Dat betekent niet per se dat iemand snel overlijdt. Bij sommige soorten kanker kunnen patiënten lang blijven leven. Met ons programma Palliantie zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen met ongeneeslijke kanker. Dat betekent dat zij palliatieve zorg en behandeling krijgen die lichamelijke, maar ook emotionele, spirituele en sociale steun biedt. De zorgbehoeften, systematische behandeling en wensen en behoeften van patiënt en hun naasten staan voorop.

Afbeelding

Kinderen hebben minder pijn thuis door KLIK Pijnmonitor app

Kinderen die ambulant worden behandeld voor kanker hebben thuis vaak veel pijn. In de KLIK Pijnmonitor app kunnen kinderen en ouders informatie over pijn en behandeling vinden en zelf aangeven hoeveel pijn ze hebben. Dat stelt zorgverleners in staat om snel te reageren als er iets aan de hand is.
Afbeelding

Behandeldoelen bespreken geeft patiënten met longkanker meer regie

Kwaliteit van leven en het afremmen van de groei van de tumor zijn voor patiënten met uitgezaaide longkanker belangrijke redenen om te kiezen voor een behandeling. Om zorgverleners te ondersteunen doelen van patiënten zorgvuldiger te verkennen en alternatieven aan te bieden zijn er praktische handvatten.
Afbeelding

Mensen met kanker vinden rust dankzij proactieve zorgplanning

Er is een gesprekswijzer dementie of vergeetachtigheid beschikbaar en een training voor het verbeteren van het markeren en proactieve zorgplanning voor mensen met dementie, hartfalen en kanker in de palliatieve zorg.
Afbeelding

Van de regen in de drup

Veel patiënten met uitgezaaide kanker starten met zware pijnmedicatie zoals morfine voor de pijn. Nog te vaak krijgen deze patiënten last van een moeilijke stoelgang (obstipatie) als bijwerking van dit soort medicijnen. Lees meer over het onderzoek welke medicatie obstipatie kan voorkomen.
Afbeelding

Herstel mobiliteit bij patiënten met kanker met een instabiele wervelkolom door uitzaaiingen

Uitzaaiingen in de botten zijn een veelvoorkomend probleem bij mensen met (ver)gevorderde kanker. Ze veroorzaken vaak pijn en verslechteren de levenskwaliteit van patiënten en hun naasten. Stereotactische radiotherapie en stabiliserende operatie binnen 24 uur zorgen voor sneller herstel.
Afbeelding

Praten over intimiteit en seksualiteit bij ongeneeslijke kanker

Mensen met ongeneeslijke kanker zouden graag praten over intimiteit en seksualiteit in hun leven. Maar deze thema’s blijven vaak onbesproken. Terwijl mensen ook worstelen met vragen over werk, gezin en over hoe het nu verder moet. Gesprekshulpmiddelen voor verpleegkundigen helpen hierbij.
Afbeelding

Praten over seksualiteit: juist ook in de laatste levensfase

In dit interview uit het magazine Pal voor U vertellen verpleegkundig specialist Corien Eetlink en patiënt Marloes Noordhoek over hun ervaringen en tips voor gesprekken over seksualiteit en intimiteit in de laatste levensfase.
Afbeelding

ZonMw en kanker

Er zijn veel soorten en vormen van kanker. Wij maken onderzoek mogelijk naar deze verschillende soorten. Dat kan gaan van preventie, diagnostiek, medische behandeling, impact corona of leven met kanker. Lees meer hierover op ons onderwerp kanker.